45

Sigismund III Vasa, 1/4 Thaler Thorn 1630 HL - EXTREMELY RARE

现场竞价期间的通知
notifications_off 提醒:
textsms SMS:
add 您的笔记 
拍品说明
等级状况: VF+
参考: CNCT 1409 (R8), Hutten-Czapski 1641 (R8), Shatalin-Grendel TR30-1 (R8)

Ekstremalnie rzadki ćwierćtalar toruński Zygmunta III Wazy, nominał znany tylko z kolekcji Czapskiego, Sobańskiego, Potockiego i Frankiewicza.

Odmiana z napisem THORVNENSI na rewersie, oznaczona w Corpvs Nvmmorvm Civitatis Thorvnensis stopniem rzadkości R8, co oznacza, że autorom katalogu znane były jedynie 2-3 egzemplarze tej monety.

Pozycja, która w Polsce na aukcjach notowana były tylko jeden raz i w roku 2003 została sprzedana na aukcji WCN za ogromną wówczas kwotę 58.300 PLN. Drugi znany ćwierćtalar w prezentowanej odmianie THORVNENSI pojawił się w katalogu aukcyjnym Merzbachera w 1896 roku, podczas sprzedaży Kolekcji Jungfera z Berlina.

Ćwierćtalary wybite w Toruniu, należały do emisji próbnej, ale ze względu na to, że umieszczono na nich oznaczenie nominału 1/4, zostały uznane za monetę ortową. W związku z tym podlegały ustawowo pod wydany  przez Zygmunta III Wazę w 1627 roku, zakaz wybijania monety drobnej. Stąd też na przestrzeni wielu lat można zaobserwować praktycznie całkowity brak tej monety na rynku aukcyjnym (jedynie powyższe dwa notowania).

Ostatnia okazja do zakupu ćwierćtalara toruńskiego pojawiła się 18 lat temu i po sprzedaży naszego egzemplarza może się znowu przez wiele kolejnych lat nie powtórzyć. Oferujemy Państwu wyjątkową szansę do nabycia wyjątkowo rzadkiej i niezwykle pożądanej pozycji.

Pozycja bezapelacyjnie do najlepszych zbiorów Polski Królewskiej - gorąco Polecamy!

Awers: grube popiersie króla w koronie i zbroi ozdobionej łańcuchem Orderu Złotego Runa, z wystającą krezą, w ugiętej ręce miecz wsparty na ramieniu i jabłkiem królewskim w drugiej dłoni

✿ SIG•III•D•G•REX•POL•ET•SVEC•M•D•L•R•P ✿

Rewers: Anioł z długimi skrzydłami trzyma tarczę z herbem miejskim (brama o trzech wieżach), pod tarczą inicjały H-L Hansa Lippe, data w napisie, u dołu nominał 1/4 w owalu przerywa napis u dołu

✿ MON•NO•ARG•CIVIT (1/4) THORVNENSI•1630 ✿

Waga 6.92 g, średnica 28-29 mm


拍卖
VIII Aukcja SNMW
gavel
日期
18 九月, 10:00
date_range
时域 1
18 九月, 10:00
event
起始价
11 062 EUR
报价
2
当前价格
11 283 EUR
等级状况
VF+
现场拍卖开始 (时域 1)

现在开始竞价

登录开始竞价

您想参与竞价吗?登录并参与拍卖。

登入
PLN
.00

接受报价: 18/09 10:00
现场拍卖开始: 18/09 10:00

立即提供拍品的价格。如果您想对拍卖前的拍品竞价,则请提交报价。注意:不可取消报价!

添加限额

登录开始竞价

您想参与竞价吗?登录并参与拍卖。

登入
PLN
.00

设置限额后,在竞价时,将自动以您的名义竞价拍品,直至达到您所设置的限额。该限额为隐藏的报价,其他用户不知道此价格,并且仅在竞价期间被激活,这类似于Allegro或eBay拍卖的狙击手。设置的限额可以被修改,直到拍品开始竞价拍卖。

给拍卖组织者发送消息

您对此拍品或参与竞价有疑问?

查看次数: 2302 | 收藏: 21
拍卖

Salon Numizmatyczny Mateusz Wójcicki

VIII Aukcja SNMW
日期
星期六, 18 九月, 10:00
竞价过程

所有物品将被竞价拍卖

交付成本

拍卖费
18.00%
竞价幅度
  1
  > 10
  100
  > 20
  300
  > 50
  1 000
  > 100
  3 000
  > 200
  8 000
  > 500
  21 000
  > 1 000
  52 000
  > 2 000
  100 000
  > 5 000
  210 000
  > 10 000
  520 000
  > 20 000
  1 000 000
  > 50 000
 
