7

Balbina BRUSZEWSKA (ur. 1982), Fertility, 2016

add Tu nota 
Descripción de lote
Estimaciónes: 671 - 894 EUR | 3 000 - 4 000 PLN

olej, papier, technika autorska; w św. p-p. 85 x 62 cm;
sygn. i dat. p. d.: Balbina Bruszewska 2016;

Reżyser, scenarzysta, projektantka, ceramik, malarka, autorka filmów animowanych, programów telewizyjnych i wideoklipów. Absolwentka Animacji Filmowej i Efektów Specjalnych na Wydziale Operatorskim Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi. Była dyrektor artystyczna łódzkiego Studia Se-ma-for Produkcja Filmowa, ekspert Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, członek Rady Artystycznej „studio Munka”. Autorka między innymi takich filmów jak „Wiara nadzieja i miłość” „Miasto płynie” czy „Czarnoksiężnik z krainy U.S”, do którego powstania przyczynił się wieloletni pobyt artystki w USA. Wielokrotnie nagradzana miedzy innymi Grand Prix VII Przeglądu Filmów Studenckich „Łodzią po Wiśle” za „Miasto płynie” czy „Hollywood Eagle Award” za najlepszy film animowany na Polish Film Festival w Los Angeles za „Czarnoksiężnika z krainy U.S.”. Artystka realizująca się w wielu dziedzinach sztuki. Jej prace malarskie znajdują się w prestiżowych kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą, między innymi w Niemczech czy USA.

Obrazy Balbiny Bruszewskiej to swoiste portale do błyskawicznego poczucia dobrostanu. Tworzone w stanie radosnego uniesienia przenoszą na papier zamiłowanie do perfekcji i harmonii. Wybór medium nawiązuje do fascynacji i bliskości autorki z kulturami dalekiego wschodu, gdzie techniki kaligrafii bazują na podobnych teksturach i surowości oprawy. Stosowana technika autorska łączy w sobie cechy kaligrafii i drukarstwa. Prace powstają zawsze w pojedynczych starannie wyselekcjonowanych egzemplarzach. Podczas selekcji nadrzędną wartością jest wznosząca emocja, którą obraz jako „istota żywa” komunikuje na płaszczyźnie nadświadomości. Obcując z abstrakcyjnym językiem artystki można doznać poczucia zjednoczenia, transcendencji lub radosnego spokoju.

Subasta
I Aukcja Dzieł Sztuki
gavel
Fecha
22 Junio 2021
date_range
Precio inicial
559 EUR
Estimaciónes
671 - 894 EUR
3 000 - 4 000 PLN
Precio de venta
858 EUR
Precio final menos tasa de subasta
715 EUR
Sobremarca
154%
Visitas: 39 | Favoritos: 0
Subasta

Dom Aukcyjny Róża Wroniszewska

I Aukcja Dzieł Sztuki
Fecha
22 Junio 2021
Desarrollo de pujas

Todos los lotes son listados en pujas

Prima de subasta
20.00%
OneBid no cobra tarifas adicionales por las pujas.
Subidas
  1
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
 
