Advanced search Advanced search
2

Piotr Gogolewski, Night landscape with a cottage and a well with a crane

star_border
Notifications during the live auction
notifications_off Alert: No
textsms SMS: None
add Your note 
Lot description Show orginal version
Estimations: 213 - 319 EUR
Lot has a minimum price
pastel, paper, size 39 x 53 cm, signed l. d. "WGogolewski"

The set of works made in pastel on paper presented in this auction shows that their creator is not only faithful to the theme of the Polish countryside and native landscape, but achieves considerable proficiency in this difficult painting technique, indicating a thorough professional background. Present on the art market and sold to good effect, he does not fully reveal his identity to us. Coming from the same collection, works signed both "Gzyms" and "W. Gogolewski" are undoubtedly of the same hand. Those found in the offer of antique shops and auction houses are attributed, regardless of the signature on them, to Piotr Gogolewski (1931-2013) - an artist educated at the Academy of Fine Arts in Cracow, studying both interior design and painting and conservation. This explains the artist's good technique, skill in composition and dexterity in rendering the subject matter in both landscapes and genre scenes, with always lovely girls in Krakow costumes, or in portraits of beautiful-eyed Krakow women. Without prejudging whether such attribution of these works is correct, we add at the end of our offer Polish poppies by the same author, who is equally skilled in painting bouquets of field flowers.
Auction
VIII Aukcja Galerii Horn - malarstwo i grafika
gavel
Date
02 April, 18:00 CEST/Warsaw
date_range
Start price
149 EUR
Lot has a minimum price
Estimations
213 - 319 EUR
Live bidding
Bid now
Log in to bid

Do you want to bid? Log in and subscribe to the auction.

Log in
PLN
.00

Offers accepted until: 02/04 18:00 CEST/Warsaw
Live bidding: , 02/04 18:00 CEST/Warsaw

Set the price of the item immediately. Make an offer if you want to bid on preauction. Note: Offers can not be cancelled!

Add limit
Log in to bid

Do you want to bid? Log in and subscribe to the auction.

Log in
PLN
.00

Set your limit for this item. At the time of the live auction, this item will be automatically bid on your behalf, up to the amount specified. Limit is a hidden offer. It's value is not known to other users. Limits can be modified and submitted by bid sheet.

Send a message to auction house

Do you have questions about this lot or about bidding?

Views: 33 | Favourites: 0
Auction

Galeria Horn

VIII Aukcja Galerii Horn - malarstwo i grafika
Date
Sunday, 02 April, 18:00 CEST/Warsaw
Lots bidding

All lots are listed to bid

Buyer's premium
8.00%
OneBid does not charge additional fees for the bidding.
Bid increments
  1
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
 
