Advanced search Advanced search
11

Michał Jędrzejczak ,Black-gold violet 9 , dyptyk do pozycji 10, 2020

add Your note 
Lot description
Estimations: 335 - 446 EUR


akryl na płótnie dyptyk do pozycji 10, wymiary 90x70

sygnatura  i certyfikat na odwrocie


Michał Jędrzejczak ( Michu ) Urodzony w 1971 r. w Łodzi Malarz, fotograf, projektant i twórca biżuterii oraz czasami elementów wystroju wnętrz. Moja przygoda ze sztuką rozpoczęła się od fotografii, której uczyłem się w Policealnej Szkole Projektowania i Reklamy w Łodzi , pod okiem wykładowców z Łódzkiej Szkoły Filmowej . Fotografia i obraz - chwytanie chwili i zatrzymywanie jej w obrazach było moją pasją , niemalże od dzieciństwa . Zawsze pasjonowało mnie zatrzymywanie obrazów, chwil i przenoszenie ich na powierzchnię papieru. Kompozycja, forma , a jednocześnie przekazywanie emocji, fragmentów życia i zamykanie ich w kadrach, zawsze mnie pasjonowało. Myśl o malarstwie i zmianie formy przekazu własnych odczuć , były ze mną od wielu lat Maluję obrazy abstrakcyjne , dające odbiorcy możliwość wolnej interpretacji. Pozwalające na uwolnienie wyobraźni i dopasowanie oglądanego obrazu do własnych przeżyć , doświadczeń , pragnień i fantazji. W moich pracach jest wielowarstwowość i odkrywanie nowych poziomów , kolorów, przebłysków. Wszystko tak jak w życiu , które nie jest czarno-białe , nie jest płaskie i jednowymiarowe . W moich obrazach staram się pokazać , że każdy może zobaczyć w nich Swoje Życie. Czasami skomplikowane , zmienne, przechodzące z jednego koloru w drugi . Czasami płynnie i bez wyraźnych granic , a czasami ostro i definitywnie z mocnymi kontrastami płynące spokojnie , niezależnie od charakteru . Wyraźne granice na moich obrazach – momenty przejścia w inny charakter, wyraz, porządek , są niczym innym, jak obrazem Życia . Czasami bardzo skomplikowanego, które w pewnym momencie zmienia się diametralnie i przechodzi w nową rzeczywistość. Rzeczywistość albo kompletnie inną albo zawierająca wspomnienia dawnych chwil chowających się za nowym życiem . Malarstwo jest dla mnie chwytaniem chwil , utrwalaniem „momentów” , rozkładaniem rzeczywistości na drobne elementy . Malarstwo jest dla mnie jak fotografowanie myśli i zatrzymywanie czasami w trakcie tworzenia , bo okazuje się że to co powstaje na płótnie w danej chwili to już jest dokładnie to,co chce pokazać albo coś czego nie należy już zmieniać , żeby nie zepsuć Chciałbym dać każdemu odbiorcy moich obrazów … wolność Wolność widzenia, odczuwania i tego czego pragnie. Dlatego moje obrazy nie mają konkretnych tytułów , a są jedynie pewnym zaznaczeniem, czasami słowem lub zwrotem wraz z kodem , który otwiera możliwość własnej interpretacji , nie zamykając odbiorcy na samym wstępie w konkretnej wizji. Kolor , warstwy, granice i zmiany oraz przechodzenie z jednej rzeczywistości w drugą ...to moje abstrakcje

ryl na płótnie, 80x80


Sygnatura i certyfikat na odwrocie





Michał Jędrzejczak ( Michu )


Urodzony w 1971 r. w Łodzi 


Malarz, fotograf, projektant i twórca biżuterii oraz czasami elementów wystroju wnętrz.


Moja przygoda ze sztuką rozpoczęła się od fotografii, której uczyłem się w Policealnej Szkole Projektowania i Reklamy w Łodzi , pod okiem wykładowców z Łódzkiej Szkoły Filmowej .


Fotografia i obraz - chwytanie chwili i zatrzymywanie jej w obrazach było moją pasją , niemalże od dzieciństwa . Zawsze pasjonowało mnie zatrzymywanie obrazów, chwil i przenoszenie ich na powierzchnię papieru. Kompozycja, forma , a jednocześnie przekazywanie emocji, fragmentów życia  i zamykanie ich w kadrach, zawsze mnie pasjonowało.


Myśl o malarstwie i zmianie formy przekazu własnych odczuć , były ze mną od wielu lat  


Maluję obrazy abstrakcyjne , dające odbiorcy możliwość wolnej interpretacji. Pozwalające na uwolnienie wyobraźni i dopasowanie oglądanego obrazu do własnych przeżyć , doświadczeń , pragnień i fantazji.


