45

Roy van Ecke, "Pseudologia Fantastica"

add Your note 

Lot description

Estimations: 424 - 530 EUR | 2 000 - 2 500 PLN

60x50 (42x32) akryl papier 2018


Roy van Ecke (Holandia)

Studiował równolegle lingwistykę i grafikę, następnie uczył się kaligrafii w Japonii.

Fascynuje go kaligrafia, pismo ręczne, starożytne inskrypcje i tradycja malowania tuszem. Pismo traktuje jak podróż do początków ludzkiej kultury, kaligrafii i symboliki. Grafiki i rysunki w jego wykonaniu są unikalną formą, różną od powszechnie uznanych stylów sztuki kaligraficznej. Nabiera cech abstrakcyjnej kombinacji symbolicznej, nie ogranicza się do używania prawdziwych liter. woli stosować znaki z własnego słownika tworząc kompozycje wizualne. Tworzy nowe języki.  Litery, pismo, znaki i symbole stają się obrazem i abstrakcją. Z drugiej strony kształty i ikony stają się językiem. Tworzy pseudo-kaligrafię jako całkowitą abstrakcję, w której znaki nie tworzą jednoznacznego zapisu. Treść jest pozostawiona interpretacji odbiorcy. Ma charakter paradoksalny, ponieważ charakteryzuje się i składa się z wielu elementów, które wydają się sprzeczne.

Łączy tradycję z nowoczesnością. Z jednej strony bawi się pięknem i atrakcyjnością form, z drugiej w wyrafinowany sposób prowokuje. Znaki są precyzyjne ale zarazem pełne spontaniczności. Podtekst filozoficzny, jasno określony temat, prostota kompozycji - ukierunkowują ale nie stanowią jednoznacznego komunikatu. Pierwsze wrażenie może być dosłowne, ale po chwili refleksji wydaje się odbiorcy metaforyczne. Artysta za każdym razem ma klarowną ogólnej wizję całości. Grafik przechodzi od od pojedynczych kształtów do większego obrazu - szerokiej, często otwartej kompozycji gdzie poszczególne elementy wymuszają na widzach refleksję a od autora wymagają bardzo świadomego tworzenia dzieła. Z założenia kompozycja ma wzbudzać w odbiorcy  określoną refleksję lub reakcję. Nie ma miejsca na poprawki: każdy element dzieła powstaje a la prima - metoda pracy wymaga od artysty praktyki, dokładności i dalekowzroczności.

Calligraffiti to forma sztuki łącząca kaligrafię, typografię i graffiti, która integruje litery i znaki w rozbudowane kompozycje. Poprzez formy nawiązujące do pisma, Ron van Ecke przekazuje szerszą myśl. Forma liter została zmienione estetycznie, aby wyjść poza dosłowność. aby przekształcić słowa i znaki, lub ich grupy, w rozbudowane kompozycje wizualne.  Dla Roya calligraffiti jest doświadczeniem estetycznym i intelektualnym, łączącym tradycję z nowoczesnym nieokiełznanym wyrażaniem siebie. Calligraffiti to zdecydowanie więcej niż tradycyjne pismo ręczne. To sposób na przełożenie form powszechnie znanych w zupełnie nową symbolikę. 

Calligraffiti jest w wykonaniu Roya unikalną formą, różną od powszechnie uznanych stylów sztuki kaligraficznej. Nabiera cech abstrakcyjnej kombinacji symbolicznej, ponieważ nie uznaje żadnych reguł, podczas gdy tradycyjna kaligrafia im podlega. Roy van Ecke jako świadomy przedstawiciel calligraffiti wyłamuje się spod zasad typografii i pozwala sobie na przekształcanie i dekonstruowanie liter oraz łączenie ich z innymi symbolami i znakami w bardzo twórczy sposób. Roy nie ogranicza się do używania prawdziwych liter. woli stosować znaki z własnego słownika tworząc kompozycje wizualne. Tworzy nowe języki. Samą technikę cechuje bezpośredniość w całości oraz finezja w szczegółach. 

Litery, pismo, znaki i symbole stają się obrazem i abstrakcją. Z drugiej strony kształty i ikony stają się językiem. Tworzy pseudo-calligraffiti jako całkowitą abstrakcję, w której litery w połączeniu ze znakami nie tworzą jednoznacznego zapisu. Treść jest pozostawiona interpretacji odbiorcy.

Calligraffiti w wydaniu Roya van Ecke to złożony proces. Ma charakter paradoksalny, ponieważ charakteryzuje się i składa się z wielu elementów, które wydają się sprzeczne.


PSEUDOLOGIA FANTASTICA

Pseudologia Fantastica to patologiczna skłonność do kłamania pod postacią zmyślonych historii przedstawiających opowiadającego w korzystnym świetle. Potocznie nazywana mitomanią. Od dziecka uczeni jesteśmy jak kłamać w sposób społecznie akceptowany. Obecnie szczególnie często kłamiemy posługując się elektronicznymi środkami komunikacji. Ale najskuteczniej okłamujemy samych siebie. Samo-oszustwem jest myślenie życzeniowe, czyli przyjmowania za prawdę tego, co poprawia nam samopoczucie i samoocenę.

