50

Wojciech Gerson (1831 Warszawa - 1901 tamże), Wieśniacy z okolic Sandomierza, 1854 r.

add Your note 

Lot description

Estimations: 5 237 - 6 110 EUR
akwarela, papier, 22 × 18 cm
sygn. i dat. p. d.: W. Gerson 185 (4)

na odwrocie orzeczenie biegłego sądowego dra Stanisława Dąbrowskiego z dn. 10.XII.1963 r.

Kompozycja reprodukowana w: “Costumes Polonais: dessinés d’aprés nature par Gerson”, Lithographiés par E. Desmaisons, A Varsovie: Publié par Daziaro [1855], tabl. 7 z podpisem: „Z okolic Sandomierza „[litogr.]

Literatura:
– A. Vetulani, Wojciech Gerson, Warszawa 1972
– K. Molendziński, „Wojciech Gerson 1831–1901”, Warszawa 1939 A. Jacher- Tyszkowa, Grafika polska XIX wieku jako źródło do badań nad strojem, „Polska Sztuka Ludowa” 1975 nr 4., s. 220–221

Akwarela pochodzi z wczesnego okresu twórczego Gersona i wchodzi w skład materiału ikonograficznego dokumentującego ubiory ludowe ziemiaństwa polskiego. Artysta jako przedstawiciel realizmu w sztuce rejestrował obserwacje bezpośrednio z natury podczas „wędrówek piechotnych” po kraju, których początek datuje się na 1849 r. Sporządzone w ramach cyklu prace, w tym prezentowana w katalogu akwarela, zostały opublikowane w 1855 r. w formie chromolitografii w albumie Costumes Polonais: dessines d’apres nature par Gerson, Lithographies par E. Desmaisons, w którym znalazło się 14 tablic barwnych przedstawiających ubiory m. in. z okolic Suwałk, Tykocina, Płocka, Augustowa, Kujaw, z terenów Podlasia, Mazur (2 tabl.), Galicji. Analogiczna akwarela znajduje się w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie: Wieśniacy z okolic Sandomierza, 1854 r., akwarela, papier, 20,8 × 16,3 cm w św. passe-partout, sygn. i dat. p. d.: W.Gerson 1854 (por.: P. Kopszak, Wojciech Gerson [1831–1901], Warszawa 2007).

„Zainteresowanie kostiumologią i modą na specyficzne tematy rodzajowe w malarstwie i grafice, jak: postacie rzemieślników, domokrążców, przekupniów, chłopów – datowała się od XVII w. jako ogólnoeuropejski prąd w sztuce, o rożnym nasileniu i przejawach, aż do połowy wieku XIX. W XIX w. było w Polsce wielu oryginalnych i utalentowanych artystów, którzy zajmowali się rysowaniem ubiorów ludowych, a także wielu odtwórców, popularyzujących czy powielających stworzone przez innych typy strojów. To szczególne zainteresowanie strojem dziewiętnastowiecznym i jego krajową egzotyką, odkrywanie i tropienie wątków rodzimych było wynikiem specyficznej sytuacji Polski, rozdartej przez trzy zabory oraz uświadomioną przez ludzi światłych koniecznością zbierania pamiątek krajowych, zwłaszcza tych, które dotyczyły problematyki zaniedbywanego od strony badawczej ludu wiejskiego.”

A. Jacher-Tyszkowa, Grafika polska XIX wieku jako źródło do badań nad strojem, „Polska Sztuka Ludowa” 1975 nr 4, s. 210
Auction
Aukcja Varia
gavel
Date
25 June 2022
date_range
Start price
4 146 EUR
Estimations
5 237 - 6 110 EUR
Hammer price
5 237 EUR
Hammer price without Byuer's Premium
4 364 EUR
Overbid
126%
Views: 31 | Favourites: 1
Auction

Sopocki Dom Aukcyjny

Aukcja Varia
Date
25 June 2022
Lots bidding

Bids can be placed on selected lots which have been previously submitted only. To submit a lot you need to click SUBMIT FOR AUCTION button next to it

Cost of delivery

Buyer's premium
20.00%
OneBid does not charge additional fees for the bidding.
Bid increments
  1
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  30 000
  > 2 000
  100 000
  > 5 000
  200 000
  > 10 000
  500 000
  > 20 000
  1 000 000
  > 50 000
 
Terms and Conditions

Regulamin aukcji dostępny na: https://www.sda.pl/regulamin,26,pl

Polityka prywatności SDA: https://www.sda.pl/polityka-prywatnosci,27,pl

About the Auction


FAQ
About the Seller
Sopocki Dom Aukcyjny
Contact
Sopocki Dom Aukcyjny (Sopot, Sztuka dawna)
room
ul. Bohaterów Monte Cassino 43
81-768 Sopot
public
phone
+48 58 550 16 05
Opening hours
Monday
11:00 - 18:00
Tuesday
11:00 - 18:00
Wednesday
11:00 - 18:00
Thursday
11:00 - 18:00
Friday
11:00 - 18:00
Saturday
11:00 - 15:00
Sunday
Closed

Customers who bought the works of this artist also bought

keyboard_arrow_up
+