Terms and Conditions
 1. Organizatorem aukcji jest firma Grzegorz Łukasz Kretkowski „Horn" z siedzibą w Poznaniu przy Starym Rynku 42, kod pocztowy 61-772, NIP 7781140388, zwana w dalszej części regulaminu Galerią Horn lub Galerią.
 2. Przedmiotem aukcji są, wystawione w miejscu i w czasie trwania aukcji, dzieła stanowiące własność Galerii lub powierzone jej przez klientów.
 3. Galeria oświadcza w imieniu swoim i klientów - właścicieli dzieł, których reprezentuje podczas aukcji, że według ich najlepszej wiedzy, własność dzieł ani możliwość rozporządzenia tą własnością nie jest ograniczona żadnym prawem rzeczowym, ani żadnym innym prawem osoby trzeciej, a dzieła nie są przedmiotem jakiegokolwiek postępowania sądowego czy administracyjnego.
 4. Dzieła wystawione na aukcji można obejrzeć w siedzibie Galerii Horn w Poznaniu przy ul. Wielkiej 8, po wcześniejszym ustaleniu terminu mailowo: [email protected] lub telefonicznie: 602 379 398.
 5. Uczestnikami aukcji mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, które zarejestrowały się w serwisie Onebid.pl i zapoznały się z zasadami i techniką licytacji.
 6. Warunkiem udziału w aukcji jest zaakceptowanie przez uczestnika aukcji postanowień zawartych w niniejszym regulaminie i regulaminie Onebid.
 7. Ceny podane w katalogu aukcji są cenami wywołania i są określone w PLN.
 8. Galeria ustala postąpienie w licytacji, ma prawo do dowolnego rozdzielania lub łączenia obiektów wystawionych do sprzedaży oraz do ich wycofania z licytacji bez podania przyczyny.
 9. Zgodnie z systemem aukcyjnym, zamówienia złożone przez portal Onebid.pl. są uwzględniane w trakcie trwania licytacji. W  przypadku odnotowania kilku zamówień na jedną pozycję, licytacja rozpocznie się od przedostatniego pod względem wysokości limitu powiększonego o jedno postąpienie. 
 10. Wielkość postąpienia będzie zależna od przedziału cenowego licytowanego przedmiotu, zgodnie z tabelą zamieszoną w opisie aukcji.
 11. Zakończenie licytacji danego obiektu jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna-sprzedaży z uczestnikiem aukcji, który zaproponował najwyższą cenę za obiekt.
 12. Do ceny wylicytowanej Galeria dolicza opłatę aukcyjną w wysokości 8% ceny wylicytowanej.
 13. Prawo własności dzieła przechodzi na nabywcę z chwilą zapłacenia całej ceny zakupu.
 14. Dzieła zakupione na aukcji należy opłacić w ciągu 7 dni od jej zakończenia. Jeżeli wpłata nie nastąpi w wymaganym terminie, Galeria ma prawo anulować sprzedaż lub naliczać odsetki ustawowe.
 15. Odbiór zakupionych obiektów odbywa się w siedzibie Galerii Horn w Poznaniu przy ul. Wielkiej 8, po wcześniejszym ustaleniu terminu mailowo: [email protected] lub telefonicznie: 602 379 398. Na życzenie kupującego, Galeria może wysłać obiekt pod wskazany adres. Koszty wysyłki, zapakowania i ubezpieczenia pokrywa nabywca.
 16. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane zgodnie z przepisami prawa polskiego.
 17. Uczestnik licytacji podając dane osobowe wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu udziału w aukcji, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Administratorem danych osobowych uczestników aukcji jest Galeria. Uczestnik licytacji ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz złożenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, na zasadach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych. 
 18. Galeria jest zobowiązana do gromadzenia danych osobowych uczestników aukcji, dokonujących transakcji powyżej 10 tysięcy złotych, w Księdze Ewidencyjnej Zabytków Przyjętych lub Oferowanych do Zbycia i Wydanych Ekspertyzach (Dz. U. z 04.12.2017 r. poz. 2249).
 19. Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2000 r o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (Dz.U z 2000 r. Nr 116, poz. 1216 z późn. zm.) – Galeria jest zobowiązana do zbierania danych osobowych nabywców dokonujących transakcji w kwocie powyżej 15 tysięcy euro.
 20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne i prawne kupionych przedmiotów. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane zgodnie z przepisami prawa polskiego.
 21. Zgodnie z Ustawą o muzeach z 21 XI 1996, muzea rejestrowe mają prawo pierwokupu obiektów bezpośrednio na aukcji za kwotę wylicytowaną. Takie prawo mają także Biblioteka Narodowa, Biblioteka Jagiellońska oraz Muzeum Narodowe w Krakowie. 
 22. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, mają zastosowanie przepisy polskiego prawa.
About the Auction

Nieuchronnie zbliżająca się wreszcie wiosna i święta wielkanocne kierują naszą uwagę na budzącą się po zimie przyrodę, a więc i na zmieniający się krajobraz, wieś i jej mieszkańców, ich obyczaje i tradycje. VIII Aukcja Galerii Horn oferuje prace uznanych artystów czerpiących z ludowego folkloru, takich jak Wincenty Wodzinowski, popularnych autorów jak Adam Setkowicz, ale też twórców mniej znanych czy rzadziej obecnych na rynku antykwarskim. Zestaw prac przypisywanych Piotrowi Gogolewskiemu pozwala ujrzeć w nim twórcę wszechstronnego, autora nie tylko krajobrazów, ale i scen rodzajowych czy tez martwych natur - zarówno wykonywanych w pastelu, jak i w technice olejnej.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą, podkreślając jej różnorodność, także cenową - oraz jak zawsze dobry poziom artystyczny.

FAQ
About the Seller
Galeria Horn
Contact
Galeria Horn
room
St. Rynek 42
61-772 Poznan
phone
+48602379398
keyboard_arrow_up