W moich pracach jest wielowarstwowość i odkrywanie nowych poziomów , kolorów, przebłysków.


Wszystko tak jak w życiu  , które nie jest czarno-białe , nie jest płaskie i jednowymiarowe .


W moich obrazach staram się pokazać , że każdy może zobaczyć w nich Swoje Życie. Czasami skomplikowane , zmienne, przechodzące z jednego koloru w drugi . Czasami płynnie i bez wyraźnych granic , a czasami ostro i definitywnie z mocnymi kontrastami płynące spokojnie , niezależnie od charakteru .


Wyraźne granice na moich obrazach – momenty przejścia w inny charakter, wyraz, porządek , są niczym innym, jak obrazem Życia . Czasami bardzo skomplikowanego, które w pewnym momencie zmienia się diametralnie i przechodzi w nową rzeczywistość. Rzeczywistość albo kompletnie inną albo zawierająca wspomnienia dawnych chwil chowających się za nowym życiem .


Malarstwo jest dla mnie chwytaniem chwil , utrwalaniem „momentów” , rozkładaniem rzeczywistości na drobne elementy .


Malarstwo jest dla mnie jak fotografowanie myśli i zatrzymywanie czasami w trakcie tworzenia , bo okazuje się że to co powstaje na płótnie w danej chwili to już jest dokładnie to,co chce pokazać albo coś czego nie należy już zmieniać , żeby nie zepsuć 


Chciałbym dać każdemu odbiorcy moich obrazów … wolność 


Wolność widzenia, odczuwania i tego czego pragnie. Dlatego moje obrazy nie mają konkretnych tytułów , a są jedynie pewnym zaznaczeniem, czasami słowem lub zwrotem wraz z kodem , który otwiera możliwość własnej interpretacji , nie zamykając odbiorcy na samym wstępie w konkretnej wizji.


Kolor , warstwy, granice i zmiany oraz przechodzenie z jednej rzeczywistości w drugą ...to moje abstrakcje
Auction
Aukcja Sztuki -KOLORY I FORMY
gavel
Date
07 June 2021 CEST/Warsaw
date_range
Start price
223 EUR
Estimations
335 - 446 EUR
Hammer price
no offers
Item is not available any more
Views: 138 | Favourites: 1
Auction

Galeria Kontrowersyjna

Aukcja Sztuki -KOLORY I FORMY
Date
07 June 2021 CEST/Warsaw
Lots bidding

All lots are listed to bid

Buyer's premium
18.00%
OneBid does not charge additional fees for the bidding.
Bid increments
  1
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
 
Terms and Conditions

Regulamin aukcji 


1. Organizatorem Aukcji jest Galeria Kontrowersyjna i Dom Aukcyjny Aleksandra Koziarska z siedzibą w Kozłowie Biskupim ul. Północna 17D 96-513 Nowa Sucha NIP:837-187-03-443

2.  Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki powierzone Organizatorom przez ich właścicieli. 

3.  Wszystkie wystawione do sprzedaży obiekty posiadają cenę wywoławczą PLN.

4. Gwarantujemy zgodność cech licytowanych obiektów opisem. Opisy obiektów z katalogu mogą być korygowane przed przystąpieniem do licytacji. 

5. Do udziału w licytacji upoważnione są wszystkie osoby, bez konieczności wpłacenia wadium. Organizator aukcji pobiera opłatę aukcyjną o wysokości 18% ceny wylicytowanej , która obowiązuje również w sprzedaży po aukcyjnej. Warunkiem otrzymania numeru licytacyjnego  jest wypełnienie karty z danymi osobowymi i kontaktowymi przed aukcją, ewentualnie nadesłanie tych danych e-mailem na adres [email protected]  lub zgłoszenie ich telefonicznie na numer  516-706-999.Osoby zainteresowane licytacją, a nie mogące w niej uczestniczyć osobiście mogą złożyć organizatorom aukcji ofertę kupna z podaniem limitu cenowego(limit cenowy JEST INFORMACJĄ POUFNĄ). W imieniu tych osób w licytacji weźmie udział upoważniony przedstawiciel organizatorów licytacji-Aukcjonera.

6. Istnieje możliwość telefonicznego udziału w licytacji poszczególnych obiektów pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia tego faktu organizatorom, jednak nie później niż 2 godziny przed terminem rozpoczęcia licytacji. W imieniu tych osób w licytacji weźmie udział upoważniony przedstawiciel organizatorów licytacji, będąc z nimi w kontakcie telefonicznym w czasie trwania aukcji. 

7. Aukcja prowadzona jest przez upoważnioną osobę-Aukcjonera 

8. Przystąpienie w licytacji(podwyższanie stawki) wynosi 100 PLN, pomiędzy 2000zł a 5000zł wynosi 200zł, powyżej kwoty 5000zł wynosi 500zł 

9. Zakończenie licytacji następuje w momencie trzykrotnego uderzenia młotkiem przez Aukcjonera co jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna sprzedaży. Nabywcą staje się osoba oferująca najwyższą kwotę.

