Advanced search Advanced search
423

Edward DWURNIK (1943-2018), Ściana, z cyklu: Podróże autostopem, 1983

add Your note 
Lot description
Estimations: 5 828 - 8 159 EUR
olej, płótno; 97 x 130 cm;
sygn. i dat. p. d.: IX-269-886 E.DWURNIK.83;
opisany l. d.: Podróże autostopem ŚCIANA, na odwrocie na płótnie opis: E.DWURNIK / 1983 / NR: IX-269-886-kolekcja prywatna.

Prezentowany obraz powstał w okresie naznaczonym stanem wojennym, a także w roku wizyty w Polsce papieża Jana Pawła II, kiedy to wokół twórczości Dwurnika doszło do wielu kontrowersji. Na początku lat 80. nie dopuszczono do kilku jego wystaw, a otrzymanie nagrody Komitetu Kultury Niezależnej „Solidarność” za cykl malarski o Warszawie podczas stanu wojennego, wywołało szeroką falę krytyki części środowiska artystycznego. W tym samym czasie został zaproszony do udziału w 7. Documentach w Kassel.
"Przyjrzyjmy się teraz, z konieczności tylko z oddali, zakrojonemu na szeroką skalę cyklowi Podróże autostopem. Są one owocem wakacyjnych, jeszcze studenckich wędrówek. Kontynuowane przez lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte, ukazywały wciąż ponadczasowe polskie miasteczka, małomiasteczkowe dramaty i tragifarsy. A wszystko to pokazane z lotu ptaka i nieco z ukosa, bez horyzontu. Architektura przybiera formę scenografii, na tle, której bardzo dynamiczne postaci, nieproporcjonalnie duże (może dlatego, że na tle pomniejszonej scenografii?), kłębią się na placach i w kanałach ulic w niesamowitym stłoczeniu. Z czasem odnajdujemy w miastach znaki historii; scenografia w zasadzie się nie zmienia, zmieniają się tylko rekwizyty. Miasta odwiedzane podczas podróży autostopem są malowane na różne sposoby. Albo stanowią zupełnie ogólny widok, wzbogacony czasem "tablicami informacyjnymi" z wypisaną historią miasta, albo ukazują wycinek przestrzeni (zawsze do takiego wyboru predestynowany, np. rynek) - fragment miasta widziany w zbliżeniu, w mniej lub bardziej otwartym kadrze. Bardzo często pojawiają się wszelkie miasteczkowe dominanty: pomniki, obeliski, statuy Madonn. Powstają też sztuczne, narzucone miastu twory (kule, ostrosłupy - np. piramida umiejscowiona na skrzyżowaniu w sposób zupełnie, wedle kanonów urbanistycznych, absurdalny), które organizują przestrzeń i nadają jej określony sens, budzą uczucie wielkiego niepokoju."
Edward Dwurnik. Malarstwo. Próba retrospektywy, Galeria Sztuki Współczesnej Zachęta, Warszawa 2001, s. 32.
Auction
73 Aukcja Sztuki Współczesnej
gavel
Date
18 December 2018 CET/Warsaw
date_range
Start price
5 128 EUR
Estimations
5 828 - 8 159 EUR
Hammer price
no offers
Item is not available any more
Views: 161 | Favourites: 0
Auction

Rempex

73 Aukcja Sztuki Współczesnej
Date
18 December 2018 CET/Warsaw
Lots bidding

Bids can be placed on selected lots which have been previously submitted only. To submit a lot you need to click SUBMIT FOR AUCTION button next to it

Buyer's premium
18.00%
OneBid does not charge additional fees for the bidding.
Bid increments
  1
  > 100
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  100 000
  > 2 000
  200 000
  > 5 000
  500 000
  > 10 000
 
Terms and Conditions

REGULAMIN AUKCJI


I

1. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki i obiekty rzemiosła artystycznego powierzone przez klientów lub stanowiące własność Domu Aukcyjnego.

2. Obiekt wystawiony na aukcję posiada cenę wywoławczą podaną w katalogu oraz estymację.

3. Opisy obiektów zawarte w katalogu mogą być zmienione przed rozpoczęciem licytacji.

4. Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata organizacyjna w wysokości 18%. Opłata obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej.

 

II

1. Do udziału w licytacji upoważnione są osoby, które wpłaciły zwrotne vadium w wysokości 500 zł.

2. Osoby zainteresowane licytacją, które nie mogą przybyć na aukcję, mają możliwość wpłaty vadium i złożenia oferty kupna (z oferowanym limitem ceny) w dniach poprzedzających aukcję. W ich imieniu w licytacji wezmą udział pracownicy Domu Aukcyjnego (wysokość oferowanej najwyższej ceny jest informacją poufną).

3. Istnieje możliwość telefonicznego udziału w licytacji poszczególnych obiektów, pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia w Domu Aukcyjnym.

