18

Szabla francuska XVIII WIEK

add Your note 

Lot description

Szabla wykonana w okresie Dyrektoriatu (koniec XVIII wieku). Na elementach mosiężnych pozostałości złoceń. Głownia zdobiona panopliami oraz motywami roślinnymi. Elementy stalowe z widocznymi śladami korozji oraz zarysowaniami. Trzon rękojeści z nadpęknięciem.
Elementy składowe szabli stanowią oryginalny komplet. Szabla nie nosi śladów rozkuwania oraz napraw.

Szerokość głowni u nasady: 2,9cm

Długość całkowita: 94cmAuction
AUKCJA MILITARIA, POLONIKA, BROŃ i BARWA
gavel
Date
05 December 2021
date_range
Start price
474 EUR
The item has not been sold and can still be available. If you want to buy, inquire about the possibility to buy and the current price.
Views: 148 | Favourites: 2
Auction

ODESSA MILITARIA

AUKCJA MILITARIA, POLONIKA, BROŃ i BARWA
Date
05 December 2021
Lots bidding

All lots are listed to bid

Cost of delivery

Buyer's premium
16.00%
Not less than 1 EUR for this lot
Bid increments
  1
  > 10
  1 000
  > 50
  5 000
  > 100
  10 000
  > 500
  20 000
  > 1 000
 
Terms and Conditions

1. Organizatorem aukcji jest firma ODESSA Konrad Domitrz NIP: 1251438869.
2. Opłata aukcyjna wynosi 16% i doliczana jest do wylicytowanej kwoty.
3. Organizator gwarantuje autentyczność przedmiotów znajdujących się w katalogu.
4. Dane osobowe klientów wykorzystywane są tylko i wyłącznie do celów realizacji zamówień i nie są
udostępniane innym podmiotom.
5. Ceny poszczególnych przedmiotów są cenami brutto podmiotowo zwolnionymi z podatku VAT.
6.Warunkiem uczestnictwa w aukcji jest wcześniejsza rejestracja, jednoznaczna z akceptacją niniejszego
regulaminu.
7. Aukcja odbywa się za pośrednictwem portalu https://onebid.pl
8. Koszty przesyłki zakupionych pozycji pokrywa nabywca.
9. Koszty bankowe związane z przelewem oraz przewalutowaniem pokrywa nabywca.

10. Zakupione przedmioty zostaną dostarczone za pośrednictwem zewnętrznej firmy spedycyjnej.
11. Opłata za wysyłkę pobierana jest jednorazowo niezależnie od ilości nabytych przedmiotów.
12. Przesyłka zostanie nadana w terminie do 7 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty
za wygrane pozycje oraz koszty wysyłki.
13.Należność za wygrane pozycje powinna zostać uiszczona na wskazany przez Organizatora numer
konta. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty kwoty za wylicytowane przedmioty powiększonej o opłatę
aukcyjną oraz koszty wysyłki.
14. Nabywca jest zobowiązany zapłacić za wygrane pozycje w terminie do 14 dni od daty wygranej aukcji.
Po upływie tego terminu Organizator ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży lub rozpocząć
naliczanie odsetek ustawowych za zwłokę. Wydłużenie terminu może nastąpić po uprzednim
uzgodnieniu z właścicielami firmy. Organizator aukcji nie jest zobowiązany do wydłużenia terminu
płatności.
15. Zdjęcia fotogalerii przedmiotu stanowią integralną część jego opisu. Nabywca potwierdza, iż przed
zakupem zapoznał się z opisem oferowanych przedmiotów.
16. Klient ma prawo do odstąpienia od zakupu wyłącznie w przypadku znaczącej niezgodności
wylicytowanego przedmiotu z opisem zamieszczonym w katalogu aukcyjnym. Wszelkie wady zawarte w
opisie przedmiotu oraz fotografiach są wyłączone z prawa do reklamacji.

17. Uczestnikowi aukcji przyznawany jest kredyt wydatków, powyżej którego nie może licytować w
trakcie aukcji. Oferty po przekroczeniu limitu nie zostaną przyjęte.

18. Ceny przedmiotów w katalogu, są cenami startowymi, o ich ostatecznej cenie zadecyduje wynik
licytacji.

About the Auction


FAQ
About the Seller
ODESSA MILITARIA
Contact
ODESSA Konrad Domitrz
room
ul. Hallera 55 b
05-230 Turów
phone
+48666374778
Opening hours
Monday
09:00 - 19:00
Tuesday
09:00 - 19:00
Wednesday
09:00 - 19:00
Thursday
09:00 - 19:00
Friday
09:00 - 19:00
Saturday
09:00 - 14:00
Sunday
Closed
keyboard_arrow_up
+