Advanced search Advanced search
180

POZNAŃ, GDAŃSK, SOPOT, OPOLE, OLSZTYN, CHEŁMNO. Adressbuch der Kranke-, Pflege u. Wohlfahrtsanstalten Deutschlands. Adressen und Auskunftsbuch, Leipzig 1912

star_border
Notifications during the live auction
notifications_off Alert: No
textsms SMS: None
add Your note 
Lot description Show orginal version

POZNAŃ, GDAŃSK, SOPOT, OPOLE, OLSZTYN, CHEŁMNO. Adressbuch der Kranke-, Pflege u. Wohlfahrtsanstalten Deutschlands. Adressen und Auskunftsbuch, Leipzig 1912, pp. 672 + VII pp. of advertisements.

Arranged alphabetically, the book contains information on health care facilities including sanatoriums, insane asylums, military and prison lazarette, etc., etc. For example, the city of Poznan had a population of 143,290 in 1912. There were 143 doctors and 14 pharmacies, and 48 various health care facilities. E.g., the City Hospital, which was owned by the city. It had 633 beds. In addition to the doctors also mentioned by name, there is information about the employment of 31 nurses, 65 nurses and 31 sisters from the Red Cross. The Jewish Hospital had 88 beds, headed by Hermann Elkes. Dr. Rosenstein, Dr. Caro, Dr. Salomon worked there, nurses and nurses were 10. There was another Jewish hospital of the Salomon Foundation. There was a shelter for the elderly named after Count Tadeusz Gorczynski Foundation, or Dr. Stasinski's ophthalmology clinic with 9 beds. Such information is given for 58 localities in the Poznan Province, and 24 in Bydgoszcz Province. In Gdansk alone there were 57 similar health care facilities. In Sopot, according to the address book, there were 19 thousand residents and 19 doctors and 2 pharmacies. The health resort operated from 1.VI to 31.XI. The spa tax was 15 marks, and for families it was 30. 20 thousand people visited the resort annually. Nine doctors worked for them. There was also the Baltic Sanatorium in Sopot and 3 other establishments. In the entire Danzig regency, similar establishments operated in 20 more towns. In the Kwidzyn regency there were 42 of them. For example, in Chelmno, which had a population of 1,200, there were 8 doctors and 2 pharmacies. Garrison Lazaret: 30 beds, 1 von Horer military doctor and 4 nurses. There was also St. Vincent's Hospital run by nuns. It had 280 beds. The smallest could hospitalize 14 people.

In Silesia, health care was presented in the Wroclaw, Legnica and Opole districts. A total of more than 200 towns and cities. For example, in Opole, with a population of 33,900 people, there were 24 doctors and 4 pharmacies. There were 4 institutions including St. Adalbert's Hospital, a private one with 220 beds. There were 50 sisters of the Franciscan order. All sanatoriums existing at the time in the Sudetenland and throughout Silesia are listed.

In addition, localities from the Königsberg, Gąbin regions are listed. A total of 90. Most of them became Polish after 1945. Olsztyn had a population of 27,422, 31 doctors and 3 pharmacies. There were 9 institutions, the largest of which was in Kortowe. It had 1,024 beds, an adequate number of doctors and as many as 16 nurses. The same information comes from cities in West Pomerania.

Hardcover, cloth binding, rubbed gilt with title, otherwise st. bdb. RARE PUBLICATION.

Auction
XXXIII Aukcja Antykwariatu Wu-eL
gavel
Date
14 June, 19:00 CEST/Warsaw
date_range
Session 1
14 June, 19:00 CEST/Warsaw
event
Start price
144 EUR
Live bidding (Session 1)
Register for auction
Bid now
Log in to bid

Do you want to bid? Log in and subscribe to the auction.

Log in
PLN .00

Offers accepted until: 14/06 19:00 CEST/Warsaw
Live bidding: , 14/06 19:00 CEST/Warsaw

Set the price of the item immediately. Make an offer if you want to bid on preauction. Note: Offers can not be cancelled!

Add limit
Log in to bid

Do you want to bid? Log in and subscribe to the auction.

Log in
PLN .00

Set your limit for this item. At the time of the live auction, this item will be automatically bid on your behalf, up to the amount specified. Limit is a hidden offer. It's value is not known to other users. Limits can be modified and submitted by bid sheet.

Send a message to auction house

Do you have questions about this lot or about bidding?

Views: 20 | Favourites: 0
Auction

Antykwariat Wu-eL

XXXIII Aukcja Antykwariatu Wu-eL
Date
Wednesday, 14 June, 19:00 CEST/Warsaw
Lots bidding

All lots are listed to bid

|

Buyer's premium
10.00%
OneBid does not charge additional fees for the bidding.
Bid increments
  1
  > 5
  50
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  2 000
  > 100
  5 000
  > 200
  10 000
  > 500
  50 000
  > 1 000
 
Terms and Conditions

1.     Ceny podane w katalogu są cenami wywoławczymi. Do cen wylicytowanych dolicza się 10%, a w przypadku sprzedaży poaukcyjnej (tj. 7 dni po zakończeniu aukcji) 15%.

