Advanced search Advanced search
38

Stanislaw Mill, Square

add Your note 
Lot description Show orginal version

2009, oil on canvas, 40 x 40 cm

signed and dated on the reverse: `STANISŁAW MŁYNIEC | "PLAC" 40 x 40 | Oil on canvas 2009`.

Auction
Aukcja Sztuki
gavel
Date
18 May 2023 CEST/Warsaw
date_range
Start price
214 EUR
The item has not been sold and can still be available. If you want to buy, inquire about the possibility to buy and the current price.
Views: 38 | Favourites: 0
Auction

Dom aukcyjny AP

Aukcja Sztuki
Date
18 May 2023 CEST/Warsaw
Lots bidding

All lots are listed to bid

Buyer's premium
20.00%
OneBid does not charge additional fees for the bidding.
Bid increments
  1
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  30 000
  > 3 000
  40 000
  > 4 000
  50 000
  > 5 000
  60 000
  > 6 000
 
Terms and Conditions

1.       Organizatorem aukcji jest ANTYKWARIAT POLSKI SP. Z O.O., NIP: 7011068927 z siedzibą na ul. Pięknej 11B/1 w Warszawie 00-549 , zwanym w dalszej części regulaminu Domem Aukcyjnym.

2.      Do udziału w aukcji upoważnione są osoby, które zarejestrowały się w serwie onebid.pl i zapoznały się z zasadami i techniką licytacji. 

3.      W aukcji można uczestniczyć również w sposób tradycyjny, poprzez wysłanie pisemnego zamówienia pocztą mailową lub tradycyjną najpóźniej na 24 godz. przed rozpoczęciem licytacji online. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za właściwą realizację zleceń pisemnych, które napłynęły po tym terminie. W zamówieniu prosimy podać numer pozycji, nazwisko autora, pierwsze wyrazy tytułu oraz najwyższą oferowaną cenę (limit). Niezbędne jest podanie dokładnych danych identyfikacyjnych (adresu, NIP-u i numeru telefonu) przez osoby lub instytucje składające zamówienie, a także złożenie odręcznego podpisu. W imieniu osób i instytucji składających zamówienie licytację przeprowadzą Organizatorzy, przy zachowaniu zasady stopniowego wykorzystania limitu, w zależności od przebiegu licytacji, przebijając rywali o jedno postąpienie aukcyjne. Treść zamówienia pozostanie informacją poufną.

4.     Zgodnie z systemem aukcyjnym, zamówienia złożone przez portal onebid.pl oraz pocztą tradycyjną będą uwzględniane w trakcie trwania licytacji i od razu pojawiają się na ekranie. W ten sposób uzyskana suma stanowić będzie cenę wywoławczą dla aukcji online, w przypadku odnotowania kilku zamówień na jedną pozycję, licytacja rozpocznie się od przedostatniego pod względem wysokości limitu powiększonego o jedno postąpienie.

5.     Zamówienia prosimy kierować na adres: ANTYKWARIAT POLSKI , Piękna 11B/1, 00-549 Warszawa.

6.     Zamówienia przyjmujemy również pocztą elektroniczną, , e-mail: [email protected]

7.      Informacji przed aukcją udzielamy od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-17.00; w soboty do godz. 15.00 pod numerem telefonu: 608-331-500 lub pocztą elektroniczną [email protected]

8.     Zakupione obiekty zostaną wysłane po uprzednim uiszczeniu całości należności oraz kosztów wysyłki i dopełnieniu niezbędnych formalności wymaganych prawem. Instytucjom państwowym wysyłamy obiekty wraz z fakturą przelewową.

9.     Ceny podane w katalogu są cenami wywołania w PLN. Ceną nabycia jest cena wylicytowana do której Organizator dolicza 20% opłaty organizacyjnej.

10.    Preferowaną formą rozliczenia należności jest przelew bankowy na rachunek: PKO BP Antykwariat Polski  17 1240 1040 1111 0011 1117 0208

11.     Prosimy o przestrzeganie 7-dniowego terminu płatności od daty otrzymania rachunku za zakupione pozycje. Po tym terminie naliczane będą ustawowe odsetki.

12.    Wysyłka wylicytowanych obiektów jest możliwa na koszt odbiorcy po dokonaniu pełnej zapłaty i po uzgodnieniu warunków i kosztów wysyłki firmą kurierską z Organizatorem. Wysyłka obiektów nastąpi do 10 dni od daty zakończenia aukcji. Wylicytowane obiekty nie są wysyłane za pobraniem. Organizator aukcji nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia obiektu w trakcie transportu. Odbiór osobisty w siedzibie Domu Aukcyjnego jest możliwy po uprzednim umówieniu telefonicznym (nr. tel. 608-331-500). 

13.    Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykluczenia z aukcji osób, które nie wywiązują się z przyjętych zobowiązań.

14.    Muzeum Narodowe oraz inne muzea rejestrowane korzystają z prawa pierwokupu po wylicytowanych cenach (Dz. U. 2022.385).

15.  Prawo własności do wylicytowanego obiektu przechodzi na nabywcę z chwilą zapłaty pełnej wylicytowanej kwoty powiększonej o 20% opłaty aukcyjnej.

16.    Nabywca może w terminie 14 dni od dnia aukcji odstąpić od umowy kupna w przypadku, gdy opis katalogowy pozycji w sposób ewidentny odbiega od stanu fizycznego. W sprawach spornych roszczenia nabywcy zostaną uwzględnione po dostarczeniu przez niego wiarogodnej ekspertyzy w tym terminie.

17.    Organizatorzy  nie ponoszą odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne oraz wady prawne zakupionych obiektów.

18.    Organizatorzy  mają  prawo do wycofania obiektów z licytacji bez podania przyczyny.

19.    Organizatorzy, w uzasadnionych przypadkach, mają prawo do przerwania lub anulowania licytacji.

20.   Uczestnik aukcji wyraża zgodę na otrzymywanie, w tym pocztą elektroniczną, sms-em korespondencji dot. realizacji zamówienia

21.     W przypadku transakcji na kwotę powyżej 10 tys. zł (po uwzględnieniu ceny wraz z opłatą organizacyjną i kosztami dostawy), Uczestnik aukcji jest zobowiązany do przekazania Organizatorom danych osobowych. Dom Aukcyjny przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami jest zobowiązany do zbierania danych osobowych tych klientów oraz prowadzenia Księgi ewidencyjnej zabytków.

22.   Dom Aukcyjny może wstrzymać realizację zamówienia zakupionych obiektów do czasu dopełnienia niezbędnych formalności wymaganych prawem, pomimo uiszczenia przez Kupującego całości należności oraz kosztów wysyłki.

23.   Dane uczestników aukcji będą przetwarzane tylko i wyłącznie dla celów realizacji zamówienia, na zasadach analogicznych jak obowiązujące na stronie Antykwariatu Polskiego www.ksiazkanaprezent.pl/regulamin

About the Auction


FAQ
About the Seller
Dom aukcyjny AP
Contact
Dom aukcyjny AP
room
Piękna 11B / 1
00-549 Warszawa
phone
+48 608 331 500
Opening hours
Monday
10:00 - 17:00
Tuesday
10:00 - 17:00
Wednesday
10:00 - 17:00
Thursday
10:00 - 17:00
Friday
10:00 - 17:00
Saturday
10:00 - 15:00
Sunday
Closed
keyboard_arrow_up