23

Anna ORBACZEWSKA (ur. 1974), Nice viue, 2013

add Your note 
Lot description
Estimations: 1 176 - 1 647 EUR | 5 000 - 7 000 PLN
olej, płótno; 120 x 150 cm;
sygn., dat. na odwrocie oraz na krośnie malarskim: ORBACZEWSKA 2013.
Obraz wystawiany i reprodukowany: 1. Gdańskie Bienale Sztuki, Gdańska Galeria Miejska, 2014;
2. Wtedy. Wystawa indywidualna, Galeria Wspólna, Bydgoszcz.

Anna Orbaczewska zajmuje się głównie malarstwem i rysunkiem, tworzy również obiekty i murale. Ukończyła Królewską Akademię Sztuk Pięknych w Hadze w 1998, a w 1999 roku gdańską ASP. Wielokrotna laureatka Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska, Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego dla Twórców Kultury. W 2011 roku otrzymała Bremenkunststypendium, a w 2014 została zaproszona na pobyt rezydencyjny do Muzeum Goa Chitra, Goa Indie. Od 2011 roku współtworzy wraz z japońską artystką Nobuko Hayshi projekt Meeting Point wystawiany min. w Galerie Herold Bremen (2011) i Gdańskiej Galerii Miejskiej (2015); Orbaczewska równolegle do Meeting Point tworzy własne projekty. Artystka zwykle pracuje w cyklach tematycznych ( np. m.in.” Emocje Prawdziwe”, Podejrzane, Pets”, ”Nigdy nic nie wiadomo”, „Nie to chciałam powiedzieć”, „Nie oczekuj zbyt wiele”, ”Wtedy”). Na uwagę zasługują również rysunki Orbaczewskiej, które powstają w opozycji do jej malarstwa, są integralnym działaniem.
Ważniejsze wystawy indywidualne: „Trochę dziko” Galeria Milano Warszawa 2017, „Odbicie” Kolonia Artystów Gdańsk 2016, „Meeting Point (w ramach cyklu Dialogi) - Gdańska Galeria Miejska 2015, kurator Iwona Bigos, „Wtedy” Galeria Wspólna Bydgoszcz 2015, „Ukryte Miejsca” Galeria Milano Warszawa, „Nigdy nic nie wiadomo”
Gdańska Galeria Miejska 2011, kurator Iwona Bigos, „Podejrzane Pets” Austriackie Forum Kultury Warszawa (2008), „Emocje Prawdziwe 2006 CSW Łaźnia kurator Karolina Grabowicz.
Ważniejsze wystaw zbiorowe: „Grass a Kaszuby” Gdańska Galeria Miejska 2017, kurator Marta Wróblewska, „Znajomi Znad Morza” - Wrocław Rynek 25,lipiec/sierpień 2016; „Exporting Zagrzeb” Muzeum Narodowe w Gdańsku, Oddział Sztuki Współczesnej (Pałac Opatów) Gdańsk 2016 kurator Katarzyna Kosmala, „Exporting Gdańsk” Gallery Barell, Zagrzeb, Chorwacja 2015, kurator Katarzyna Kosmala ; Gdańskie Biennale Sztuki, Gdańska Galeria Miejska 2014, Projekt Specjalnym Sam nie jestem stąd, na terenie Stoczni w ramach festiwalu Narracje,Gdańsk -kurator Jola Woszczenko; Projekty Majówka i Zimno Modelarnia przy Instytucie Sztuki Wyspa, kurator: Grzegorz Klaman, „model ad hoc” Instytut Sztuki Wyspa, Gdańsk kurator Grzegorz Klaman.

„(…) Sam proces tworzenia postrzegam jako szalenie istotny. Fascynujące jest to, że nie można do końca przewidzieć finalnego efektu. Zwykle pracuję w cyklach tematycznych, analizując, zgłębiając jakiś problem. Punktem wyjścia do obrazu jest dla mnie fotografia „złapana” gdzieś przeze mnie spontanicznie i przypadkowo. Wyjątek stanowi tu cykl Emocje Prawdziwe i część obrazów należących do projektu Meeting Point gdzie praca z cudzym materiałem była dla mnie celowym wyzwaniem. Uchwycony obraz fotograficzny hipnotyzuje mnie na tyle mocno, że czuję nie tylko potrzebę a wręcz przymus powtórzenia go w malarskiej formie. Przepracowuję w ten sposób swoje emocje, odczucia, myśli, które wywołał ten konkretny motyw. (…) Malowanie na podstawie wykonanego przeze mnie zdjęcia jest próba przywołania w czasie jeszcze raz tej samej sytuacji, stanowi powrót do przeszłości dyktowany przez chęć znalezienia przestrzeni poza czasem. Często maluję ten sam motyw kilkukrotnie. Szukam za każdym razem czegoś innego w tym samym przedstawieniu. Multiplikacja daje mi również iluzję ruchu, dynamiki - ożywia płaski obraz. Zależy mi, żeby w obrazie zachować tajemnicę. Pomimo, że posługuję się formą konkretnych, figuratywnych przedstawień to co mnie naprawdę interesuje jest niejednoznaczne i nieokreślone. Aluzja i nieuchwytność są dla mnie najbardziej prawdziwe i wiarygodne (…).”
Auction
4 Aukcja Teraz Nowoczesne - Sztuka XXI w.
gavel
Date
29 November 2017
date_range
Start price
941 EUR
Estimations
1 176 - 1 647 EUR
5 000 - 7 000 PLN
Hammer price
-
Item is not available any more
Views: 216 | Favourites: 0
Auction

