45

Katarzyna MAKIEŁA-ORGANISTY (ur. 1984), Krwawnik, ćmy i muszla, 2013

add Your note 

Lot description
Estimations: 329 - 424 EUR | 1 400 - 1 800 PLN
tempera żółtkowa, papier; 29,7 x 21 cm.

Studia na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowniach prof. Janusza Matuszewskiego i prof. Stanisława Rodzińskiego, u którego dyplom z oceną bardzo dobrą uzyskała w 2009 roku. Równolegle w latach 2006 - 2008 uczęszczała na czterosemestralne Studium Pedagogiczne, które ukończyła w 2009 roku z wynikiem celującym. W 2012 roku, kończąc Środowiskowe Studia Doktoranckie w dziedzinie Malarstwa, uzyskała stopień doktora. Od roku 2009 pracuje w macierzystej uczelni, obecnie na stanowisku adiunkta w pracowni malarstwa dr. hab. Janusza Matuszewskiego, prof. ASP. Stypendystka Prof. Janiny Kraupe - Świderskiej w roku akademickim 2006/07. Zajęła II miejsca w konkursie Artystyczna Podróż Hestii, Sopot 2009. Laureatka Stypendium Twórczego Miasta Krakowa 2010. W 2011 roku została sklasyfikowana na 17 miejscu w rankingu młodych polskich artystów współczesnych, Kompas Młodej Sztuki z 2010 roku. W 2014 otrzymała I nagroda ex aequo na 8. Międzynarodowym Biennale Miniatury w Częstochowie oraz wyróżnienie honorowe w konkursie Fundacji im. Franciszki Eibisch. W 2016 otrzymała stypendium Fundacji Grazella im. Marii Anny Siemieńskiej. W 2017 roku prace artystki były prezentowane na wystawach: Vanitas, Galeria Miejska BWA w Bydgoszczy; Martwa natura, Galeria Stalowa w Warszawie; Vanitas, Galeria Pryzmat ZPAP w Krakowie; Krakowskie Spotkania Artystyczne 2017 - Konfiguracje. Malarstwo, rzeźba, rysunek, Bunkier Sztuki, Kraków.

"Komponując martwe natury wybieram poszczególne przedmioty i nigdy nie dzieje się tak, że są mi one obojętne i stanowią wyłącznie plamę koloru lub kierunek w obrazie. Staram się, aby elementy znajdujące się w obrazie były na tyle wyważone, by treść mogła być przekazana możliwie jak najsubtelniej, aby widz mógł zobaczyć wszystkie aspekty obrazu. (…) Mały format wynika także z fascynacji piętnasto- i szesnastowiecznym malarstwem miniaturowym (Du¨rer, bracia Ring, Flegel, Kessel) oraz możliwością osiągnięcia niezwykłej precyzji w od - dawaniu szczegółów studiowanej natury."
(Katarzyna Makieła-Organisty)
Auction
4 Aukcja Teraz Nowoczesne - Sztuka XXI w.
gavel
Date
29 November 2017
date_range
Start price
235 EUR
Estimations
329 - 424 EUR
1 400 - 1 800 PLN
Hammer price
-
Item is not available any more
Views: 62 | Favourites: 0
Auction

Rempex

4 Aukcja Teraz Nowoczesne - Sztuka XXI w.
Date
29 November 2017
Lots bidding

Bids can be placed on selected lots which have been previously submitted only. To submit a lot you need to click SUBMIT FOR AUCTION button next to it

Buyer's premium
18.00%
OneBid does not charge additional fees for the bidding.
Bid increments
  1
  > 100
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  100 000
  > 2 000
  200 000
  > 5 000
  500 000
  > 10 000
 
Terms and Conditions

REGULAMIN AUKCJI WYPRZEDAŻOWEJ


I

1. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki i obiekty rzemiosła artystycznego powierzone przez klienta.

2. Obiekt wystawiony na aukcję posiada cenę wywoławczą podaną w katalogu.

3. Opisy obiektów zawarte w katalogu mogą być zmienione przed rozpoczęciem licytacji.

4. Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata organizacyjna w wysokości 18%.


