15

Marlena LENART (ur. 1984), Dynamika trójkąta VII, 2015

add Your note 

Lot description
Estimations: 588 - 706 EUR | 2 500 - 3 000 PLN
akryl, płótno; 80 x 80 cm;
sygn., dat. i opisany na odwrocie: Marlena Lenart Dynamika trójkąta VII '2015.
Praca wystawiana: 1. Malarstwo, galeria Bank & DM, Głowno, 2015; 2. Malarstwo, Galeria To Tu, Rzeszów, 2016; 3. All the world’s
futures, Galeria Kobro, ASP Łódź, 2016; 4. 25 Festiwal Polskiego Malarstwa Współczesnego, Zamek Książąt Pomorskich, Szczecin, 2016.

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Dyplom na Wydziale Tkaniny i Ubioru w pracowni prof. Elżbiety Nawrockiej-Stanieckiej i aneks z malarstwa w pracowni prof. Wojciecha Ledera uzyskała w 2010 roku. Uprawia malarstwo, prowadzi pracownię projek towa nia ubioru. Obecnie doktorantka ASP w Łodzi.
(źródło: artinfo.pl)

„Maluję w technice akrylu na płótnie, a narzędzia jakich używam to aerograf, wałek malarski oraz pędzle. Obrazy powstają w wyniku kumulacji doświadczeń z formą, barwą oraz technologią. W moim malarstwie technologia i artystyczne możliwości, jakie mogę dzięki niej poznawać od dawna odgrywają ważną rolę. Pewne metody i odkrycia determinują następne. Malarstwo jest dla mnie poligonem doświadczeń, sposobem poznania rzeczywistości, odkrywaniem nowego i nieprzewidywalnego. Obrazy z cyklu Unoszenie repre zentują doświadczenia z iluzją przestrzeni trójwymiarowej. Prace inspirowane są rzeczywistością i wynikają z obser - wacji zbudowanych wcześniej geometrycznych modeli przestrzennych. Istotne w obra zach są światło oraz cień rzucony przez bryły. Staram się oddać ich wizualną strukturę i niematerialność. Wbrew prawom fizyki, część figur unosi się swobodnie w przestrzeni, stąd tytuł prac”.
Auction
4 Aukcja Teraz Nowoczesne - Sztuka XXI w.
gavel
Date
29 November 2017
date_range
Start price
424 EUR
Estimations
588 - 706 EUR
2 500 - 3 000 PLN
Hammer price
-
Item is not available any more
Views: 82 | Favourites: 0
Auction

Rempex

4 Aukcja Teraz Nowoczesne - Sztuka XXI w.
Date
29 November 2017
Lots bidding

Bids can be placed on selected lots which have been previously submitted only. To submit a lot you need to click SUBMIT FOR AUCTION button next to it

Buyer's premium
18.00%
OneBid does not charge additional fees for the bidding.
Bid increments
  1
  > 100
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  100 000
  > 2 000
  200 000
  > 5 000
  500 000
  > 10 000
 
Terms and Conditions

REGULAMIN AUKCJI WYPRZEDAŻOWEJ


I

1. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki i obiekty rzemiosła artystycznego powierzone przez klienta.

2. Obiekt wystawiony na aukcję posiada cenę wywoławczą podaną w katalogu.

3. Opisy obiektów zawarte w katalogu mogą być zmienione przed rozpoczęciem licytacji.

4. Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata organizacyjna w wysokości 18%.


II

1. Do udziału w licytacji upoważnione są osoby, które wpłaciły zwrotne vadium w wysokości 100 zł (zadatku).

2. Osoby zainteresowane licytacją, które nie mogą przybyć na aukcję, mają możliwość wpłaty vadium i złożenia oferty kupna (z oferowanym limitem ceny) w dniach poprzedzających aukcję. W ich imieniu w licytacji wezmą udział pracownicy Domu Aukcyjnego (wysokość oferowanej najwyższej ceny jest informacją poufną). W przypadku gdy oferowany limit cenowy w momencie zgłoszenia jest już przekroczony przez dwóch innych oferentów, Dom Aukcyjny ma prawo odmówić przyjęcia takiego zlecenia.

3. W dniu aukcji zlecenia  z podanym limitem ceny przyjmowane są do godz. 17.00. Po godz. 17.00 oraz w trakcie aukcji można licytować za pośrednictwem www.artinfo.pl (0-693 108 148) oraz za pośrednictwem rempex.onebid.pl.

4. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości połączenia telefonicznego z klientem w czasie aukcji.


III

1. Aukcja prowadzona jest przez upoważnioną osobę - aukcjonera.

2. Postąpienie w licytacji (podwyższenie stawki) ustala aukcjoner.

3. Nabywcą staje się osoba oferująca najwyższą cenę. Zakończenie licytacji następuje w momencie uderzenia młotkiem przez aukcjonera. W przypadku, gdy zakończenie licytacji następuje w sytuacji sporu, aukcjoner ma prawo rozstrzygnąć spór lub ponownie przeprowadzić licytację.

4. Gdy zakończenie licytacji następuje na poziomie lub powyżej ceny wywoławczej oznacza to, że umowa kupna-sprzedaży jest zawarta.

5. Cena zamieszczona w katalogu pod opisem obiektu jest ceną wywoławczą i jest zarazem ceną minimalną. Obiekty licytowane są tylko w górę, tzn. licytacja może zakończyć się na kwocie wyższej niż cena wywoławcza lub równej tej kwocie. W szczególnych przypadkach Aukcjoner może zmienić cenę wywoławczą i rozpocząć licytację od innej kwoty niż wymieniona w katalogu.


IV

1. Nabywca zobowiązany jest wykupić obiekt w ciągu 5 dni po zakończeniu aukcji.

2. Prawo własności zakupionego obiektu przechodzi na kupującego w momencie dokonania całej wpłaty.


V

1. Dom Aukcyjny daje gwarancję autorstwa i innych cech obiektu opisanych w katalogu. Gdyby jednak opis okazał się niezgodny ze stanem rzeczywistym, nabywca może w ciągu 14 dni od daty aukcji zwrócić obiekt do Domu Aukcyjnego, który w takim wypadku zwróci całą wpłaconą kwotę.

2. Na prośbę nabywcy Dom Aukcyjny może wystawić certyfikat autentyczności dla obiektów o cenie wywoławczej 1000 zł.

3. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów.

Dom Aukcyjny przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami wywóz obiektów starszych niż 55 lat oraz o wartościach przekraczających limity określone w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami poza granice kraju wymaga zgody odpowiednich władz.


Przypominamy również, że zgodnie z obowiązującymi przepisami Dom Aukcyjny jest zobowiązany do zbierania danych osobowych klientów dokonujących transakcji w kwocie powyżej 15 000 Euro.

About the Auction

Dom Aukcyjny Rempex
ul. Karowa 31, Warszawa

FAQ
About the Seller
Rempex
Contact
Dom Aukcyjny Rempex (Sztuka dawna)
room
ul. Karowa 31
00-324 Warszawa
phone
+48 607 722 744
Opening hours
Monday
11:00 - 19:00
Tuesday
11:00 - 19:00
Wednesday
11:00 - 19:00
Thursday
11:00 - 19:00
Friday
11:00 - 19:00
Saturday
Closed
Sunday
Closed
Customers who bought the works of this artist also bought
keyboard_arrow_up
add