22

Bartek JARMOLIŃSKI (ur. 1975), Heart, z cyklu: Organica, 2013/2017

add Your note 

Lot description
Estimations: 706 - 941 EUR | 3 000 - 4 000 PLN
akryl, płótno; 100 x 100 cm;
sygn. p. d.: B. JARMOLIŃSKI;
na odwrocie opis autorski: „COR” / „HEART” / CYKL - ORGANIKA / SERCE /
BARTEK JARMOLIŃSKI 2013/2017.

Absolwent Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi (dyplom obronił w 2001 roku w Pracowni Rysunku u prof. Romy Hałat na Wydziale Edukacji Wizualnej). To jeden z najintensywniej rozwijających się łódzkich artystów współczesnych, aktywnie uczestniczący w polskim życiu kulturalnym poprzez udział w przeglądach sztuki współczesnej (Bielska Jesień, Piotrkowskie Biennale Sztuki, Triennale Współczesnego Malarstwa Polskiego w Rzeszowie.
Brał udział w wielu wystawach zbiorowych w Polsce i zagranicą, do najbardziej znaczących należały projekty Galerii Zero w Berlinie, Dom i Wieża Krakowska w Norymberdze, Kolner Haus w Kolonii, The Bike Shed/ w Inverness, Het Strijkijzer w Hadze, Inchmore Gallery w Inchmore). Wychodząc od konwencji pop-artu, plakatu i hiperrealizmu Bartek Jarmoliński wypracował własny język malarskiej wypowiedzi, za pomocą którego komentuje - i kreuje - otaczającą go rzeczywistość.
W swoich pracach: płótnach, fotografiach, obiektach oraz filmach video, podejmuje problemy dotykające Europejczyka XXI wieku, funkcjonującego w świecie konsumpcji, dyktatu mass-mediów, estetyzacji ulicy, manipulacji ludzkim wizerunkiem, zachwiania proporcji pomiędzy sferami sacrum i profanum. Bartek z dystansem i autoironią pokazuje siebie - współczesnego artystę i bohaterów współczesności, uwikłanych w dziwne zależności i sytuacje, wykreowane na potrzeby popkultury. Interesują go współcześni święci (cykl malarski Santo Subito, 2008-2012), publiczny wizerunek i społeczna rola artysty (cykl fotografii pt. Polski Export, 2009), zacieranie granicy między fikcją a rzeczywistością (cykl malarski Impossible, 2012), problemy tożsamości płciowej (cykl fotografii Confession after hours, 2008-2009), zależności i korespondencje między sztuką a polityką (Konflikt jako źródło wartości/Sukienki, obiekty z lat 2011-2012).
Sztuka Bartka Jarmolińskiego to sztuka problemowa i bardzo aktualna. Jest to sztuka stawiająca przed widzem ważne i trudne pytania dotyczące ludzkiej egzystencji, narodowej przeszłości i przyszłości, lokalnej tożsamości, wartości ważnych i ponadczasowych dla dzisiejszego człowieka. Jej stylizowana dekoracyjność, jaką odnajdziemy zwłaszcza w obrazach malarskich, jest odpowiedzią artysty na estetyzację kultury masowej, za którą kryją się właściwe każdemu z nas lęki, fobie, niepokoje.
Jego prace obnażają system tworzenia i funkcjonowania wielu stereotypów w dzi siejszej rzeczywistości od próby określenia pojęcia „mężczyzna” po człowieka który stał się produktem na sprzedaż i idącymi za tym konsekwencjami. „Gloria artis”-video/2013, „Reakcje” /2012, „Confessions after hours” -video,/2009, „Wstyd” /2010 to filmy w których występuje jako główny bohater, traktując swoje ciało jako główne narzędzie do wypowiedzi w podejmowanej przez autora problematyce. Są to zapisy jego performance wykonywanego do kamery. Okazjonalnie wykonuje również performance przed publicznością. Do najistotniejszych należą „Fakt”/2012, „Czego oczekujesz od sztuki”/2011 czy „Ein Kunstler aus Polen ein gutes produkt”/2010. Bartek Jarmoliński ma w swym dorobku 30 wystawa indywidualnych i udział w kilkudziesięciu wystawach w Polsce, Szkocji, Ukrainie, Włoszech, Niemczech, Holandii.
Auction
4 Aukcja Teraz Nowoczesne - Sztuka XXI w.
gavel
Date
29 November 2017
date_range
Start price
588 EUR
Estimations
706 - 941 EUR
3 000 - 4 000 PLN
Hammer price
-
Item is not available any more
Views: 67 | Favourites: 0
Auction

Rempex

4 Aukcja Teraz Nowoczesne - Sztuka XXI w.
Date
29 November 2017
Lots bidding

Bids can be placed on selected lots which have been previously submitted only. To submit a lot you need to click SUBMIT FOR AUCTION button next to it

Buyer's premium
18.00%
OneBid does not charge additional fees for the bidding.
Bid increments
  1
  > 100
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  100 000
  > 2 000
  200 000
  > 5 000
  500 000
  > 10 000
 
Terms and Conditions

REGULAMIN AUKCJI WYPRZEDAŻOWEJ


I

1. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki i obiekty rzemiosła artystycznego powierzone przez klienta.

