Advanced search Advanced search
10

Lukasz Patelczyk, Orange glass, 2021

star_border
Notifications during the live auction
notifications_off Alert: No
textsms SMS: None
add Your note 
Lot description Show orginal version
Estimations: 8 638 - 12 957 EUR
Additional fees: +5% / 3% Droit de suite
oil, canvas, 120 x 100 cm signed, dated and inscribed on the reverse: Orange glass/2021/Łukasz Patelczyk/inscription NEL in four corners

Łukasz Patelczyk (born 1986) - one of the most important painters of the young generation. A graduate of the Academy of Fine Arts in Gdansk, he received his diploma in 2012 in the studio of Prof. Teresa Miszkin and the studio of Prof. Witoslaw Czerwonka. In his painting he combines two orders: classical landscape and geometric abstraction. Polish and foreign collectors and art critics appreciate his imagination, consistency and high-class technique. He is the winner of the first place in the Young Art Compass 2021 and in the Young Art Compass 2020 (ex aequo with Agata Kus) . He is the winner of the Bielska Jesień 2015 Painting Biennale - press award from the editorial staff of Notes Na 6 Tygodni and the 2011 Hestia Artistic Journey competition - special award - scholarship in Valencia. He lives and works in Warsaw and Bydgoszcz.

Major solo exhibitions:

2021 - "Coexistance" - Slag Gallery in New York, USA
2019 - "Liminescence".
-City Gallery in Lodz, Poland
2019 - "Mirage" - Jan Tarasin Gallery in Kalisz, Poland
2018 - "Signs in the Sky" - Platán Galéria, Polish Institute in Budapest - Budapest, Hungary
2018 - "Flicker" - Centre for Contemporary Art Znaki Czasu - Torun, Poland

2017 - "Constellations" Galerie Sandhofer - Salzburg, Austria


Major group exhibitions:


2023 - "Coliding Dimensions", Art Salon Contemporary, Budapest, Hungary
2023 - "Refigurations", Baltic Gallery of Contemporary Art, Slupsk
2022 - "Exuberance - Atlas of Infinite Possibilities
". - PGS - Sopot, Poland
2022 - NordArt - Kunstwerk Carlshütte - Büdelsdorf, Germany
2021 - "Under the Cloak of Emotions", Szara Gallery, Krakow
, Poland
2020 - Volta Show 2020 art fair in New York, USA
2019 - "Gallery of Polish Contemporary Art, New Look" (permanent exhibition) - National Museum in Gdansk, Poland
2018 - "Nietota" - Contemporary Museum in Wroclaw, Poland
2017 - "This is, what is not there"- BWA City Gallery in Bydgoszcz, Poland

Auction
AUKCJA NEW MASTERS
gavel
Date
04 October, 19:00 CEST/Warsaw
date_range
Start price
5 615 EUR
Estimations
8 638 - 12 957 EUR
Live bidding
Bid now
Log in to bid

Do you want to bid? Log in and subscribe to the auction.

Log in
PLN .00

Offers accepted until: 04/10 19:00 CEST/Warsaw
Live bidding: , 04/10 19:00 CEST/Warsaw

Set the price of the item immediately. Make an offer if you want to bid on preauction. Note: Offers can not be cancelled!

Add limit
Log in to bid

Do you want to bid? Log in and subscribe to the auction.

Log in
PLN .00

Set your limit for this item. At the time of the live auction, this item will be automatically bid on your behalf, up to the amount specified. Limit is a hidden offer. It's value is not known to other users. Limits can be modified and submitted by bid sheet.

Send a message to auction house

Do you have questions about this lot or about bidding?

