40

Dominik WOŹNIAK (ur. 1983), Sebastian z przyjacielem, 2017

add Your note 

Lot description
Estimations: 588 - 824 EUR | 2 500 - 3 500 PLN
olej, płótno; 70 x 50 cm,
sygn. i dat. p. d.: DW 2017 / 9 IX.

Ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Łodzi na wydziale grafiki i malarstwa. Dyplom obronił w pracowni technik drzeworytniczych oraz pracowni rysunku prof. Andrzeja Mariana Bartczaka. Od roku 2008 uczestniczy w projekcie promowania Młodej Sztuki w Polsce. Specjalizuje się w grafice artystycznej, rysunku, malarstwie sztalugowym i ściennym oraz dekoracji wnętrz i iIlustracji. Wielokrotnie nagradzany na przeglądach Twórczości Artystycznej w Bełchatowie (2004, 2005, 2006, 2007, 2010, 2013) Jego prace znajdują się w kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą.
Prace wystawiane m. in.: Łódź - Galeria Urzędu Miasta Łodzi / Drugi Niezależny Salon Łódzkich Młodych Twórców (2015); Łódź - Muzeum Włókiennictwa / Drugi Niezależny Salon Łódzkich Młodych Twórców (2015); Łódź - Muzeum Kinematografii / Filmowe Inspiracje (2014); Pszczółkowo - Grand Aspen / Wystawa poplenerowa (2014); Łódź - Muzeum Miasta Łodzi / EL ART (2014); Łódź - Wytwórnia / Pierwszy Niezależny Salon Łódzkich Młodych Twórców (2014); Łódź - Galeria 87 / Galeria Urzędu Miasta Łodzi (2014); Wrocław - Muzeum Architektury / V MKR (2012); Łódź - Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki Kamienica 56 (2012); Wschowa - Baszta / Wystawa poplenerowa (2012); Lublin - Wojewódzka Biblioteka Publiczna / "Sztuka dla Ciebie" z kolekcji K. Ostrowskiego (2010); Kraków - "Szał dla Plastyków" (2010); Wrocław - Stary Ratusz / IV MKR (2009); Toruń - Galeria Sztuki Wozownia / IV MKR (2009); Wałbrzych - Zamek Książ - BWA / IV MKR (2009); Łódź - ASP (2008)
„Twórczość Dominika Woźniaka oscyluje na granicy symbolicznej ekspresji, połączenia rysunkowo - malarskiego kontynentu, jakże charak terystycznego dla wyrażania idei piękna ponadczasowego. Z uwzględnieniem wszelkich niedoskonałości jakie mogą zaistnie, przed, w trakcie lub po wykreowaniu danego dzieła. Pragnienia ukazujące związki, między człowiekiem, a naturą wchodzą w skład programu owej twórczości. Motywem przewodnim inicjowania Sztuki obecnego czasu, takiej, która daje możliwość oddechu, wobec chaosu dnia dzisiejszego, jak również odczu, czy refleksji nad własnym życiem, są działania symboliczno - alegoryczne. Owe działania mają kluczowe znaczenie, ponieważ są częścią procesu patriotycznego i są wykorzystywane w projektach dotyczących odnowy czysto duchowej, każdego żyjącego organizmu. Jak wiadomo (symbol - alegoria), może być rozumiany szeroko, dlatego też powinny się pojawiać indywidualne skojarzenia. Przez co dane dzieło Sztuki, staje się dla widza impulsem, zarówno pozytywnym jak i negatywnym dla dalszego osobistego rozwoju.”
Auction
4 Aukcja Teraz Nowoczesne - Sztuka XXI w.
gavel
Date
29 November 2017
date_range
Start price
471 EUR
Estimations
588 - 824 EUR
2 500 - 3 500 PLN
Hammer price
-
Item is not available any more
Views: 73 | Favourites: 0
Auction

Rempex

4 Aukcja Teraz Nowoczesne - Sztuka XXI w.
Date
29 November 2017
Lots bidding

Bids can be placed on selected lots which have been previously submitted only. To submit a lot you need to click SUBMIT FOR AUCTION button next to it

Buyer's premium
18.00%
OneBid does not charge additional fees for the bidding.
Bid increments
  1
  > 100
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  100 000
  > 2 000
  200 000
  > 5 000
  500 000
  > 10 000
 
Terms and Conditions

REGULAMIN AUKCJI WYPRZEDAŻOWEJ


I

1. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki i obiekty rzemiosła artystycznego powierzone przez klienta.