规章
 1. Organizatorem aukcji jest Salon Numizmatyczny Mateusz Wójcicki (SN. Mateusz Wójcicki ), ul. Zwiadowców 9, 52-207  Wrocław, nr REGON 364629351 NIP 8961351035.
 2. Aukcja odbywa się w imieniu licytujących, a na zlecenie i rachunek właścicieli przedmiotów, którzy pozostają anonimowi. Organizator może występować jako właściciel przedmiotów wystawionych na aukcji.
 3. Opłata aukcyjna wynosi 18% i doliczana jest do wylicytowanej kwoty. Opłata zawiera podatek VAT. Ponadto klient zobowiązany jest do opłacenia wszelkich kosztów związanych z wysyłką licytowanych przedmiotów i kosztów płatności (prowizje systemów płatności internetowych oraz prowizje bankowe)
 4. Opłata aukcyjna wynosi 17% i doliczana jest do wylicytowanej kwoty dla klientów, którzy do 30 Czerwca 2021 roku dobrowolnie wyrażą zgodę marketingową na platformie stanowiącą własność organizatora - www.sklepnumizmatyczny.pl 
 5. Warunkiem uczestnictwa w aukcji jest wcześniejsza rejestracja, jednoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu.
 6. Uczestnikowi aukcji przyznawany jest kredyt wydatków na aukcję, powyżej którego nie może On licytować. Oferty po przekroczeniu limitu nie będą przyjmowane.
 7. Klienci nie znani wcześniej firmie SN. Mateusz Wójcicki, chcący wziąć udział w aukcji, zobowiązani są do wpłaty na konto bankowe SN. Mateusz Wójcicki wadium w wysokości 25% żądanego kredytu wydatków. Alternatywnie klienci nie znani wcześniej firmie SN.Mateusz Wójcicki zobowiązani są do okazania Organizatorowi dokumentu tożsamości ( dowód osobisty lub paszport ) lub co najmniej dwóch dowodów zakupu z aukcji numizmatycznych z kraju lub zagranicy. SN Mateusz Wójcicki może odstąpić od żądania wpłacenia wadium. 
 8. Zwycięzca licytacji jest zobowiązany do uregulowania należności w ciągu 7 dni kalendarzowych od zakończenia licytacji. Po upływie tego terminu Organizator ma prawo odstąpić w imieniu Sprzedającego od zawartej umowy sprzedaży, bądź rozpocząć naliczanie odsetek ustawowych za zwłokę.
 9. Organizator umożliwia odroczenie terminu zapłaty za wylicytowane przedmioty w oparciu o umowę pomiędzy Organizatorem, a Licytującym, w której to termin oraz warunki konieczne do zmiany terminu zapłaty są wyraźnie określone. Możliwość odroczenia terminu płatności możliwe jest wyłącznie przed rozpoczęciem aukcji. 
 10. Organizator aukcji po wcześniejszym umówieniu wizyty umożliwia oglądanie przedmiotów aukcyjnych wyłącznie zarejestrowanym Uczestnikom aukcji. 
 11. Uczestniczący w aukcji będą traktowani tak jakby widzieli i studiowali stan zachowania przedmiotów. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące określeń podanych w opisach przedmiotów aukcyjnych będą przyjmowane przez S.N Mateusz Wójcicki wyłącznie na piśmie. 
 12. Opisy aukcyjne wykonywane są z należytą starannością, ale nie gwarantują żadnych cech. Klient ma prawo do odstąpienia od zakupu wyłącznie w przypadku rażącej niezgodności wylicytowanego przedmiotu z opisem zamieszczonym w katalogu aukcyjnym. Wszelkie wady widoczne w momencie fotografowania są wyłączone z prawa do reklamacji. 
 13. Licytujący akceptują certyfikaty i uwagi zewnętrznych audytorów jak NGC, PCGS i PMG. Wszelkie roszczenia w zakresie poprawności tych certyfikatów są nieuzasadnione.
 14. Reklamacje zgłoszone 28 dni od daty zakończenia aukcji nie zostaną uwzględnione.
 15. Autentyczność oferowanych przedmiotów jest gwarantowana przez Organizatora bezterminowo, za wyjątkiem przedmiotów z certyfikatem autentyczności wydanym przez zewnętrzne firmy certyfikujące NGC i PCGS. W przypadku przedmiotów ogradowanych przez wymienione firmy, roszczenia oraz zastrzeżenia należy kierować do podmiotów, które wydały dany certyfikat autentyczności. 
 16. W przypadku gdy wylicytowane przedmioty stanowią własność osób trzecich, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady prawne tych przedmiotów. Wszelkie roszczenia z tytułu wad prawnych kierowane będą do Sprzedającego. 
 17. W przypadku uznania reklamacji, kupujący zobowiązany jest zwrócić przedmiot na swój koszt w stanie niezmienionym. Kupujący otrzyma zwrot kwoty zakupu i opłaty aukcyjnej, ale nie ma prawa do dalszych roszczeń. 
 18. Zakończenie licytacji następuje po trzykrotnym wywołania ceny i jej zatwierdzeniu (przybiciu), a zwycięzcą licytacji zostaje ten jej Uczestnik, który zaoferował zatwierdzoną cenę. W przypadku wątpliwości co do przebiegu licytacji danego przedmiotu Organizator ma prawo powtórzyć licytację. 
 19. Przedmioty wpisane do Rejestru Zabytków lub o wartości powyżej 16.000 PLN mogą być wywiezione poza granicę Polski tylko po uzyskania pozwolenia na wywóz. Zasady wywozu i wydawania zezwoleń na wywóz reguluje ustawa z dnia 23.07.2003 „O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami”, a w szczególności jej nowelizacja z dnia 18.03.2010r.
 20. Obowiązek uzyskania stosownych pozwoleń wywozowych spoczywa na Zwycięzcy licytacji i Organizator nie pośredniczy w tej procedurze.
 21. Walutą aukcji jest PLN i wartość wyrażona w tej walucie stanowi podstawę rozliczeń. Organizator akceptuje regulowanie równowartości należnej kwoty również w walutach EURO i USD po uzgodnieniu z Organizatorem kursu wymiany. 
 22. Preferowaną przez Organizatora formą regulowania należności jest przelew bankowy na jeden z wskazanych poniżej numerów rachunki :     
                                             
