WCN
STAROŻYTNOŚĆ 43
ŚREDNIOWIECZE 119
POLSKA 145
MONETY PAŃSTW ZWIĄZANYCH HISTORYCZNIE Z POLSKĄ 23
LITERATURA NUMIZMATYCZNA 27
BANKNOTY 27
keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up
POLSKA 26
Insurekcja Kościuszkowska 1794 5
Księstwo Warszawskie 1807-1815 2
Królestwo Polskie, Mikołaj I 1825-1855 1
Wiosna Ludów 1848-1853, Skarb Wyzwolonej Polski 2
Zabór rosyjski 1815-1866, Bank Polski 1
II Rzeczpospolita Polska 1918-1939 5
Polska powojenna 1944-1952 1
Getto w Łodzi, Der aelteste der Juden in Litzmannstadt 2
Darlehnskasse Ost 1
Kwity i zaświadczenia 6
USA 1
PAPIERY WARTOŚCIOWE 9
MEDALE 44
PLAKIETY 8
ODZNACZENIA 1
ODZNAKI 9
MONETY ZAGRANICZNE 56

Notas de monedas, medallas y billetes de banco

Clasificación

keyboard_arrow_up
add