Rempex

4 Aukcja Teraz Nowoczesne - Sztuka XXI w.
Date
29 November 2017
Lots bidding

Bids can be placed on selected lots which have been previously submitted only. To submit a lot you need to click SUBMIT FOR AUCTION button next to it

Buyer's premium
18.00%
OneBid does not charge additional fees for the bidding.
Bid increments
  1
  > 100
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  100 000
  > 2 000
  200 000
  > 5 000
  500 000
  > 10 000
 
Terms and Conditions

REGULAMIN AUKCJI WYPRZEDAŻOWEJ


I

1. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki i obiekty rzemiosła artystycznego powierzone przez klienta.

2. Obiekt wystawiony na aukcję posiada cenę wywoławczą podaną w katalogu.

3. Opisy obiektów zawarte w katalogu mogą być zmienione przed rozpoczęciem licytacji.

4. Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata organizacyjna w wysokości 18%.


II

1. Do udziału w licytacji upoważnione są osoby, które wpłaciły zwrotne vadium w wysokości 100 zł (zadatku).

2. Osoby zainteresowane licytacją, które nie mogą przybyć na aukcję, mają możliwość wpłaty vadium i złożenia oferty kupna (z oferowanym limitem ceny) w dniach poprzedzających aukcję. W ich imieniu w licytacji wezmą udział pracownicy Domu Aukcyjnego (wysokość oferowanej najwyższej ceny jest informacją poufną). W przypadku gdy oferowany limit cenowy w momencie zgłoszenia jest już przekroczony przez dwóch innych oferentów, Dom Aukcyjny ma prawo odmówić przyjęcia takiego zlecenia.

3. W dniu aukcji zlecenia  z podanym limitem ceny przyjmowane są do godz. 17.00. Po godz. 17.00 oraz w trakcie aukcji można licytować za pośrednictwem www.artinfo.pl (0-693 108 148) oraz za pośrednictwem rempex.onebid.pl.

4. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości połączenia telefonicznego z klientem w czasie aukcji.


III

1. Aukcja prowadzona jest przez upoważnioną osobę - aukcjonera.

2. Postąpienie w licytacji (podwyższenie stawki) ustala aukcjoner.

3. Nabywcą staje się osoba oferująca najwyższą cenę. Zakończenie licytacji następuje w momencie uderzenia młotkiem przez aukcjonera. W przypadku, gdy zakończenie licytacji następuje w sytuacji sporu, aukcjoner ma prawo rozstrzygnąć spór lub ponownie przeprowadzić licytację.

4. Gdy zakończenie licytacji następuje na poziomie lub powyżej ceny wywoławczej oznacza to, że umowa kupna-sprzedaży jest zawarta.

5. Cena zamieszczona w katalogu pod opisem obiektu jest ceną wywoławczą i jest zarazem ceną minimalną. Obiekty licytowane są tylko w górę, tzn. licytacja może zakończyć się na kwocie wyższej niż cena wywoławcza lub równej tej kwocie. W szczególnych przypadkach Aukcjoner może zmienić cenę wywoławczą i rozpocząć licytację od innej kwoty niż wymieniona w katalogu.


IV

1. Nabywca zobowiązany jest wykupić obiekt w ciągu 5 dni po zakończeniu aukcji.

2. Prawo własności zakupionego obiektu przechodzi na kupującego w momencie dokonania całej wpłaty.


V

1. Dom Aukcyjny daje gwarancję autorstwa i innych cech obiektu opisanych w katalogu. Gdyby jednak opis okazał się niezgodny ze stanem rzeczywistym, nabywca może w ciągu 14 dni od daty aukcji zwrócić obiekt do Domu Aukcyjnego, który w takim wypadku zwróci całą wpłaconą kwotę.

2. Na prośbę nabywcy Dom Aukcyjny może wystawić certyfikat autentyczności dla obiektów o cenie wywoławczej 1000 zł.

3. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów.

Dom Aukcyjny przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami wywóz obiektów starszych niż 55 lat oraz o wartościach przekraczających limity określone w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami poza granice kraju wymaga zgody odpowiednich władz.


Przypominamy również, że zgodnie z obowiązującymi przepisami Dom Aukcyjny jest zobowiązany do zbierania danych osobowych klientów dokonujących transakcji w kwocie powyżej 15 000 Euro.

About the Auction

Dom Aukcyjny Rempex
ul. Karowa 31, Warszawa

FAQ
About the Seller
Rempex
Contact
Dom Aukcyjny Rempex (Sztuka dawna)
room
ul. Karowa 31
00-324 Warszawa
phone
+48 607 722 744
Opening hours
Monday
11:00 - 19:00
Tuesday
11:00 - 19:00
Wednesday
11:00 - 19:00
Thursday
11:00 - 19:00
Friday
11:00 - 19:00
Saturday
Closed
Sunday
Closed
Anna Orbaczewska
keyboard_arrow_up
add