50

Martha MULAWA (ur. 1973), Ikar; 2022

add Your note 

Lot description

Estimations: 8 601 - 10 751 EUR | 40 000 - 50 000 PLN
Brąz patynowany, drewno gwajakowe (drewno gwajakowe jest jednym z najcięższych i najtwardszych), postument: stal patynowana; 137 x 63 x 35 cm wysokość brązu 57 cm
Edycja 1/1
(każdy odlew zawiera istotne różnice, inną patynę, inne wykończenie skrzydeł co sprawia, że każda rzeźba jest unikatowa)

Rzeźbiarka, malarka, dizajnerka, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Form Przemysłowych. Stypendystka Wysoka Skola Umelecko Prumyslowa w Pradze na tamtejszym Wydziale Fotografii oraz I'Ecole des Beaux-Arts w Tuluzie. Inspiruje się zwykle naturą, co można dostrzec w większości rzeźb, obrazów i realizacji projektowych. Laureatka wielu konkursów wzorniczych. W projektach artystycznych łączy rzeźbę bądź obraz z muzyką, światłem i tańcem.

Inspiruje mnie natura. Podczas spaceru przez las, przechodząc obok butwiejącego drzewa, dostrzegłam jego serce - to był Ikar. Natura, żywy organizm, ma swój szkielet i swoją anatomię. Zawsze fascynowały mnie drzewa jako najwyżej rozwinięty organizm na Ziemi w królestwie flory. Są dla mnie czymś niezwykłym, pierwotnym, nie do końca zbadaną i odkrytą tajemnicą.

Rzeźba „Ikar” ma swoje korzenie w cyklu malarskim "Sen o lataniu", który realizowałam
w 2017 roku. To projekt, który ma nam uświadomić, jak ważne jest, aby w życiu mieć pasję i ją realizować. To ona uskrzydla nas i daje siłę do ogromnych wyrzeczeń, ale również czyni nas szczęśliwymi i spełnionymi. Jest to również moja droga, którą podążam w swojej twórczości.

Martha Mulawa

Ikar Marthy Mulawy nie jest tym, który ginie niezauważony w pejzażu Petera Bruegela. To bohater uchwycony w momencie ekstatycznego zachwytu lotem, wznoszeniem się ponad przeciętność, powszednią szablonowość wytyczonych ścieżek i wzorców. To postać lecąca w stronę słońca, w kierunku realizacji marzeń, wolny od ograniczeń i nakazów. Rozwija skrzydła, przekracza granice, wzbija się ponad codzienną konwencjonalność. Nie bojąc się zagrożeń, porzuca schematy wyznaczając nowe kierunki. To szaleństwo i bohaterstwo w jednym. Ikar Marty Mulawy nie upada, jego postać jest kwintesencją wiary i odwagi do podejmowania wyzwań.
Auction
III Aukcja Dzieł Sztuki
gavel
Date
12 April 2022
date_range
Start price
4 300 EUR
Estimations
8 601 - 10 751 EUR
40 000 - 50 000 PLN
Hammer price
11 611 EUR
Hammer price without Byuer's Premium
9 676 EUR
Overbid
270%
Views: 244 | Favourites: 0
Auction

Dom Aukcyjny Róża Wroniszewska

III Aukcja Dzieł Sztuki
Date
12 April 2022
Lots bidding

All lots are listed to bid

Buyer's premium
20.00%
OneBid does not charge additional fees for the bidding.
Bid increments
  1
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  30 000
  > 5 000
 