2.     Udział w aukcji można wziąć w następujący sposób:

a.     drogą pocztową, wysyłając stosowne zamówienie,

b.     drogą mailową,

c.      licytując online za pośrednictwem platformy aukcyjnej OneBid,

d.     telefonicznie, wysyłając stosownie zgłoszenie.

3.     W celu uczestnictwa w aukcji należy podać dane osobowe, dane adresowe oraz kontaktowy numer telefonu.

4.     W wypadku zgłoszenia tego samego limitu cenowego, wygrywa oferta, która napłynęła pierwsza.

5.     Wysokość limitów oraz dane osób i instytucji biorących udział w aukcji drogą korespondencyjną są informacjami poufnymi.

6.     Prawo pierwokupu ma Biblioteka Narodowa, Biblioteka Jagiellońska oraz muzea rejestrowane po cenach wylicytowanych powiększonych o opłatę organizacyjną wymienioną wyżej.

7.     Nabywca może odstąpić od umowy kupna w terminie dwóch tygodni od zakończenia aukcji tylko w przypadku, gdy opis obiektu w sposób ewidentny odbiega od stanu faktycznego.

8.     Zatwierdzenie przez licytującego ostatecznej, wylicytowanej ceny stanowi zawarcie umowy kupna-sprzedaży. Prawo własności przechodzi na kupującego w momencie dokonania wpłaty całości wylicytowanej kwoty.

9.     Nabywca zobowiązany jest wykupić wylicytowane obiekty w ciągu 10 dni od zakończenia aukcji. Od tego czasu naliczane będą odsetki ustawowe oraz opłata magazynowa wynosząca 1 zł dziennie od każdego wylicytowanego obiektu.

10.  Zakupione obiekty wysyłane są przesyłkami kurierskimi, po doliczeniu opłat związanych z wysyłką. Dla instytucji następuje to bez obowiązku przedpłaty, dla osób fizycznych po przedpłacie lub za zaliczeniem pocztowym.

11.  Opisy oraz zdjęcia obiektów są objęte ochroną przewidzianą przez przepisy prawa autorskiego. Korzystanie z nich może odbywać się wyłącznie za zgodą Antykwariatu Wu-eL.

12.  Prowadzący licytację ma prawo do wycofania obiektu z aukcji przed rozpoczęciem licytacji bez podania przyczyny.

13.  Prowadzący ma prawo zarządzić przerwę w aukcji, w tym również nieprzewidzianą w jej harmonogramie.

14.  Osoby przekazujące swoje dane w celu wzięcia udziału w aukcji wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. Licytujący ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do dokonywania w nich poprawek zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. Administratorem danych osobowych jest: ANTYKWARIAT WU-EL DR WOJCIECH LIZAK, NIP: 8511807452, ul. św. Wojciecha 1, 70-410 Szczecin.

15.  Antykwariat nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne licytowanych pozycji.

16.  Termin na wysyłkę obiektów wynosi 2 tygodnie od momentu wpłaty.

17.  Postąpienia w licytacji wynoszą:

a.     do 50 zł – o 5 zł,

b.     od 50 zł – o 10 zł,

c.      od 200 zł – o 20 zł,

d.     od 500 zł – o 50 zł,

e.     od 2000 zł – o 100 zł,

f.      od 5000 zł – o 200 zł,

g.     od 10 000 – o 500 zł,

h.     od 50 000 – o 1000 zł.

18.  Przystąpienie do aukcji jest równoznaczne akceptacją powyższego regulaminu.

 

About the Auction

Oferta zawiera 923 pozycji w działach: Powstanie styczniowe w oczach Zachodu; Syberia; I wojna światowa; Legiony; Wojna polsko-bolszewicka; Piłsudczana; Powstania, plebiscyty; Loterie i kartki żywnościowe; Wojsko polskie w II RP; Życie polityczne w II RP; Międzynarodowe Targi Poznańskie; II wojna światowa; Emigracja; Marynistyka; Ogrody, lasy, maszyny; Z historii medycyny; Fotografie; Dokumenty; Gdańsk; Chimera; Starodruki; Genealogia i heraldyka; Z historii byłych Prus Książęcych; Grafika artystyczna; Malarstwo; Mieszkańcy I Rzeczypospolitej i Śląska w renesansowej grafice Josta Ammana; Etnografia, moda; Portrety; Judaica; Grafika „Solidarności”; Foldery filmowe i teatralne; Polska szkoła plakatu; Historia zbawienia ludzkości w tablicach autorstwa Alfreda Żmudy; Teki i albumy graficzne; Plany i widoki miast; Napoleonica; Wojny śląskie, wojna siedmioletnia; Kartografia; Atlasy; Z ostatniej chwili.

FAQ
About the Seller
Antykwariat Wu-eL
Contact
Antykwariat Wu-eL
room
ul. św. Wojciecha 1 / U3
70-410 Szczecin
phone
+48517727267
keyboard_arrow_up