Términos y condiciones
 1. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki oddane do sprzedaży komisowej przez Komitentów lub stanowiące własność Domu Aukcyjnego Róża Wroniszewska zwanego dalej: Domem Aukcyjnym. Zgodnie z oświadczeniami Komitentów powierzone obiekty stanowią ich własność, bądź mają prawo do ich rozporządzania i nie są objęte żadnym postępowaniem sądowym i skarbowym, są wolne od zajęcia i zastawu, a także jakichkolwiek roszczeń osób trzecich.
 2. Aukcja prowadzona jest przez Aukcjonera, który ustala ceny wywoławcze, zazwyczaj jest to 10%-50% poniżej dolnej granicy estymacji, decyduje o wysokości postąpień, rozstrzyga ewentualne spory lub poddaje obiekt ponownej licytacji.
 3. Dom Aukcyjny gwarantuje zgodność cech licytowanych obiektów z opisem katalogowym.
 4. Do udziału w aukcji upoważnia wypełnienie Zgłoszenia licytacji oraz zaakceptowanie „Regulaminu Aukcji”. 
 5. Osoby pragnące zachować anonimowość lub nie mogące uczestniczyć osobiście w aukcji, mogą zlecić Domowi Aukcyjnemu występowanie w ich imieniu lub licytować telefonicznie. Usługi te – rezerwacja linii telefonicznej i inne – należy uzgodnić z Domem Aukcyjnym. najpóźniej 24 godz. przed rozpoczęciem licytacji. Niektóre obiekty mogą posiadać ceny rezerwowe.
 6. Wylicytowana cena, potwierdzona uderzeniem aukcjonerskiego młotka jest równoznaczna z zawarciem umowy sprzedaży.
 7. Nabywca zobowiązany jest do wykupu obiektu/obiektów w ciągu 7 dni od zakończenia aukcji. W razie niewywiązania się z umowy przez Kupującego Dom Aukcyjny może naliczyć opłatę magazynową w kwocie 100 zł netto za każdy dzień zwłoki lub odstąpić od umowy sprzedaży z Nabywcą.
 8. Prawo własności do wylicytowanego obiektu i jego odbiór następuje po zapłacie przez Nabywcę całości wylicytowanej kwoty wraz z opłatą organizacyjną.
 9. Dom Aukcyjny udziela gwarancji autentyczności obiektów zaprezentowanych w katalogu aukcyjnym  na okres 5 lat od daty sprzedaży przez Dom Aukcyjny z zastrzeżeniami: gwarancja udzielana jedynie bezpośredniemu nabywcy obiektu , gwarancja nie obejmuje kolejnych właścicieli obiektu.
 10. Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata organizacyjna w wysokości 20%. Opłata obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej. Kwota wylicytowana i opłata organizacyjna są kwotami brutto.
 11. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów.
 12. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane na podstawie przepisów prawa polskiego.
 13. Muzea rejestrowane zainteresowane zakupem wystawionych na aukcji dzieł winny poinformować o tym Dom Aukcyjny co najmniej 7 dni przed terminem aukcji.
 14. Dom Aukcyjny przypomina o następujących przepisach prawa:
  a). Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami:  Wywóz obiektów starszych niż 55 lat oraz o wartościach przekraczających limity określone w ustawie O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami poza granice kraju, wymaga zgody odpowiednich władz.
  b). Art. 20 ust. 2 Ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. O muzeach: Muzeum rejestrowanemu przysługuje prawo pierwokupu zabytku sprzedawanego na aukcji w wylicytowanej na aukcji kwocie.
  c). Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu – Dom Aukcyjny jest zobowiązany do zbierania danych osobowych Nabywców dokonujących transakcji w kwocie powyżej 15 tysięcy euro.
 15. Zgodnie z ustawą (DZ.U. z 4.12.2017 r. poz. 2249) Dom Aukcyjny ma obowiązek zbierać dane osobowe klientów.
 16. Przy zakupie niektórych prac (oznaczonych droit de suite) doliczana jest opłata wynikająca z tzw. droit de suite tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł.
  Powyższa opłata jest obliczana według poniższych stawek:
  1) 5 % kwoty wylicytowanej dla sumy ≤ 50 000 Euro
  2) 3 % kwoty wylicytowanej dla sumy > 50 000 Euro oraz ≤ 200 000 Euro
  3) 1 % kwoty wylicytowanej dla sumy > 200 000 Euro oraz ≤ 350 000 Euro
  4) 0,5 % kwoty wylicytowanej dla sumy > 350 000 Euro oraz ≤ 500 000 Euro
  5) 0,25 % kwoty wylicytowanej dla sumy > 500 000 Euro, jednak opłata nie jest wyższa niż równowartość 12 500 Euro.
 17. Przystąpienie do licytacji wiąże się z wyrażeniem zgody na weryfikację danych osobowych oraz wysyłanie korespondencji od Domu Aukcyjnego na podany adres mailowy lub kontakt telefoniczny. Zgoda ta może być w każdym momencie cofnięta poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres: Dom Aukcyjnyn Róża Wroniszewska ul. Siemiradzkiego 13/6 31-137 Kraków lub adres e-mail [email protected], co skutkować będzie usunięciem danych z bazy.
Sobre subasta


FAQ
Sobre vendedor
Dom Aukcyjny Róża Wroniszewska
Contacto
Dom Aukcyjny Róża Wroniszewska
room
ul. Henryka Siemiradzkiego 13/6
31-137 Kraków
phone
+48602130899
keyboard_arrow_up
add