4. W dniu aukcji zlecenia z podanym limitem ceny oraz na telefoniczny udział w licytacji przyjmowane są do godz. 17.00. Po godz. 17.00 oraz w trakcie aukcji można licytować za pośrednictwem www.artinfo.pl (0-693 108 148)

5. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za techniczne problemy, brak możliwości połączenia telefonicznego się z klientem podczas aukcji.

 

III

1. Aukcja prowadzona jest przez upoważnioną osobę - aukcjonera.

2. Licytacja rozpoczyna się od ceny wywoławczej podanej w katalogu. Większość obiektów posiada cenę gwarantowaną, poniżej której obiekt nie może być sprzedany bez dodatkowej zgody właściciela.

3. Aukcjoner może sam składać oferty, kolejne lub w odpowiedzi na oferty Klientów, aż do poziomu ceny rezerwowej.

4. O postąpieniu w licytacji decyduje aukcjoner. Zwyczajowo wynosi ono ok. 10 %.

5. Nabywcą staje się osoba oferująca najwyższą ceną. Zakończenie licytacji następuje w momencie uderzenia młotkiem przez aukcjonera. W przypadku, gdy zakończenie licytacji następuje w sytuacji sporu, aukcjoner ma prawo rozstrzygnąć spór lub ponownie przeprowadzić licytację.

6. Gdy zakończenie licytacji następuje na poziomie lub powyżej ceny gwarantowanej oznacza to, że umowa kupna-sprzedaży jest zawarta.

7. Gdy zakończenie licytacji następuje na poziomie niższym niż cena gwarantowana, ostateczne zawarcie umowy kupna-sprzedaży musi zostać potwierdzone przez właściciela obiektu w terminie 7 dni od daty aukcji. Wylicytowana cena stanowi wiążącą ofertę nabywcy. W przypadku gdy po aukcji zostanie zgłoszona druga oferta zakupu – co najmniej w cenie gwarantowanej, pierwszy oferent ma prawo pierwokupu w cenie gwarantowanej.

 

IV

1. Nabywca zobowiązany jest wykupić obiekt w ciągu 5 dni po zakończeniu aukcji lub uzgodnieniu oferty. Dopuszcza się możliwość wpłaty zadatku w wysokości 20% wylicytowanej ceny. Pozostała kwota powinna być wówczas wpłacona w terminie 10 dni po zakończeniu aukcji. W przypadku nie dotrzymania tego terminu następuje przepadek wpłaconego zadatku. Vadium stanowi zadatek lub jego część.

2. W przypadku sprzedaży warunkowej (poniżej ceny gwarantowanej) wpłacone vadium pozostaje w Domu Aukcyjnym, a po okresie 7 dni, w zależności od decyzji właściciela obiektu, podlega zwrotowi lub stanowi zadatek na poczet zakupu.

3. Prawo własności zakupionego obiektu przechodzi na kupującego w momencie dokonania całej wpłaty.


V

1. Dom Aukcyjny daje gwarancję autorstwa i innych cech obiektu opisanych w katalogu. Gdyby jednak opis okazał się niezgodny ze stanem rzeczywistym, nabywca może w ciągu 14 dni od daty aukcji zwrócić obiekt do Domu Aukcyjnego, który w takim wypadku zwróci całą wpłaconą kwotę. Zakwestionowanie opisu katalogowego, na żądanie Domu Aukcyjnego, musi być udokumentowane wiarygodnymi ekspertyzami.

2. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów.

3. Brak informacji w katalogu o stanie zachowania obiektu nie oznacza, że nie został on poddany konserwacji.

4. Oświadczenia ogłaszane przed aukcją przez aukcjonera uzupełniają lub korygują opisy katalogowe.

 

VI

1. Polskie muzea mają prawo pierwokupu w wylicytowanej cenie, pod warunkiem, że zgłoszą to bezpośrednio po zakończeniu licytacji obiektu.

 

Dom Aukcyjny przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami wywóz obiektów starszych niż 55 lat oraz o wartościach przekraczających limity określone w ustawie O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami poza granice kraju wymaga zgody odpowiednich władz. Przypominamy również, że zgodnie z obowiązującymi przepisami Dom Aukcyjny jest zobowiązany do zbierania danych osobowych klientów dokonujących transakcji w kwocie powyżej 15 000 Euro.

Przypominamy również, że zgodnie z obowiązującymi przepisami Dom Aukcyjny jest zobowiązany do zbierania danych osobowych klientów dokonujących płatności gotówką w kwocie powyżej 10 000 Euro.


About the Auction


FAQ
About the Seller
Rempex
Contact
Dom Aukcyjny Rempex (Sztuka dawna)
room
ul. Karowa 31
00-324 Warszawa
phone
+48 607 722 744
Opening hours
Monday
11:00 - 19:00
Tuesday
11:00 - 19:00
Wednesday
11:00 - 19:00
Thursday
11:00 - 19:00
Friday
11:00 - 19:00
Saturday
Closed
Sunday
Closed
Customers who bought the works of this artist also bought
keyboard_arrow_up