WCN
STAROŻYTNOŚĆ 34
ŚREDNIOWIECZE 49
POLSKA 519
MONETY PAŃSTW HISTORYCZNIE ZWIĄZANYCH Z POLSKĄ 87
MONETY WOJSKOWE 32
MONETY ZASTĘPCZE 3
LITERATURA 5
BANKNOTY 228
keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up
POLSKA 208
Insurekcja kościuszkowska 1794 24
Księstwo Warszawskie 1807-1815 8
Królestwo Polskie 1815-1830 1
Powstanie Listopadowe 1831 4
Zabór rosyjski 1831-1864 1
Powstanie Styczniowe 1863 3
Generalne Gubernatorstwo Warszawskie 1915-1918 5
II Rzeczpospolita Polska 1918-1939 44
Bank Polski na emigracji 1939 6
Generalna Gubernia 1939-1945 7
Banknoty powojenne 1944-1952 35
Polska Rzeczpospolita Ludowa 1952-1989 11
III Rzeczpospolita Polska od 1989 4
Banknoty niemieckich władz okupacyjnych dla terenów wschodnich 1915-1918 3
Wolne Miasto Gdańsk 1920-1939 5
Getto Łódzkie 1940-1944 19
Bony towarowe PRL 1
Kwity podatkowe Polski Królewskiej 4
Bony zastępcze 6
Bony wydane na cele patriotyczne 14
Bony obozów jenieckich 3
ALBANIA 1
AUSTRIA 3
HONGKONG 1
PALESTYNA 1
POŁUDNIOWA AFRYKA 2
SESZELE 1
USA 1
WIELKA BRYTANIA 10
AKCJE I OBLIGACJE 1
MEDALE 123
PLAKIETY 10
VARIA ODZNAKI I ODZNACZENIA 11
MONETY ZAGRANICZNE 124

41 aukcja WCN

keyboard_arrow_right
Ordenar:
Muestra:
Precios: 1 - refresh
Esperar...
Siguiente categoría
keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_up
add