75

zbiór medali 60 sztuk

Notifications during the live auction
notifications_off Alert: No
textsms SMS: None
add Your note 

Lot description

Estimations: 757 - 822 EUR | 3 500 - 3 800 PLN

Zbiór sześćdziesięciu medali z wizerunkami francuskich monarchów. Lata 1960-te. 30 sztuk nikiel i 30 sztuk mosiądz.

Auction
z dolnośląskich strychów IV
gavel
Date
29 November, 17:00
date_range
Start price
606 EUR
Estimations
757 - 822 EUR
3 500 - 3 800 PLN
Live bidding

Bid now

Log in to bid

Do you want to bid? Log in and subscribe to the auction.

Log in
PLN
.00

Offers accepted until: 29/11 17:00
Live bidding: 29/11 17:00

Set the price of the item immediately. Make an offer if you want to bid on preauction. Note: Offers can not be cancelled!

Add limit

Log in to bid

Do you want to bid? Log in and subscribe to the auction.

Log in
PLN
.00

Set your limit for this item. At the time of the live auction, this item will be automatically bid on your behalf, up to the amount specified. Limit is a hidden offer. It's value is not known to other users. Limits can be modified and submitted by bid sheet.

Send a message to auction house

Do you have questions about this lot or about bidding?

Views: 89 | Favourites: 0
Auction

Antykwariat PanPaser

z dolnośląskich strychów IV
Date
Monday, 29 November, 17:00
Lots bidding

All lots are listed to bid

Cost of delivery

Buyer's premium
20.00%
OneBid does not charge additional fees for the bidding.
Bid increments
  1
  > 1
  10
  > 5
  100
  > 10
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  5 000
  > 500
  20 000
  > 1 000
  100 000
  > 5 000
 
Terms and Conditions
Regulamin aukcyjny
1. Dom aukcyjny-PanPaser prowadzi sprzedaż dzieł sztuki i rzemiosła artystycznego na drodze licytacji z zasobów własnych a także przyjętych do sprzedaży komisowej.
2. Licytację przeprowadza aukcjoner, który podaje kolejne postąpienia, podejmuje decyzję rozstrzygające w sytuacjach spornych i wskazuje zwycięskiego licytującego w oparciu o najwyższą złożoną ofertę. W sytuacji wystąpienie ofert równorzędnych, o zakupie decyduje czas zgłoszenia oferty. Zakończenie licytacji obiektu, następuje po przybiciu najwyższej oferty młotkiem przez aukcjonera i jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna-sprzedaży.
3. Do wylicytowanej ceny, dom aukcyjny dolicza prowizję w wysokości 20%. Prowizja zawiera kwotę wynikającą z obowiązku płatności podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC).
4. Na żądanie kupującego, dom aukcyjny wystawia fakturę VAT marża.
5. Licytujący mogą wziąć udział w aukcji w następujący sposób:
a) osobiście w siedzibie domu aukcyjnego PanPaser: ul. Piotra Skargi 5 58-372 Boguszów-Gorce, po uiszczeniu wadium, najpóźniej na godzinę przed planowaną aukcją
b) telefonicznie pod nr. 605140432, 509519163, 748413737, po uprzedniej weryfikacji przez portal OneBid lub wpłaceniu wadium na konto domu aukcyjnego PanPaser, najpóźniej dzień przed datą planowanej aukcji
c) on-line po uprzedniej weryfikacji przez portal OneBid
d) przez złożenie zlecenia pracownikom domu aukcyjnego PanPaser po uprzedniej weryfikacji przez portal OneBid lub wpłaceniu wadium na konto domu aukcyjnego PanPaser, najpóźniej dzień przed datą planowanej aukcji.
Dom aukcyjny PanPaser nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne związane z połączeniami telefonicznymi i internetowymi.
6. Wszystkie obiekty wystawiane na licytację, można obejrzeć w siedzibie domu aukcyjnego, w ramach wystawy przed aukcyjnej, na tydzień przed datą planowanej aukcji, od poniedziałku do piątku,  w godzinach: 10.00-17.00
7. Po wygranej aukcji, licytant zobowiązany jest dokonać płatności za wylicytowany obiekt, do 7 dni, na numer konta mBanku: 98 1140 2004 0000 3102 7549 5525 lub gotówką, do kwoty 15,000 zł,  w siedzibie domu aukcyjnego PanPaser. Prawo własności przechodzi na licytanta z chwilą dokonania pełnej płatności. Brak płatności skutkował będzie wystąpieniem na drogę prawną i wiązać się będzie z naliczeniem dodatkowych opłat i pokryciem kosztów wynikających z tegoż opóźnienia.
8. Od dnia licytacji, licytant zobowiązany jest do odbioru kupionego obiektu, do 14 dni. Po tym terminie dom aukcyjny PanPaser może naliczyć dodatkową należność za magazynowanie, transport i inne czynności wynikające z niewywiązania się licytanta z terminowego odbioru.
9. Brak dokonanej w przewidzianym terminie płatności przez licytanta, daje możliwość domowi aukcyjnemu PanPaser do odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży.
10. Odbiór wylicytowanych obiektów możliwy jest w siedzibie domu aukcyjnego PanPaser po uprzednim dokonaniu pełnej płatności za wylicytowany towar, lub poprzez wysyłkę. Koszty wysyłki pokrywa licytant wg. cennika DHL lub w wypadku obiektów, w których opisie zaznaczono opcję indywidualnego ustalenia kosztów wysyłki, wg. takiego ustalenia.
11. Dom aukcyjny PanPaser zobowiązuje się do rzetelnego opisu sprzedawanych obiektów i ich wyceny w oparciu o znajomość rynku i wieloletnie doświadczenie.
12. W sytuacji niezgodności opisu sprzedawanego obiektu ze stanem faktycznym, licytant ma prawo w przeciągu 14 dni od dnia dokonania wpłaty, zwrócić zakupiony obiekt. Stwierdzenie takiej niezgodności poparte musi być ekspertyzą biegłego kompetentnego w danej dziedzinie lub uznane bezpośrednio przez dom aukcyjny PanPaser.
13. Dom aukcyjny PanPaser nie ponosi odpowiedzialności za wady prawne i ukryte sprzedawanych obiektów.
14. Dom aukcyjny PanPaser nie pośredniczy w uzyskaniu zgody na wywóz za granicę przedmiotów, o których mowa w ustawie  o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446)
15. Wzięcie udziału w aukcji równoznaczne jest z akceptacją regulaminu aukcji i wyrażeniem zgody na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych licytanta, do celów związanych z profilem prowadzonej działalności i wykonywaniem czynności z niego wynikających przez dom aukcyjny PanPaser.
About the Auction


FAQ
About the Seller
Antykwariat PanPaser
Contact
Antykwariat PanPaser
room
ul. Piotra Skargi 5
58-372 Boguszów-Gorce
phone
+48605140432
keyboard_arrow_up
+