II

1. Do udziału w licytacji upoważnione są osoby, które wpłaciły zwrotne vadium w wysokości 100 zł (zadatku).

2. Osoby zainteresowane licytacją, które nie mogą przybyć na aukcję, mają możliwość wpłaty vadium i złożenia oferty kupna (z oferowanym limitem ceny) w dniach poprzedzających aukcję. W ich imieniu w licytacji wezmą udział pracownicy Domu Aukcyjnego (wysokość oferowanej najwyższej ceny jest informacją poufną). W przypadku gdy oferowany limit cenowy w momencie zgłoszenia jest już przekroczony przez dwóch innych oferentów, Dom Aukcyjny ma prawo odmówić przyjęcia takiego zlecenia.

3. W dniu aukcji zlecenia  z podanym limitem ceny przyjmowane są do godz. 17.00. Po godz. 17.00 oraz w trakcie aukcji można licytować za pośrednictwem www.artinfo.pl (0-693 108 148) oraz za pośrednictwem rempex.onebid.pl.

4. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości połączenia telefonicznego z klientem w czasie aukcji.


III

1. Aukcja prowadzona jest przez upoważnioną osobę - aukcjonera.

2. Postąpienie w licytacji (podwyższenie stawki) ustala aukcjoner.

3. Nabywcą staje się osoba oferująca najwyższą cenę. Zakończenie licytacji następuje w momencie uderzenia młotkiem przez aukcjonera. W przypadku, gdy zakończenie licytacji następuje w sytuacji sporu, aukcjoner ma prawo rozstrzygnąć spór lub ponownie przeprowadzić licytację.

4. Gdy zakończenie licytacji następuje na poziomie lub powyżej ceny wywoławczej oznacza to, że umowa kupna-sprzedaży jest zawarta.

5. Cena zamieszczona w katalogu pod opisem obiektu jest ceną wywoławczą i jest zarazem ceną minimalną. Obiekty licytowane są tylko w górę, tzn. licytacja może zakończyć się na kwocie wyższej niż cena wywoławcza lub równej tej kwocie. W szczególnych przypadkach Aukcjoner może zmienić cenę wywoławczą i rozpocząć licytację od innej kwoty niż wymieniona w katalogu.


IV

1. Nabywca zobowiązany jest wykupić obiekt w ciągu 5 dni po zakończeniu aukcji.

2. Prawo własności zakupionego obiektu przechodzi na kupującego w momencie dokonania całej wpłaty.


V

1. Dom Aukcyjny daje gwarancję autorstwa i innych cech obiektu opisanych w katalogu. Gdyby jednak opis okazał się niezgodny ze stanem rzeczywistym, nabywca może w ciągu 14 dni od daty aukcji zwrócić obiekt do Domu Aukcyjnego, który w takim wypadku zwróci całą wpłaconą kwotę.

2. Na prośbę nabywcy Dom Aukcyjny może wystawić certyfikat autentyczności dla obiektów o cenie wywoławczej 1000 zł.

3. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów.

Dom Aukcyjny przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami wywóz obiektów starszych niż 55 lat oraz o wartościach przekraczających limity określone w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami poza granice kraju wymaga zgody odpowiednich władz.


Przypominamy również, że zgodnie z obowiązującymi przepisami Dom Aukcyjny jest zobowiązany do zbierania danych osobowych klientów dokonujących transakcji w kwocie powyżej 15 000 Euro.

About the Auction

Dom Aukcyjny Rempex
ul. Karowa 31, Warszawa

FAQ
About the Seller
Rempex
Contact
Dom Aukcyjny Rempex (Sztuka dawna)
room
ul. Karowa 31
00-324 Warszawa
phone
+48 607 722 744
Opening hours
Monday
11:00 - 19:00
Tuesday
11:00 - 19:00
Wednesday
11:00 - 19:00
Thursday
11:00 - 19:00
Friday
11:00 - 19:00
Saturday
Closed
Sunday
Closed
Katarzyna Makieła
keyboard_arrow_up
add