Advanced search Advanced search
305

[SILESIA]. Sommersberg Friedrich Wilhelm. Silesiacarum rerum scriptores aliquot adhuc inedita, accedunt codicis Silesiae diplomatici specimen, et diplomatarium Bohemo-Silesiacum, quibus ut historia ab origine gentis usque ad imperium

star_border
Notifications during the live auction
notifications_off Alert: No
textsms SMS: None
add Your note 
Lot description Show orginal version

[SILESIA]. Sommersberg Friedrich Wilhelm. Silesiacarum rerum scriptores aliquot adhuc inedita, accedunt codicis Silesiae diplomatici specimen, et diplomatarium Bohemo-Silesiacum, quibus ut historia ab origine gentis usque ad imperium [ ...] Caroli VI [...] illustretur et confirmetur, inseruntur dissertationes duae quarum priore Historia Silesiacae diplomaticae specimen, altera Historiam genealogicam ducum Silesiae sistit. Lipsiae, Sumptibus Michaelis Huberti, Bibliopolae Wratislaviensis, 1729. [4] k., 1084 p., [14] f.; 2°. Period parchment binding.

Estr. XV-XVIII, 29, 79-81. The first of three volumes of a monumental history of Silesia covering the times from the first Piasts to the author's contemporaries. For the most part, it is actually a history of Polish-Piast Silesia. It consists of the following parts: 1) works of chroniclers and historians; 2) two studies by the author on the history of Silesia and the genealogy of the Silesian princes; 3) a list of important Silesian documents and legal acts, and a diplomat (a collection of official documents). Among the works of chroniclers and historians cited are "Chronica Polonorum" by Jan Długosz, the anonymous "Chronica principum Poloniae cum eorum gestis" or excerpts from Nicolaus Henel's work "Chronica Ducatus Monsterbergensis et territorii Francosteinensis". The author's genealogical study includes 7 genealogical tables of Silesian princes. The list of important Silesian documents and legal acts includes client lists, alliances, matrimonial contracts, purchases and sales, pacts, treaties, monastic foundations and endowments, as well as documents issued by German emperors, popes and Bohemian kings, and addressed to princes, principalities and cities; documents pertaining to all of Silesia are separated (e.g.including those issued as far back as Casimir the Great), the bishopric of Wroclaw, the duchies of Cieszyn, Oleśnica, Opawa, Żagań, Ziębice, Świdnica-Jawor, Głogów, Racibórz, Wrocław, Legnica-Brzeg, the city of Wrocław, the remaining cities of Silesia - a total of 360 documents of various kinds.

Rubbing, losses, cracks of the binding - requires bookbinding treatments. Slight traces of moisture on the pages here and there, otherwise a very nice and clean block.

Friedrich Wilhelm Sommersberg (1698-1756) - Breslau historian, poet, state councillor, senior of the Breslau City Council and mayor, author of treatises on Silesian historiography and genealogy, and numerous poems on Silesia, including a rhymed work in German Das glückseelige Schlesien (1719) .

Auction
XXXIII Aukcja Antykwariatu Wu-eL
gavel
Date
14 June, 19:00 CEST/Warsaw
date_range
Session 1
14 June, 19:00 CEST/Warsaw
event
Start price
311 EUR
Live bidding (Session 1)
Register for auction
Bid now
Log in to bid

Do you want to bid? Log in and subscribe to the auction.

Log in
PLN .00

Offers accepted until: 14/06 19:00 CEST/Warsaw
Live bidding: , 14/06 19:00 CEST/Warsaw

Set the price of the item immediately. Make an offer if you want to bid on preauction. Note: Offers can not be cancelled!

Add limit
Log in to bid

Do you want to bid? Log in and subscribe to the auction.

Log in
PLN .00

Set your limit for this item. At the time of the live auction, this item will be automatically bid on your behalf, up to the amount specified. Limit is a hidden offer. It's value is not known to other users. Limits can be modified and submitted by bid sheet.

Send a message to auction house

Do you have questions about this lot or about bidding?

Views: 22 | Favourites: 1
Auction

Antykwariat Wu-eL

XXXIII Aukcja Antykwariatu Wu-eL
Date
Wednesday, 14 June, 19:00 CEST/Warsaw
Lots bidding

All lots are listed to bid

|

Buyer's premium
10.00%
OneBid does not charge additional fees for the bidding.
Bid increments
  1
  > 5
  50
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  2 000
  > 100
  5 000
  > 200
  10 000
  > 500
  50 000
  > 1 000
 
Terms and Conditions

1.     Ceny podane w katalogu są cenami wywoławczymi. Do cen wylicytowanych dolicza się 10%, a w przypadku sprzedaży poaukcyjnej (tj. 7 dni po zakończeniu aukcji) 15%.