Views: 90 | Favourites: 1
Auction

Piękna Gallery

AUKCJA NEW MASTERS
Date
Wednesday, 04 October, 19:00 CEST/Warsaw
Lots bidding

All lots are listed to bid

Buyer's premium
20.00%
OneBid does not charge additional fees for the bidding.
Bid increments
  1
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
  100 000
  > 10 000
  200 000
  > 20 000
  500 000
  > 50 000
 
Terms and Conditions

Regulamin aukcji

WARUNKI OGÓLNE


a. Organizatorem aukcji jest dom aukcyjny Piękna Gallery, prowadzony w ramach działalności spółki Very Good Idea Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 10, 00-669 Warszawa, NIP 5252611958.


b. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki lub inne obiekty kolekcjonerskie przyjęte na zasadzie komisu lub będące własnością domu aukcyjnego.


SYSTEM LICYTACJI


a. Aukcja jest prowadzona przez osobę upoważnioną po stronie domu aukcyjnego zwaną dalej aukcjonerem. Aukcjoner decyduje o wysokości postąpienia.


b. W większości przypadków cena wywoławcza jest minimalną kwotą, za którą można nabyć obiekt.


c. Niektóre obiekty posiadają cenę gwarancyjną. Jest to cena minimalna dla sprzedaży danego obiektu. W przypadku gdy w trakcie licytacji cena gwarancyjna nie zostanie osiągnięta, zostaje zawarta transakcja warunkowa. W takim przypadku, dom aukcyjny w ciągu 5 dni przekaże oferentowi informację, czy właściciel obiektu zgodził się przystąpić do transakcji w zaproponowanej kwocie. Jeżeli nie, oferent ma prawo zakupu obiektu za minimalną kwotę sprzedaży podaną właściciela.


d. Zakończenie licytacji następuje w momencie uderzenia młotkiem przez aukcjonera. W razie zaistnienia sporu w trakcie licytacji, aukcjoner rozstrzyga spór lub ponownie przeprowadza licytację obiektu.


e. Nabywcą staje się osoba oferująca najwyższą cenę. Gdy zakończenie licytacji następuje na poziomie lub powyżej ceny wywoławczej i nie kończy się transakcją warunkową, oznacza to, że umowa kupna-sprzedaży została zawarta.


PRZYSTĄPIENIE DO AUKCJI


a. Do uzyskania możliwości udziału w licytacji niezbędna jest rejestracja. Można dokonać jej osobiście w siedzibie domu aukcyjnego przed aukcją lub wcześniej za pośrednictwem telefonu lub internetu. W przypadku skorzystania z możliwości rejestracji za pomocą internetu, prosimy o upewnienie się, iż dom aukcyjny Piękna Gallery otrzymał zlecenie.


b. Do rejestracji konieczny jest dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość. Dom aukcyjny nie pobiera vadium.


UDZIAŁ W AUKCJI


a. Zlecenie stałe – poprzez pozostawienie informacji o kwocie, do wysokości której pracownik Piękna Gallery będzie licytował w Państwa imieniu, gwarantując jednocześnie nabycie obiektu za najniższą możliwą kwotę.


b. Telefonicznie – pracownik Piękna Gallery zadzwoni do Państwa pod wskazany numer telefonu na chwilę przed rozpoczęciem licytacji wybranych obiektów. Złożenie zlecenia telefonicznego na daną pozycję jest jednoznaczne ze zobowiązaniem się do wzięcia udziału w licytacji tej pozycji za cenę wywoławczą. Piękna Gallery nie ponosi odpowiedzialności w przypadku problemów z połączeniem z podanym numerem.


c. Za pośrednictwem internetu - poprzez portal OneBid.pl oraz Artinfo.pl


PŁATNOŚCI


a. Do wylicytowanej kwoty doliczana jest opłata aukcyjna w wysokości 20%.


b. W przypadku obiektów oznaczonych gwiazdką (*) do ceny końcowej (tj. wylicytowanej kwoty wraz z opłatą aukcyjną) doliczana jest opłata z tytułu „droit de suite” w wysokości do 5%, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z1994r. Nr24, poz.83)


c. Opłata aukcyjna obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej, w przypadku gdy obiekt nie został sprzedany na aukcji.


