12

Agnieszka Banasiak, "Byłem, jestem i zawsze będę"

add Your note 
Lot description

Agnieszka Banasiak, "Byłem, jestem i zawsze będę" /80x80/akryl. Baloniki namalowane farbami olejnymi/zawerniksowany błyszczącym werniksem

Artystka swoją przygodę na studiach artystycznych rozpoczęła w 2010 roku na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu - Wydział Sztuk Pięknych- kierunek Edukacja Artystyczna w zakresie sztuk plastycznych. W 2013 r. obroniła tytuł licencjata. W tym samym roku zmieniła swoją specjalizację na Media Rysunkowe i uzyskała z tej dziedziny tytuł Magistra Sztuki w 2015 roku.
Dyplom teoretyczny i praktyczny obroniła pod kierunkiem prof. Wiesławy Limont oraz dr hab. E. Jabłońskiej. Obie prace zostały wyróżnione i uzyskały pierwszą nominację do medalu Janusza Boguckiego.
Artystka jest, również dyplomowanym terapeutą zajęciowym i pedagogiem specjalnym. Przez wiele lat pracowała z osobami z zaburzeniami psychicznymi.   Doświadczenie zawodowe  pomogło jej bardziej zrozumieć problemy człowieka, jego cierpienie i brak optymizmu. Dlatego zależy jej, aby w sztuce było więcej pozytywnych emocji, aby obrazy stały się lekiem, nadającym innym radość i dobre myśl.
Artystka maluje farbami olejnymi i akrylowymi na podobraziach płóciennych oraz blasze. Głównym tematem jej twórczości jest kobieta oraz jej emocjonalność, która wprowadza odbiorcę w swoisty dialog, a jednocześnie stanowi klucz do zinterpretowania zamierzonego przez artystę, wielopłaszczyznowego przekazu.
Obrazy artystki znajdują się w wielu kolekcjach prywatnych w Polsce oraz poza granicami kraju między innymi w Anglii i Niemczech. Artystka jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków.
Prace artystki prezentowane są we francuskiej galerii internetowej Artmajeur. Jej obrazy brały udział w aukcji w Mazowieckim Domu Aukcyjnym oraz galerii Vratyslawa
Wystawy
Galeria ZPAP- wystawa pokonkursowa Annale 2019/2020
Galeria ZPAP- wystawa pokonkursowa Annale 2018/2019
Galeria ZPAP- wystawa Dyplomy z Dyplomów
Centrum Sztuki Współczesnej- Wystawa wyróżnionych rac magisterskich
Galeria 9,99 -wystawa sprawozdawcza wybranych prac artystycznych
MDK w Toruniu -wystawa zbiorowych prac studenckich

Konkursy
V Ogólnopolski Konkurs Malarski im. Leona Wyczółkowskiego Bydgoszcz 2020 - pierwszy etap
People & Paintings Gallery - ,,While Nobody's Watching"
Dzieła Annale ZPAP Toruń 2018/2019
Dzieła Annale ZPAP Toruń 2019/2020

Auction
Styczniowa Aukcja Dzieł Sztuki
gavel
Date
19 January 2021
date_range
Start price
352 EUR
Hammer price
675 EUR
Hammer price without Byuer's Premium
572 EUR
Overbid
192%
Views: 146 | Favourites: 1
Auction

Galeria Vratislavia

Styczniowa Aukcja Dzieł Sztuki
Date
19 January 2021
Lots bidding

All lots are listed to bid

Buyer's premium
18.00%
OneBid does not charge additional fees for the bidding.
Bid increments
  1
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
 
Terms and Conditions
 1. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki i inne obiekty oddane do sprzedaży komisowej przez komitentów lub stanowiące własność Galerii Vratislavia zwanej dalej Galerią 
 2. Aukcja prowadzona jest przez Aukcjonera, który decyduje o wysokości postąpień, rozstrzyga ewentualne spory lub poddaje obiekt ponownej licytacji. Wylicytowana cena jest równoznaczna z zawarciem umowy kupna-sprzedaży.
 3. Galeria gwarantuje zgodność cech licytowanych obiektów z opisem katalogowym zastrzegając sobie możliwość zmiany opisu przed aukcją lub wycofania obiektu z aukcji.
 4. Do udziału w aukcji upoważnia zaakceptowanie przez Galerię 
 5. Osoby pragnące zachować anonimowość lub nie mogące uczestniczyć osobiście w aukcji, mogą zlecić Galeria występowanie w ich imieniu lub licytować telefonicznie.
 6. Nabywca zobowiązany jest do wykupu obiektu/obiektów w ciągu 7 dni od zakończenia aukcji. W razie nie wykupienia obiektu /obiektów w terminie 7 dni przez kupującego, Galeria naliczy opłatę magazynową w kwocie 100 zł netto za każdy dzień zwłoki oraz naliczy ustawowe odsetki licząc od daty wykupu. Niezależnie Galeria może wszcząć sprawę sądową o wywiązanie się z umowy kupna-sprzedaży, obciążając kosztami nabywcę.
 7. Prawo własności do wylicytowanego obiektu i jego odbiór następuje po zapłacie przez nabywcę całości wylicytowanej kwoty wraz z opłatą organizacyjną.
 8. Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata organizacyjna w wysokości 18%, a w przypadku obiektów, których twórca  zmarł w okresie krótszym niż 70 lat od daty aukcji lub twórców żyjących również opłata droit de suite w wysokości 5%. Wyżej wymienione opłaty obowiązują również w sprzedaży poaukcyjnej i są kwotami brutto.
 9. Galeria nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów, a wszelkie reklamacje będą rozpatrywane na podstawie przepisów prawa polskiego.
 10. W sprawach nieunormowanych mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, a transakcje odbywają się w polskich złotych.
 11. Zastrzeżenia końcowe:
  • Zgodnie z obowiązującymi przepisami wywóz dzieł sztuki z Polski jest dozwolony, o ile obiekt nie jest starszy niż 50 lat, a jego wartość nie przekracza limitów wymienionych w Ustawie o Ochronie Zabytków. 
  • Dom Aukcyjny jest zobowiązany do zbierania danych osobowych klientów dokonujących transakcji powyżej 15 tys. euro.
  • Art. 20 ust. 2 Ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach:Muzeum rejestrowanemu przysługuje prawo pierwokupu zabytku sprzedawanego na aukcji w wylicytowanej na aukcji kwocie.
About the Auction


FAQ
About the Seller
Galeria Vratislavia
Contact
Galeria Vratislavia
room
ul. Odrzańska 8/1
50-113 Wrocław
phone
+48505072334
Customers who bought the works of this artist also bought
keyboard_arrow_up
+