2. Obiekt wystawiony na aukcję posiada cenę wywoławczą podaną w katalogu.

3. Opisy obiektów zawarte w katalogu mogą być zmienione przed rozpoczęciem licytacji.

4. Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata organizacyjna w wysokości 18%.


II

1. Do udziału w licytacji upoważnione są osoby, które wpłaciły zwrotne vadium w wysokości 100 zł (zadatku).

2. Osoby zainteresowane licytacją, które nie mogą przybyć na aukcję, mają możliwość wpłaty vadium i złożenia oferty kupna (z oferowanym limitem ceny) w dniach poprzedzających aukcję. W ich imieniu w licytacji wezmą udział pracownicy Domu Aukcyjnego (wysokość oferowanej najwyższej ceny jest informacją poufną). W przypadku gdy oferowany limit cenowy w momencie zgłoszenia jest już przekroczony przez dwóch innych oferentów, Dom Aukcyjny ma prawo odmówić przyjęcia takiego zlecenia.

3. W dniu aukcji zlecenia  z podanym limitem ceny przyjmowane są do godz. 17.00. Po godz. 17.00 oraz w trakcie aukcji można licytować za pośrednictwem www.artinfo.pl (0-693 108 148) oraz za pośrednictwem rempex.onebid.pl.

4. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości połączenia telefonicznego z klientem w czasie aukcji.


III

1. Aukcja prowadzona jest przez upoważnioną osobę - aukcjonera.

2. Postąpienie w licytacji (podwyższenie stawki) ustala aukcjoner.

3. Nabywcą staje się osoba oferująca najwyższą cenę. Zakończenie licytacji następuje w momencie uderzenia młotkiem przez aukcjonera. W przypadku, gdy zakończenie licytacji następuje w sytuacji sporu, aukcjoner ma prawo rozstrzygnąć spór lub ponownie przeprowadzić licytację.

4. Gdy zakończenie licytacji następuje na poziomie lub powyżej ceny wywoławczej oznacza to, że umowa kupna-sprzedaży jest zawarta.

5. Cena zamieszczona w katalogu pod opisem obiektu jest ceną wywoławczą i jest zarazem ceną minimalną. Obiekty licytowane są tylko w górę, tzn. licytacja może zakończyć się na kwocie wyższej niż cena wywoławcza lub równej tej kwocie. W szczególnych przypadkach Aukcjoner może zmienić cenę wywoławczą i rozpocząć licytację od innej kwoty niż wymieniona w katalogu.


IV

1. Nabywca zobowiązany jest wykupić obiekt w ciągu 5 dni po zakończeniu aukcji.

2. Prawo własności zakupionego obiektu przechodzi na kupującego w momencie dokonania całej wpłaty.


V

1. Dom Aukcyjny daje gwarancję autorstwa i innych cech obiektu opisanych w katalogu. Gdyby jednak opis okazał się niezgodny ze stanem rzeczywistym, nabywca może w ciągu 14 dni od daty aukcji zwrócić obiekt do Domu Aukcyjnego, który w takim wypadku zwróci całą wpłaconą kwotę.

2. Na prośbę nabywcy Dom Aukcyjny może wystawić certyfikat autentyczności dla obiektów o cenie wywoławczej 1000 zł.

3. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów.

Dom Aukcyjny przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami wywóz obiektów starszych niż 55 lat oraz o wartościach przekraczających limity określone w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami poza granice kraju wymaga zgody odpowiednich władz.


Przypominamy również, że zgodnie z obowiązującymi przepisami Dom Aukcyjny jest zobowiązany do zbierania danych osobowych klientów dokonujących transakcji w kwocie powyżej 15 000 Euro.

About the Auction

Dom Aukcyjny Rempex
ul. Karowa 31, Warszawa

FAQ
About the Seller
Rempex
Contact
Dom Aukcyjny Rempex (Sztuka dawna)
room
ul. Karowa 31
00-324 Warszawa
phone
+48 607 722 744
Opening hours
Monday
11:00 - 19:00
Tuesday
11:00 - 19:00
Wednesday
11:00 - 19:00
Thursday
11:00 - 19:00
Friday
11:00 - 19:00
Saturday
Closed
Sunday
Closed
Customers who bought the works of this artist also bought
keyboard_arrow_up
add