d. Należność za wylicytowany obiekt, należy wpłacić wciągu 7 dni od daty aukcji w siedzibie domu aukcyjnego lub na konto bankowe: Santander Bank Polska S.A., 06 1090 2590 0000 0001 3065 6852.


e. Przekroczenie wyznaczonego terminu grozi naliczeniem odsetek ustawowych za okres opóźnienia w zapłacie.


f. W przypadku nieuregulowania płatności dom aukcyjny może skierować sprawę na drogę postępowania sądowego, co będzie się wiązać z poniesieniem przez dłużnika dodatkowych kosztów postępowania sądowego.


g. Dom Aukcyjny na życzenie klienta wystawia fakturę VAT Marża.


OBIEKTY


a. Dom aukcyjny zastrzega sobie prawo do wycofania obiektu z aukcji bez konieczności podania przyczyny.


b. Dom aukcyjny daje gwarancję opinii co do autorstwa i innych cech obiektu opisanych w katalogu. W przypadku niezgodności pomiędzy opisem a stanem faktycznym, nabywca może powiadomić o tym dom aukcyjny, a następnie zwrócić obiekt w terminie 14 dni od daty aukcji, żądając zwrotu zapłaconej kwoty. Zakwestionowanie opisu katalogowego musi być udokumentowane wiarygodnymi ekspertyzami.


c. Dom aukcyjny rzetelnie sporządza opisy obiektów. Jeżeli chodzi o informacje dotyczące stanu zachowania, zaleca jednak osobiste oględziny obiektu, bądź zasięgnięcie informacji od pracownika domu aukcyjnego.


d. Dom aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów.


e. Prawo własności do wylicytowanego obiektu przechodzi na nabywcę z chwilą zapłaty pełnej wylicytowanej kwoty powiększonej o 18% opłaty aukcyjnej (oraz *„droit de suite” jeżeli obowiązuje).


f. Odbiór wylicytowanych obiektów jest możliwy po dokonaniu pełnej zapłaty i musi nastąpić w terminie do 7 dni od daty aukcji. W innych przypadkach przechowywanie obiektów odbywa się na koszt i ryzyko nabywcy.


PRZYPOMINAMY


a. Muzea wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów mogą skorzystać z prawa pierwszeństwa oraz z prawa pierwokupu po cenie wylicytowanej, pod warunkiem, że zgłoszą to najpóźniej w momencie zakończenia licytacji wybranego obiektu.


b. Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami wywóz dzieł sztuki starszych niż 55 lat oraz o wartościach przekraczających limity określone w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami za granicę kraju wymaga zgody odpowiednich władz.

*podlega opłacie droit de suite


About the Auction

4 października 2023 , godz. 19:00

Oferta Aukcji NEW MASTERS to staranny, autorski wybór najciekawszych artystów młodego i średniego pokolenia. W ofercie znaleźli się m.in.:  Agata Kus, Łukasz Patelczyk, Jakub Słomkowski, Bartosz Kokosiński, Karolina Jabłońska, Edyta Hul, Jan Musiałowski czy Martyna Ścibior.

Zapraszamy do udziału w aukcji osobiście w siedzibie galerii (rejestracja do godziny 18.55 w dniu aukcji)

Przyjmujemy zlecenia stałe i telefoniczne

Proponujemy udział za pośrednictwem portali Onebid.pl oraz Artinfo.pl

WYSTAWA PRZEDAUKCYJNA

18 września - 4 października 2023 godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 11.00 - 19.00

sobota i niedziela 30 września i 1 października: 12.00 - 17.00

FAQ
About the Seller
Piękna Gallery
Contact
Piękna Gallery
room
ul. Emilii Plater 10
00-669 Warszawa
phone
+48224001688
Opening hours
Monday
11:00 - 19:00
Tuesday
11:00 - 19:00
Wednesday
11:00 - 19:00
Thursday
11:00 - 19:00
Friday
11:00 - 19:00
Saturday
Closed
Sunday
Closed
Customers who bought the works of this artist also bought
keyboard_arrow_up