Advanced search Advanced search
8

Odo DOBROWOLSKI [1883-1917], Trees in the Wind, 1914.

add Your note 
Lot description Show orginal version

Odo DOBROWOLSKI [1883-1917].
Trees in the wind, 1914.
technique: gouache on paper
dimensions: 49 x 67 cm (with frame 61.5 x 79.5 cm)

Odo DOBROWOLSKI [1883-1917] an outstandingly talented, underrated painter of Lviv. He began his artistic studies at the Academy of Fine Arts in Cracow, probably as a free student. In 1908-1910 he stayed in Paris, under the tutelage of Jan Styka. From there he moved briefly to Munich. After returning to Poland, he settled in Lviv. There he made in oil technique a large decorative painting for the interior of G. Zapolska's patisserie " Dworek" in Lviv, depicting the city court. In 1912 he took part in an exhibition of sketches of the Lviv literary and artistic circle. In 1914 he published a series of color autolithographs "Lviv", containing views of the city. In June 1915, he left for Russia.
He left behind a considerable number of works, primarily small-scale watercolors, gouaches, pastels, and ink sketches. These are mainly landscapes with architectural motifs, very atmospheric, often with symbolic meaning. Such include works from the period of his stay in Paris, such as: St. Chapelle, Notre Dame, Eifflea Tower. Dobrovolsky's works can be found in the collections of the National Museum in Cracow, the Jewish Historical Institute in W-wa, the National Library in W-wa and the Lviv Picture Gallery, among others.
Auction
Aukcja prac na papierze XIX i XX wieku.
gavel
Date
20 November 2022 CET/Warsaw
date_range
Start price
854 EUR
Hammer price
no offers
Views: 29 | Favourites: 1
Auction

Artykwariat

Aukcja prac na papierze XIX i XX wieku.
Date
20 November 2022 CET/Warsaw
Lots bidding

All lots are listed to bid

Buyer's premium
18.00%
OneBid does not charge additional fees for the bidding.
Bid increments
  1
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
 
Terms and Conditions

1.       Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki stanowiące własność Galerii ARTYKWARIAT zwanej dalej Galerią.


2.       Aukcja prowadzona jest przez Aukcjonera, który decyduje o wysokości postąpień, rozstrzyga ewentualne spory lub poddaje obiekt ponownej licytacji. Wylicytowana cena jest równoznaczna z zawarciem umowy kupna-sprzedaży.


3.      Galeria gwarantuje zgodność cech licytowanych obiektów z opisem katalogowym, które wykonywane są w najlepszej wierze z wykorzystaniem doświadczenia i fachowej wiedzy pracowników lub współpracujących z Galerią ekspertów, zastrzegając sobie możliwość zmiany opisu przed aukcją.


4.       Galeria zastrzega sobie prawo do wycofania obiektu ze sprzedaży bez wskazywania przyczyny oraz bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności.


5.     Nabywca zobowiązany jest do wykupu obiektu/obiektów w ciągu 7 dni od zakończenia aukcji. W razie nie wykupienia obiektu /obiektów w terminie 7 dni przez kupującego, Galeria naliczy opłatę magazynową w kwocie 100 zł netto za każdy dzień zwłoki oraz naliczy ustawowe odsetki licząc od daty wykupu. Niezależnie Galeria może wszcząć sprawę sądową o wywiązanie się z umowy kupna-sprzedaży, obciążając kosztami nabywcę.


6.      Prawo własności do wylicytowanego obiektu i jego odbiór następuje po zapłacie przez nabywcę całości wylicytowanej kwoty wraz z opłatą organizacyjną.


7.      Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata organizacyjna w wysokości 18%. Opłata obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej. Kwota wylicytowana wraz z opłatą organizacyjną jest kwotą brutto.


8.       Galeria nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów, a wszelkie reklamacje będą rozpatrywane na podstawie przepisów prawa polskiego.


9.       W sprawach nieunormowanych mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, a transakcje odbywają się w polskich złotych.


10.    Galeria oferuje usługę wysyłki zakupionych przedmiotów na koszt Kupującego. Galeria dołoży wszelkich starań do rzetelnego zabezpieczenia obiektów przeznaczonych do wysyłki, jednak nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia obiektu w czasie transportu.


11.     Wzięcie udziału w licytacji jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.


12.     Zastrzeżenia końcowe:


Zgodnie z obowiązującymi przepisami wywóz dzieł sztuki z Polski jest dozwolony, o ile obiekt nie jest starszy niż 50 lat, a jego wartość nie przekracza limitów wymienionych w Ustawie o Ochronie Zabytków. 

Dom Aukcyjny jest zobowiązany do zbierania danych osobowych klientów dokonujących transakcji powyżej 15 tys. euro.

Art. 20 ust. 2 Ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach:Muzeum rejestrowanemu przysługuje prawo pierwokupu zabytku sprzedawanego na aukcji w wylicytowanej na aukcji kwocie.

About the Auction


FAQ
About the Seller
Artykwariat
Contact
Artykwariat
room
ul. Paderewskiego 8
61-770 Poznań
phone
+48 663 415 609
Customers who bought the works of this artist also bought
keyboard_arrow_up