Advanced search Advanced search
27

Maurycy GOTTLIEB (1856-1879), Recha, 1877 Scena z „Natana Mędrca”, dramatu Gottholda Ephraima Lessinga

add Your note 
Lot description
olej, płótno naklejone na tekturę; 29 x 20 cm;
sygn. p. d.: M. G.
Pochodzenie:
– dom aukcyjny Sotheby’s, Jerozolima, maj 1985
– kolekcja Jacoba i Asei Furman, Santiago, Chile
– MatsArt Auctioneers & Appraisers, listopad 2008
– Louiza Auktion, Bruksela, czerwiec i grudzień 2012
– MatsArt Auctioneers & Appraisers Jerozolima, styczeń 2014
– kolekcja prywatna, Polska

Wystawiany:
– The Tel Aviv Museum of Art, maj – lipiec 1991
– Muzeum Narodowe w Warszawie, sierpień – październik 1991

Opisywany i reprodukowany:
– Karol Bernhaut, „Maurycy Gottlieb. 1856-1879. 39 Reproductions of the
artist’s paints”, Tel-Aviv 1961, tabl. 60
– Nehama Guralnik, „In the Flower of Youth. Maurycy Gotlieb 1856-1879”, [kat. wystawy; V - VII 1991], Tel-Aviv Museum of Art, Muzeum Narodowe w Warszawie, Tel-Aviv 1991, s. 155, nr kat. 29
– Jerzy Malinowski, „Maurycy Gottlieb 1856-1878”, katalog wystawy, Muzeum Narodowe w Warszawie, VIII – X 1991, s. nlb., nr kat. 22
– Jacobo Furman, „Treasures of Jewish Art: From the Jacobo and Asea Furman Collection of Judaica”, New York 1998, s. 263
– Jerzy Malinowski, „Maurycy Gotlieb – Powitanie...,” D.A. Agra-Art, Warszawa 1999, s. nlb., il. nlb. 9

Do obrazu dołączone potwierdzenie autentyczności wystawione przez Agencję Art-Konsultant Adama Konopackiego.
Auction
AUKCJI DZIEŁ SZTUKI
gavel
Date
03 October 2021
date_range
Start price
30 575 EUR
Hammer price
no offers
Item is not available any more
Views: 55 | Favourites: 0
Auction

Warszawski Dom Aukcyjny

AUKCJI DZIEŁ SZTUKI
Date
03 October 2021
Lots bidding

All lots are listed to bid

Buyer's premium
20.00%
OneBid does not charge additional fees for the bidding.
Bid increments
  1
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
  100 000
  > 10 000
 
Terms and Conditions
 1. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki i inne obiekty oddane do sprzedaży komisowej przez komitentów lub stanowiące własność Warszawskiego Domu Aukcyjnego zwanego dalej WDA.
 2. Aukcja prowadzona jest przez Aukcjonera, który decyduje o wysokości postąpień, rozstrzyga ewentualne spory lub poddaje obiekt ponownej licytacji. Wylicytowana cena jest równoznaczna z zawarciem umowy kupna-sprzedaży.
 3. WDA gwarantuje zgodność cech licytowanych obiektów z opisem katalogowym zastrzegając sobie możliwość zmiany opisu przed aukcją lub wycofania obiektu z aukcji.
 4. Do udziału w aukcji nie jest wymagana wpłata kaucji. Wylicytowanie pozycji jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna – sprzedaży.
 5. Osoby pragnące zachować anonimowość lub nie mogące uczestniczyć osobiście w aukcji, mogą zlecić WDA występowanie w ich imieniu lub licytować telefonicznie.
 6. Nabywca zobowiązany jest do wykupu obiektu/obiektów w ciągu 7 dni od zakończenia aukcji. W razie nie wykupienia obiektu /obiektów w terminie 7 dni przez kupującego, WDA naliczy opłatę magazynową w kwocie 100 zł netto za każdy dzień zwłoki oraz naliczy ustawowe odsetki licząc od daty wykupu. Niezależnie WDA może wszcząć sprawę sądową o wywiązanie się z umowy kupna-sprzedaży, obciążając kosztami nabywcę.
 7. Koszt wysyłki krajowej w zależności od gabarytu wynosi 50 zł (w przypadku mniejszych pozycji), 100 zł (duże obrazy)
 8. Prawo własności do wylicytowanego obiektu i jego odbiór następuje po zapłacie przez nabywcę całości wylicytowanej kwoty wraz z opłatą organizacyjną.
 9. WDA wysyła wylicytowane obiekty w terminie do 7 dni od momentu wpływu pieniędzy na konto firmowe.
 10. Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata organizacyjna w wysokości 20%, a w przypadku obiektów, których twórca  zmarł w okresie krótszym niż 70 lat od daty aukcji lub twórców żyjących również opłata droit de suite w wysokości 5%. Wyżej wymienione opłaty obowiązują również w sprzedaży poaukcyjnej i są kwotami brutto.
 11. WDA nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów, a wszelkie reklamacje będą rozpatrywane na podstawie przepisów prawa polskiego.
 12. W sprawach nieunormowanych mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, a transakcje odbywają się w polskich złotych.
 13. Zastrzeżenia końcowe:
  a. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wywóz dzieł sztuki z Polski jest dozwolony, o ile obiekt nie jest starszy niż 50 lat, a jego wartość nie przekracza limitów wymienionych w Ustawie o Ochronie Zabytków.
  b. Dom Aukcyjny jest zobowiązany do zbierania danych osobowych klientów dokonujących transakcji powyżej 15 tys. euro.
  c. Art. 20 ust. 2 Ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach:
  Muzeum rejestrowanemu przysługuje prawo pierwokupu zabytku sprzedawanego na aukcji w wylicytowanej na aukcji kwocie.
About the Auction


FAQ
About the Seller
Warszawski Dom Aukcyjny
Contact
Warszawski Dom Aukcyjny Piotr Mrowiec
room
ul. Wilcza 69
00-679 Warszawa
phone
+48 609 444 555
Customers who bought the works of this artist also bought
keyboard_arrow_up
+