1110

Józef UNIERZYSKI (1863-1948), Madonna

add Ваша заметка 
Описание лота
Оценка: 493 - 673 EUR | 2 200 - 3 000 PLN
pastel, papier; 47,5 x 31,5 cm; sygn. p. d.: Unierzyski
Аукцион
236 Aukcja Dzieł Sztuki i Antyków
gavel
Дата
14 Декабря 2016
date_range
Стартовая цена
336 EUR
Оценка
493 - 673 EUR
2 200 - 3 000 PLN
Цена продажи
794 EUR
Конечная цена без аукционных сборов
673 EUR
Перебивка
236%
Просмотров: 96 | Избранное: 0
Аукцион

Rempex

236 Aukcja Dzieł Sztuki i Antyków
Дата
14 Декабря 2016
Ход торгов

На аукционе будут выставлены только лоты, заявленные ранее. Чтобы заявить лот, нажмите кнопку ВЫСТАВИТЬ НА ТОРГИ рядом с выбранным лотом.

Аукционный сбор
18.00%
OneBid не взимает дополнительную оплату за предложение цены.
Шаг аукциона
  1
  > 100
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  100 000
  > 2 000
  200 000
  > 5 000
  500 000
  > 10 000
 
Регламент

I

 1. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki i obiekty rzemiosła artystycznego powierzone przez klientów lub stanowiące własność Domu Aukcyjnego.
 2. Obiekt wystawiony na aukcję posiada cenę wywoławczą podaną w katalogu.
 3. Opisy obiektów zawarte w katalogu mogą być zmienione przed rozpoczęciem licytacji.
 4. Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata organizacyjna w wysokości 18%. Opłata obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej.

II

 1. Do udziału w licytacji upoważnione są osoby, które wpłaciły zwrotne vadium w wysokości 500 zł.
 2. Osoby zainteresowane licytacją, które nie mogą przybyć na aukcję, mają możliwość wpłaty vadium i złożenia oferty kupna (z oferowanym limitem ceny) w dniach poprzedzających aukcję. W ich imieniu w licytacji wezmą udział pracownicy Domu Aukcyjnego (wysokość oferowanej najwyższej ceny jest informacją poufną).
 3. Istnieje możliwość telefonicznego udziału w licytacji poszczególnych obiektów, pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia w Domu Aukcyjnym.
 4. W dniu aukcji zlecenia z podanym limitem ceny oraz na telefoniczny udział w licytacji przyjmowane są do godz. 17.00. Po godz. 17.00 oraz w trakcie aukcji można licytować za pośrednictwem www.artinfo.pl (0-693 108 148)

III

 1. Aukcja prowadzona jest przez upoważnioną osobę - aukcjonera.
 2. Licytacja rozpoczyna się od ceny wywoławczej podanej w katalogu. Większość obiektów posiada cenę gwarantowaną, poniżej której obiekt nie może być sprzedany bez dodatkowej zgody właściciela.
 3. O postąpieniu w licytacji decyduje aukcjoner. Zwyczajowo wynosi ono ok. 10 %.
 4. Nabywcą staje się osoba oferująca najwyższą ceną. Zakończenie licytacji następuje w momencie uderzenia młotkiem przez aukcjonera. W przypadku, gdy zakończenie licytacji następuje w sytuacji sporu, aukcjoner ma prawo rozstrzygnąć spór lub ponownie przeprowadzić licytację.
 5. Gdy zakończenie licytacji następuje na poziomie lub powyżej lub powyżej ceny gwarantowanej oznacza to, że umowa kupna-sprzedaży jest zawarta.
 6. Gdy zakończenie licytacji następuje na poziomie niższym niż cena gwarantowana, ostateczne zawarcie umowy kupna-sprzedaży musi zostać potwierdzone przez właściciela obiektu w terminie 7 dni od daty aukcji.
 7. Wylicytowana cena stanowi wiążącą ofertę nabywcy. W przypadku gdy po aukcji zostanie zgłoszona druga oferta zakupu – co najmniej w cenie gwarantowanej, pierwszy oferent ma prawo pierwokupu w cenie gwarantowanej.

IV

 1. Nabywca zobowiązany jest wykupić obiekt w ciągu 5 dni po zakończeniu aukcji lub uzgodnieniu oferty. Dopuszcza się możliwość wpłaty zadatku w wysokości 20% wylicytowanej ceny. Pozostała kwota powinna być wówczas wpłacona w terminie 10 dni po zakończeniu aukcji. W przypadku nie dotrzymania tego terminu następuje przepadek wpłaconego zadatku. Vadium stanowi zadatek lub jego część.
 2. W przypadku sprzedaży warunkowej (poniżej ceny gwarantowanej) wpłacone vadium pozostaje w Domu Aukcyjnym, a po okresie 7 dni, w zależności od decyzji właściciela obiektu, podlega zwrotowi lub stanowi zadatek na poczet zakupu.
 3. Prawo własności zakupionego obiektu przechodzi na kupującego w momencie dokonania całej wpłaty.

V

 1. Dom Aukcyjny daje gwarancję autorstwa i innych cech obiektu opisanych w katalogu. Gdyby jednak opis okazał się niezgodny ze stanem rzeczywistym, nabywca może w ciągu 14 dni od daty aukcji zwrócić obiekt do Domu Aukcyjnego, który w takim wypadku zwróci całą wpłaconą kwotę. Zakwestionowanie opisu katalogowego, na żądanie Domu Aukcyjnego, musi być udokumentowane wiarygodnymi ekspertyzami.
 2. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów.

 VI

 1. Polskie muzea mają prawo pierwokupu w wylicytowanej cenie, pod warunkiem, że zgłoszą to bezpośrednio po zakończeniu licytacji obiektu.

 

Dom Aukcyjny przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami wywóz obiektów starszych niż 55 lat oraz o wartościach przekraczających limity określone w ustawie O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami poza granice kraju wymaga zgody odpowiednich władz. Przypominamy również, że zgodnie z obowiązującymi przepisami Dom Aukcyjny jest zobowiązany do zbierania danych osobowych klientów dokonujących transakcji w kwocie powyżej 15 000 Euro.

Об аукционе

Dom Aukcyjny Rempex
ul. Karowa 31, Warszawa

FAQ
О продавце
Rempex
Контакты
Dom Aukcyjny Rempex (Sztuka dawna)
room
ul. Karowa 31
00-324 Warszawa
phone
+48 607 722 744
Часы работы
Понедельник
11:00 - 19:00
Вторник
11:00 - 19:00
Среда
11:00 - 19:00
Четверг
11:00 - 19:00
Пятница
11:00 - 19:00
Суббота
Закрыто
Воскресенье
Закрыто
keyboard_arrow_up
add