  Wpłaty złotówkowe

  Salon Numizmatyczny Mateusz Wójcicki ul. Zwiadowców 9 52-207 Wrocław
  Bank Pekao S.A : PL 96 1240 6768 1111 0010 7520 5532 

  Wpłaty walutowe 

  Salon Numizmatyczny Mateusz Wójcicki ul. Zwiadowców 9 52-207 Wrocław 
  Bank : Alior Bank SWIFT/BIC: ALBPPLPW
  PL 89 2490 0005 0000 4600 4772 2242 [EURO] 
  PL 58 2490 0005 0000 4600 3425 4253  [USD]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 23. Alternatywne, akceptowane formy płatności to zapłata gotówkowa dostępna dla zamówień o równowartości poniżej 15.000 € oraz płatność PayPal przy powiększeniu należnej kwoty o 5,5% tytułem opłaty transakcyjnej serwisu PayPal.
 24. Odbiór oraz wysyłka przedmiotów aukcyjnych  :                                                                                                                                                                                         
  1. Organizator przekaże kupującemu lub jego pełnomocnikowi zakupione przedmioty aukcyjne po uregulowaniu pełnej kwoty należności.
  2. Przedmioty aukcyjne można odebrać za pokwitowaniem odbioru bezpośrednio w siedzibie Organizatora po uprzednim umówieniu wizyty. 
  3. Przedmioty aukcyjne zostaną wysłane na adres wskazany przez kupującego w przeciągu 7 dni roboczych. Zmiana adresu do wysyłki może zostać zrealizowana wyłącznie drogą pisemną lub e-mail.
  4. Koszt przesyłki nadanej na polski adres ponosi organizator gdy suma należności za zakupione przedmioty aukcyjne przekracza kwotę 5.000 złotych. Dostarczenie przesyłki zostanie zrealizowane za pośrednictwem usługi Pocztex 24 firmy kurierskiej Pocztex. Bezpłatna przesyłka ubezpieczona jest  wyłącznie na 1.000 złotych. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utracone lub uszkodzone przesyłki, których zawartość nie została należycie ubezpieczona.
  5. Koszt przesyłki nadanej na polski adres ponosi kupujący gdy suma należności za zakupione przedmioty aukcyjne nie przekroczy kwoty 5.000 złotych. Koszt przesyłki ustalany jest indywidualnie w zależności od sumy należności za zakupione przedmioty. 
  6. Koszt przesyłki zagranicznej bez względu na wartość zamówienia pokrywa kupujący. Forma i zadeklarowana wartość ubezpieczenia zawsze leży po stronie kupującego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utracone lub uszkodzone przesyłki, których zawartość nie została należycie ubezpieczona.
  7. Kupujący oświadcza, że zapoznał się i akceptuje regulamin usługi Pocztex dostępny na stronie www.pocztex.pl                                                                                                              
 25. Niniejszy regulamin został sporządzony w języku polskim i opublikowany w tymże języku, jak i opublikowany w tłumaczenia na języki obce, przy czym w kwestiach spornych moc prawną ma jedynie polski tekst regulaminu.
 26. Miejscem rozstrzygania ewentualnych sporów jest właściwy dla Organizatora Sąd Rejonowy dla miasta Wrocław.
关于拍卖


FAQ
关于卖家
Salon Numizmatyczny Mateusz Wójcicki
联系方式
Salon Numizmatyczny Mateusz Wójcicki
room
Zwiadowców 9
52-207 Wrocław
phone
+48 71 30 70 111
营业时间
星期一
09:30 - 17:30
星期二
09:30 - 17:30
星期三
09:30 - 17:30
星期四
09:30 - 17:30
星期五
09:30 - 17:30
星期六
关闭
星期天
关闭
keyboard_arrow_up
+