2.     Udział w aukcji można wziąć w następujący sposób:

a.     drogą pocztową, wysyłając stosowne zamówienie,

b.     drogą mailową,

c.      licytując online za pośrednictwem platformy aukcyjnej OneBid,

d.     telefonicznie, wysyłając stosownie zgłoszenie.

3.     W celu uczestnictwa w aukcji należy podać dane osobowe, dane adresowe oraz kontaktowy numer telefonu.

4.     W wypadku zgłoszenia tego samego limitu cenowego, wygrywa oferta, która napłynęła pierwsza.

5.     Wysokość limitów oraz dane osób i instytucji biorących udział w aukcji drogą korespondencyjną są informacjami poufnymi.

6.     Prawo pierwokupu ma Biblioteka Narodowa, Biblioteka Jagiellońska oraz muzea rejestrowane po cenach wylicytowanych powiększonych o opłatę organizacyjną wymienioną wyżej.

7.     Nabywca może odstąpić od umowy kupna w terminie dwóch tygodni od zakończenia aukcji tylko w przypadku, gdy opis obiektu w sposób ewidentny odbiega od stanu faktycznego.

8.     Zatwierdzenie przez licytującego ostatecznej, wylicytowanej ceny stanowi zawarcie umowy kupna-sprzedaży. Prawo własności przechodzi na kupującego w momencie dokonania wpłaty całości wylicytowanej kwoty.

9.     Nabywca zobowiązany jest wykupić wylicytowane obiekty w ciągu 10 dni od zakończenia aukcji. Od tego czasu naliczane będą odsetki ustawowe oraz opłata magazynowa wynosząca 1 zł dziennie od każdego wylicytowanego obiektu.

10.  Zakupione obiekty wysyłane są przesyłkami kurierskimi, po doliczeniu opłat związanych z wysyłką. Dla instytucji następuje to bez obowiązku przedpłaty, dla osób fizycznych po przedpłacie lub za zaliczeniem pocztowym.

11.  Opisy oraz zdjęcia obiektów są objęte ochroną przewidzianą przez przepisy prawa autorskiego. Korzystanie z nich może odbywać się wyłącznie za zgodą Antykwariatu Wu-eL.

12.  Prowadzący licytację ma prawo do wycofania obiektu z aukcji przed rozpoczęciem licytacji bez podania przyczyny.

13.  Prowadzący ma prawo zarządzić przerwę w aukcji, w tym również nieprzewidzianą w jej harmonogramie.

14.  Osoby przekazujące swoje dane w celu wzięcia udziału w aukcji wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. Licytujący ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do dokonywania w nich poprawek zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. Administratorem danych osobowych jest: ANTYKWARIAT WU-EL DR WOJCIECH LIZAK, NIP: 8511807452, ul. św. Wojciecha 1, 70-410 Szczecin.

15.  Antykwariat nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne licytowanych pozycji.

16.  Termin na wysyłkę obiektów wynosi 2 tygodnie od momentu wpłaty.

17.  Postąpienia w licytacji wynoszą:

a.     do 50 zł – o 5 zł,

b.     od 50 zł – o 10 zł,

c.      od 200 zł – o 20 zł,

d.     od 500 zł – o 50 zł,

e.     od 2000 zł – o 100 zł,

f.      od 5000 zł – o 200 zł,

g.     od 10 000 – o 500 zł,

h.     od 50 000 – o 1000 zł.

18.  Przystąpienie do aukcji jest równoznaczne akceptacją powyższego regulaminu.

 

About the Auction

Oferta zawiera 923 pozycji w działach: Powstanie styczniowe w oczach Zachodu; Syberia; I wojna światowa; Legiony; Wojna polsko-bolszewicka; Piłsudczana; Powstania, plebiscyty; Loterie i kartki żywnościowe; Wojsko polskie w II RP; Życie polityczne w II RP; Międzynarodowe Targi Poznańskie; II wojna światowa; Emigracja; Marynistyka; Ogrody, lasy, maszyny; Z historii medycyny; Fotografie; Dokumenty; Gdańsk; Chimera; Starodruki; Genealogia i heraldyka; Z historii byłych Prus Książęcych; Grafika artystyczna; Malarstwo; Mieszkańcy I Rzeczypospolitej i Śląska w renesansowej grafice Josta Ammana; Etnografia, moda; Portrety; Judaica; Grafika „Solidarności”; Foldery filmowe i teatralne; Polska szkoła plakatu; Historia zbawienia ludzkości w tablicach autorstwa Alfreda Żmudy; Teki i albumy graficzne; Plany i widoki miast; Napoleonica; Wojny śląskie, wojna siedmioletnia; Kartografia; Atlasy; Z ostatniej chwili.

FAQ
About the Seller
Antykwariat Wu-eL
Contact
Antykwariat Wu-eL
room
ul. św. Wojciecha 1 / U3
70-410 Szczecin
phone
+48517727267
keyboard_arrow_up