WCN
Starożytność 70
ŚREDNIOWIECZE 94
POLSKA 530
Zygmunt I Stary 1506-1548 47
Zygmunt II August 1545-1572 28
Henryk Walezy 1573-1575 (1589) 6
Stefan Batory 1576-1586 28
Zygmunt III Waza 1587-1632 108
Władysław Zygmuntowicz jako car 1610-1612 1
Władysław IV Waza 1632-1648 6
Jan II Kazimierz 1649-1668 34
Michał Korybut Wiśniowiecki 1669-1673 4
Jan III Sobieski 1674-1696 13
August II 1697-1733 11
August III 1733-1763 33
Stanisław August Poniatowski 1764-1795 45
Zabór austriacki - monety wojskowe dla ziem polskich 1
Zabór pruski - monety bite dla Prus Południowych 2
Zabór pruski - monety bite dla Wielkiego Księstwa Poznańskiego 1
Księstwo Warszawskie 1807-1815 14
Monety w oblężeniu Zamościa 1
Królestwo Polskie - Aleksander I 1815-1825, Mikołaj I 1825-1855 18
Powstanie Listopadowe 1830-1831 5
Wolne Miasto Kraków 5
Zabór rosyjski 28
Monety niemieckich władz okupacyjnych dla terenów wschodnich 1
keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up
II Rzeczpospolita Polska 1918-1939 45
Wolne Miasto Gdańsk 6
Monety niemieckich władz okupacyjnych dla Generalnej Guberni 1
Getto Łódź 5
keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up
PRL 1952-1989 31
III Rzeczpospolita Polska 1989- 2
MONETY PAŃSTW HISTORYCZNIE ZWIĄZANYCH Z POLSKĄ 51
MONETY ZASTĘPCZE - wojskowe i dominialne 67
BANKNOTY 111
MEDALE 52
PLAKIETY I MEDALIONY 9
ODZNACZENIA I ODZNAKI 29
MONETY OBCE 281
LITERATURA 46

28 aukcja WCN

keyboard_arrow_right
Ordenar:
Muestra:
Precios: 1 - refresh
Esperar...
Siguiente categoría
keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_up
add