Roy van Ecke próbuje w swoich pracach zdefiniować i uchwycić tę wieczną ludzką wadę. Podobnie jak filozofowie, etyki, logicy, semantycy, semiotyka, psychologowie, socjologowie i wreszcie lingwiści, Robert koduje swoje spostrzeżenia i refleksje na temat natury kłamstw. Artysta przedstawia w sposób abstrakcyjny uniwersalność kłamstwa i jego różne formy. Obrazy malowane przez artystę mieszczą się w stylu postpainterly i symboliczna abstrakcja. Obrazy malowane przez Roberta mieszczą się w stylu postpainterly and symbolic abstraction. Malarstwo abstrakcyjne z łatwością unosi ciężar tematu. Użyte formy malarskie pozwalają na interpretację skomplikowanej materii kłamstw tworząc ciekawe kompozycje o minimalistycznej formule.


Bio

Roy was raised in a family of Dutch functionaries. He was a rebellious boy, frequently changed schools, became independent at 18, interrupted and resumed studies. His fascination with calligraphy goes back to his childhood when, by using icons and symbols, he created his own alphabet.
Roy studied parallel linguistics and graphic art, learned calligraphy in Japan and tried monastic life in China. He practices a combination of four traditional systems perpetuated over the millennia: Tai Chi, Qigong, Yoga and Chinese calligraphy.
He adheres to post-painterly abstraction. While followers of this trend are ruthless in rejecting the inner and mysticism of abstract expressionism, Ron creates his own way of perceiving and communicating, his own approaches to the composition and basic elements of the medium itself: form, color, texture and scale.

Art Statement

“Pseudologia Fantastica” a series, which refers to the theory of lies, is a good example of it. Ron attempts in and by his works, to define and capture this eternal human vice. Like philosophers, ethicists, logicians, semanticists, semiotics, psychologists, sociologists and, finally, linguists, Roy encodes his insights and reflections on the nature of lies. The artist presents in an abstract way the universality of the lie and its various forms.
The Pseudo-Fantastica series transforms abstract symbols into an integral part of the story in the pictures. Forms combine cultural heritage. The composition is a journey of transformation. Simple colors, forms, almost ascetic compositions.
Roy is attracted to handwriting, to ancient calligraphy and the tradition of ink-painting. A journey to the beginnings of human culture.


Dimensions: 60x50
Auction
Internetowa aukcja promocyjna II.
gavel
Date
05 December 2021
date_range
Start price
0 EUR
Estimations
424 - 530 EUR
2 000 - 2 500 PLN
Hammer price
216 EUR
Hammer price without Byuer's Premium
180 EUR
Views: 34 | Favourites: 0
Auction

Galeria Ether

Internetowa aukcja promocyjna II.
Date
05 December 2021
Lots bidding

All lots are listed to bid

Cost of delivery

Buyer's premium
20.00%
OneBid does not charge additional fees for the bidding.
Bid increments
  1
  > 10
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  5 000
  > 200
 
Terms and Conditions
  1. Przedmiotem Aukcji są dzieła sztuki zgłoszone do sprzedaży przez ich właścicieli. Zgodnie z oświadczeniami powierzone obiekty stanowią ich własność, bądź też mają oni prawa do rozporządzania nimi, a ponadto nie są one objęte jakimikolwiek postępowaniem sądowym i skarbowym, są wolne od zajęcia i zastawu, a także jakichkolwiek roszczeń osób trzecich.
  2. Organizatorem  Aukcji jest Galeria Ether, ul. Kopernika 36/40, 00-328 Warszawa, zwana dalej Aukcjonerem.
  3. W siedzibie galerii dostępne są do obejrzenia wszystkie przedmioty wystawione na Aukcji, tam też będą do odebrania.
  4. Aukcja jest prowadzona zgodnie z polskimi przepisami prawnymi za pośrednictwem platformy internetowej OneBid.
  5. Opisy zawarte w katalogu aukcji mogą być uzupełnione lub zmienione przez Aukcjonera lub osobę przez niego wskazaną przed rozpoczęciem licytacji. 
  6. Wszystkie obiekty na Aukcji posiadają wyznaczoną cenę wywoławczą. Jest to zarazem cena minimalna, poniżej której Aukcjoner nie może sprzedać obiektu.
  7. Do wylicytowanej kwoty należy doliczyć 20% opłaty aukcyjnej - jest to cena końcowa wylicytowanego przedmiotu, którą należy zapłacić w ciągu 7 dni od zakończenia licytacji.
  8. W razie opóźnienia nabywcy w zapłacie, Aukcjoner po bezskutecznym upływie dodatkowo wyznaczonego terminu na zapłatę, może odstąpić od umowy z nabywcą.
  9. Prawo własności do wylicytowanego obiektu i jego odbiór następuje po zapłaceniu przez nabywcę całości wylicytowanej kwoty wraz z opłatą aukcyjną.
  10. Aukcjoner nie oferuje usługi wysyłki zakupionych przedmiotów, jednak na życzenie Kupującego może wysłać je na jego koszt. Aukcjoner nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia obiektu w czasie transportu.
About the Auction


FAQ
About the Seller
Galeria Ether
Contact
Galeria Ether
room
ul. Kopernika 36/40
00-328 Warszawa
phone
+48698783738

Customers who bought the works of this artist also bought

keyboard_arrow_up
+