WCN
Starożytność 70
ŚREDNIOWIECZE 94
POLSKA 530
MONETY PAŃSTW HISTORYCZNIE ZWIĄZANYCH Z POLSKĄ 51
keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up
KSIĘSTWO KURLANDII 6
RYGA - miasto 2
REWAL 1
keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up
ZAKON KAWALERÓW MIECZOWYCH 5
keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up
POMORZE 2
keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up
PRUSY KSIĄŻĘCE- Hohenzollernowie 14
keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up
SAKSONIA 2
keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up
ŚLĄSK 19
keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up
KSIĘSTWO CIESZYŃSKIE 2
keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up
KSIĘSTWO KROŚNIEŃSKIE 1
keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up
KSIĘSTWO LEGNICKO-BRZESKO-WOŁOWSKIE 5
keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up
KSIĘSTWO NYSKIE biskupów wrocławskich 4
keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up
KSIĘSTWO OLEŚNICKIE - dynastia wirtemberska 1
keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up
ŚWIDNICA - miasto 1
keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up
WROCŁAW - miasto 1
keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up
KSIĘSTWO ZIĘBICKO - OLEŚNICKIE 1
Henryk Wacław i Karol Fryderyk 1617-1639 1
keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up
ŚLĄSK pod panowaniem Habsburgów 2
keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up
ŚLĄSK pod panowaniem pruskim 1
MONETY ZASTĘPCZE - wojskowe i dominialne 67
BANKNOTY 111
MEDALE 52
PLAKIETY I MEDALIONY 9
ODZNACZENIA I ODZNAKI 29
MONETY OBCE 281
LITERATURA 46
keyboard_arrow_up
add