10. W przypadku, gdy zakończenie licytacji następuje w sytuacji sporu. Aukcjoner ma prawo powtórzyć licytację.

11. Zakończenie licytacji na poziomie ceny wywoławczej lub powyżej tej ceny oznacza, iż umowa kupna-sprzedaży została zawarta, a nabywca jest zobowiązany do zapłaty za obiekt w ustalonym regulaminem terminie. 

12. Nabywca zobowiązany jest wykupić wylicytowany obiekt w terminie 7(siedmiu) dni roboczych od daty licytacji. W przypadku braku wpłaty w w/w terminie obiekt może być zwrócony właścicielowi, a transakcja zostanie anulowana. Możliwe formy płatności na Aukcji to: przelew bankowy na konto , na rachunek bankowy nr 48 1020 1185 0000 4802 0311 6597 

Prawo własności przechodzi na kupującego w momencie dokonania pełnej wpłaty.

13. Organizatorzy aukcji dają gwarancję autentyczności oferowanych obiektów, jednak gdyby opis obiektu okazał się niezgodny ze stanem faktycznym lub istniała uzasadniona wątpliwość, co do jego autentyczności nabywca ma prawo w ciągu 14 dni od daty aukcji zwrócić zakupiony obiekt, a organizatorzy akcji oddadzą całą kwotę zakupu. Zakwestionowania autentyczności obiektu musi być przez nabywcę poparte wiarygodnymi ekspertyzami.

14. Organizatorzy aukcji nie ponoszą odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów, oraz zastrzegają sobie prawo do wycofania obiektu z licytacji bez podawania przyczyny. Wzięcie udziału w licytacji jest równoznaczne z akceptacja Regulaminu.

15. Galeria Kontrowersyjna i Dom Akcyjny oferuje usługi w zakresie wysyłki wylicytowanego obrazu do klienta na terenie naszego kraju.

16. Polskie muzea mają prawo pierwokupu w wylicytowanej cenie wszystkich obiektów pod warunkiem, że zgłoszą chęć nabycia bezpośrednio po zakończeniu licytacji wybranego przedmiotu. 

 




Przepisy 

INFORMACJA O OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISACH 


1. Zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003r. O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Z 2014 r. poz. 1446),wywóz dzieł sztuki za granicę jest dozwolony, o ile Obiekt nie jest starszy niż 50 lat i jego wartość nie przekracza limitów wymienionych w art. 51 tej ustawy. 

2. Zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków (Dz. U z 2014 r. poz 1446), od 6 grudnia 2017 r. Galeria Kontrowersyjna i Dom Aukcyjny jako podmiot gospodarczy wyspecjalizowany w obrocie dzieł sztuki jest obowiązany do prowadzenia księgi ewidencyjnej zabytków przyjętych lub oferowanych do sprzedaży, zarówno na własną rzecz, jak i na rzecz innych osób, o wartości przekraczającej 10 000 zł, a także ekspertyz wydanych przez ten podmiot, w szczególności wycen i oszacowania czasu powstania zabytku. 

3. Zgodnie z ustawą z ustawą z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu, terroryzmy (t. j. Dz. U. Z 2017 r. poz. 1049), Galeria Kontrowersyjna i Dom Aukcyjny jest zobowiązana do zbierania danych osobowych klientów dokonujących transakcji w kwocie powyżej 15 000 euro. 

4. Zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 20004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. u. Z 2016 r poz 1829), Galeria Kontrowersyjna i Dom Aukcyjny jest zobowiązana do przyjmowania płatności za zakup obiektów za pośrednictwem rachunku bankowego w przypadku gdy:

 

1. stroną w transakcji jest inny przedsiębiorca oraz

2.jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 zł.


About the Auction

AUKCJA 

"KOLORY I FORMY"

To aukcja, która skupia Sztuki.

Łączy palety kolorów ale też pozwala na dotyk - prawdziwy organoleptyczny, niejednokrotnie trafiającej w Nasze odczucia estetyczne swoim materialnym istnieniem.


Formą i faktura, którą możemy poczuć pod opuszkami palców i zabrać w swój intymny świat.


W każdej z prac znajdziemy cząstkę pozostawioną przez twórce.

To moment gdzie zaczynamy z nim cichą kontemplację... a cała reszta tworzy nową historię.

FAQ
About the Seller
Galeria Kontrowersyjna
Contact
Galeria Kontrowersyjna
room
Kozłów Biskupi, ul. Północna 17D
96-513 Nowa Sucha
phone
+48516706999
Customers who bought the works of this artist also bought
keyboard_arrow_up