Terms and Conditions
 1. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki oddane do sprzedaży komisowej przez Komitentów lub stanowiące własność Domu Aukcyjnego Róża Wroniszewska zwanego dalej: Domem Aukcyjnym. Zgodnie z oświadczeniami Komitentów powierzone obiekty stanowią ich własność, bądź mają prawo do ich rozporządzania i nie są objęte żadnym postępowaniem sądowym i skarbowym, są wolne od zajęcia i zastawu, a także jakichkolwiek roszczeń osób trzecich.
 2. Aukcja prowadzona jest przez Aukcjonera, który ustala ceny wywoławcze, zazwyczaj jest to 10%-50% poniżej dolnej granicy estymacji, decyduje o wysokości postąpień, rozstrzyga ewentualne spory lub poddaje obiekt ponownej licytacji.
 3. Dom Aukcyjny gwarantuje zgodność cech licytowanych obiektów z opisem katalogowym.
 4. Do udziału w aukcji upoważnia wypełnienie Zgłoszenia licytacji oraz zaakceptowanie „Regulaminu Aukcji”. 
 5. Osoby pragnące zachować anonimowość lub nie mogące uczestniczyć osobiście w aukcji, mogą zlecić Domowi Aukcyjnemu występowanie w ich imieniu lub licytować telefonicznie. Usługi te – rezerwacja linii telefonicznej i inne – należy uzgodnić z Domem Aukcyjnym. najpóźniej 24 godz. przed rozpoczęciem licytacji. Niektóre obiekty mogą posiadać ceny rezerwowe.
 6. Wylicytowana cena, potwierdzona uderzeniem aukcjonerskiego młotka jest równoznaczna z zawarciem umowy sprzedaży.
 7. Nabywca zobowiązany jest do wykupu obiektu/obiektów w ciągu 7 dni od zakończenia aukcji. W razie niewywiązania się z umowy przez Kupującego Dom Aukcyjny może naliczyć opłatę magazynową w kwocie 100 zł netto za każdy dzień zwłoki lub odstąpić od umowy sprzedaży z Nabywcą.
 8. Prawo własności do wylicytowanego obiektu i jego odbiór następuje po zapłacie przez Nabywcę całości wylicytowanej kwoty wraz z opłatą organizacyjną.
 9. Dom Aukcyjny udziela gwarancji autentyczności obiektów zaprezentowanych w katalogu aukcyjnym  na okres 5 lat od daty sprzedaży przez Dom Aukcyjny z zastrzeżeniami: gwarancja udzielana jedynie bezpośredniemu nabywcy obiektu , gwarancja nie obejmuje kolejnych właścicieli obiektu.
 10. Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata organizacyjna w wysokości 20%. Opłata obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej. Kwota wylicytowana i opłata organizacyjna są kwotami brutto.
 11. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów.
 12. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane na podstawie przepisów prawa polskiego.
 13. Muzea rejestrowane zainteresowane zakupem wystawionych na aukcji dzieł winny poinformować o tym Dom Aukcyjny co najmniej 7 dni przed terminem aukcji.
 14. Dom Aukcyjny przypomina o następujących przepisach prawa:
  a). Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami:  Wywóz obiektów starszych niż 55 lat oraz o wartościach przekraczających limity określone w ustawie O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami poza granice kraju, wymaga zgody odpowiednich władz.
  b). Art. 20 ust. 2 Ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. O muzeach: Muzeum rejestrowanemu przysługuje prawo pierwokupu zabytku sprzedawanego na aukcji w wylicytowanej na aukcji kwocie.
  c). Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu – Dom Aukcyjny jest zobowiązany do zbierania danych osobowych Nabywców dokonujących transakcji w kwocie powyżej 15 tysięcy euro.
 15. Zgodnie z ustawą (DZ.U. z 4.12.2017 r. poz. 2249) Dom Aukcyjny ma obowiązek zbierać dane osobowe klientów.
 16. Przy zakupie niektórych prac (oznaczonych droit de suite) doliczana jest opłata wynikająca z tzw. droit de suite tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł.
  Powyższa opłata jest obliczana według poniższych stawek:
  1) 5 % kwoty wylicytowanej dla sumy ≤ 50 000 Euro
  2) 3 % kwoty wylicytowanej dla sumy > 50 000 Euro oraz ≤ 200 000 Euro
  3) 1 % kwoty wylicytowanej dla sumy > 200 000 Euro oraz ≤ 350 000 Euro
  4) 0,5 % kwoty wylicytowanej dla sumy > 350 000 Euro oraz ≤ 500 000 Euro
  5) 0,25 % kwoty wylicytowanej dla sumy > 500 000 Euro, jednak opłata nie jest wyższa niż równowartość 12 500 Euro.
 17. Przystąpienie do licytacji wiąże się z wyrażeniem zgody na weryfikację danych osobowych oraz wysyłanie korespondencji od Domu Aukcyjnego na podany adres mailowy lub kontakt telefoniczny. Zgoda ta może być w każdym momencie cofnięta poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres: Dom Aukcyjnyn Róża Wroniszewska ul. Siemiradzkiego 13/6 31-137 Kraków lub adres e-mail [email protected], co skutkować będzie usunięciem danych z bazy.
About the Auction


FAQ
About the Seller
Dom Aukcyjny Róża Wroniszewska
Contact
Dom Aukcyjny Róża Wroniszewska
room
ul. Henryka Siemiradzkiego 13 / 6
31-137 Kraków
phone
+48602130899

Martha Mulawa

Customers who bought the works of this artist also bought

keyboard_arrow_up
+