2. Obiekt wystawiony na aukcję posiada cenę wywoławczą podaną w katalogu.

3. Opisy obiektów zawarte w katalogu mogą być zmienione przed rozpoczęciem licytacji.

4. Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata organizacyjna w wysokości 18%.


II

1. Do udziału w licytacji upoważnione są osoby, które wpłaciły zwrotne vadium w wysokości 100 zł (zadatku).

2. Osoby zainteresowane licytacją, które nie mogą przybyć na aukcję, mają możliwość wpłaty vadium i złożenia oferty kupna (z oferowanym limitem ceny) w dniach poprzedzających aukcję. W ich imieniu w licytacji wezmą udział pracownicy Domu Aukcyjnego (wysokość oferowanej najwyższej ceny jest informacją poufną). W przypadku gdy oferowany limit cenowy w momencie zgłoszenia jest już przekroczony przez dwóch innych oferentów, Dom Aukcyjny ma prawo odmówić przyjęcia takiego zlecenia.

3. W dniu aukcji zlecenia  z podanym limitem ceny przyjmowane są do godz. 17.00. Po godz. 17.00 oraz w trakcie aukcji można licytować za pośrednictwem www.artinfo.pl (0-693 108 148) oraz za pośrednictwem rempex.onebid.pl.

4. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości połączenia telefonicznego z klientem w czasie aukcji.


III

1. Aukcja prowadzona jest przez upoważnioną osobę - aukcjonera.

2. Postąpienie w licytacji (podwyższenie stawki) ustala aukcjoner.

3. Nabywcą staje się osoba oferująca najwyższą cenę. Zakończenie licytacji następuje w momencie uderzenia młotkiem przez aukcjonera. W przypadku, gdy zakończenie licytacji następuje w sytuacji sporu, aukcjoner ma prawo rozstrzygnąć spór lub ponownie przeprowadzić licytację.

4. Gdy zakończenie licytacji następuje na poziomie lub powyżej ceny wywoławczej oznacza to, że umowa kupna-sprzedaży jest zawarta.

5. Cena zamieszczona w katalogu pod opisem obiektu jest ceną wywoławczą i jest zarazem ceną minimalną. Obiekty licytowane są tylko w górę, tzn. licytacja może zakończyć się na kwocie wyższej niż cena wywoławcza lub równej tej kwocie. W szczególnych przypadkach Aukcjoner może zmienić cenę wywoławczą i rozpocząć licytację od innej kwoty niż wymieniona w katalogu.


IV

1. Nabywca zobowiązany jest wykupić obiekt w ciągu 5 dni po zakończeniu aukcji.

2. Prawo własności zakupionego obiektu przechodzi na kupującego w momencie dokonania całej wpłaty.


V

1. Dom Aukcyjny daje gwarancję autorstwa i innych cech obiektu opisanych w katalogu. Gdyby jednak opis okazał się niezgodny ze stanem rzeczywistym, nabywca może w ciągu 14 dni od daty aukcji zwrócić obiekt do Domu Aukcyjnego, który w takim wypadku zwróci całą wpłaconą kwotę.

2. Na prośbę nabywcy Dom Aukcyjny może wystawić certyfikat autentyczności dla obiektów o cenie wywoławczej 1000 zł.

3. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów.

Dom Aukcyjny przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami wywóz obiektów starszych niż 55 lat oraz o wartościach przekraczających limity określone w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami poza granice kraju wymaga zgody odpowiednich władz.


Przypominamy również, że zgodnie z obowiązującymi przepisami Dom Aukcyjny jest zobowiązany do zbierania danych osobowych klientów dokonujących transakcji w kwocie powyżej 15 000 Euro.

About the Auction

Dom Aukcyjny Rempex
ul. Karowa 31, Warszawa

FAQ
About the Seller
Rempex
Contact
Dom Aukcyjny Rempex (Sztuka dawna)
room
ul. Karowa 31
00-324 Warszawa
phone
+48 607 722 744
Opening hours
Monday
11:00 - 19:00
Tuesday
11:00 - 19:00
Wednesday
11:00 - 19:00
Thursday
11:00 - 19:00
Friday
11:00 - 19:00
Saturday
Closed
Sunday
Closed
Customers who bought the works of this artist also bought
keyboard_arrow_up
add