685

WSCHOWA, KOŚCIAN, GŁOGÓW. Mapa pogranicza polsko-śląskiego, obejmuje również starostwo we Wschowi ...

add Your note 
Lot description

WSCHOWA, KOŚCIAN, GŁOGÓW. Mapa pogranicza polsko-śląskiego, obejmuje również starostwo we Wschowie i Kościanie; oprac. i wyd. Johann Wilhelm Jaeger, pochodzi z kompilacyjnego wydawnictwa Grand Atlas d’Allemagne en LXXXI Feullies [...], arkusz XXVI, Frankfurt nad Menem 1789; na mapie wyszczególnione jest starostwo wschowskie jak część Rzeczypospolitej (ziemię wschowską włączono do Prowincji Śląskiej w 1793 r., po II rozbiorze Polski); zaznaczony podział administracyjny departamentu kameralnego głogowskiego Prowincji Śląskiej państwa pruskiego w okresie pomiędzy I, a II rozbiorem Polski; ponadto zaznaczono granice pruskich okręgów administracyjnych: torzymskiego (LE CERCLE DE STERNBERG), świebodzińskiego (LE CERCLE DE SCHWIBUS), zielonogórskiego (LE CERCLE DE GRUNBERG), kożuchowskiego (LE CERCLE DE FREYSTADT), żagańskiego (LE CERCLE DE SAGAN), głogowskiego (LE CERCLE DE GLOGAU), górowskiego (LE CERCLE DE GUHRAU) oraz bytomskiego (LE BARONIE de BEUTHEN); na mapie zaznaczono ponadto Księstwo Krośnieńskie (LE PRINCIPAUTE CROSSEN); miedz. cz.-b. z kolorem liniowym, st. bdb., drobne zabrudzenia, ślad zagięcia prawego górnego narożnika; wym. płyty: ok. 600x500 mm; tyt. nad górną ramką: CARTE TOPOGRAPHIQUE D’ALLEMAGNE Contenant une Partie de la SILESIE INFERIEURE savoir les Cercles de SCHWIBUS de GRUNBERG de FREYSTADT de SAGAN de GLOGAU de STERNBERG et de GUHRAU le BARONIE de BEUTHEN. Fait par I. W. Iaeger a Francfort fur le Mein se vend chez l’Auteur A. P. de s. M.T.; RZADKIE!

Auction
XXIX Aukcja Antykwariatu Wu-eL
gavel
Date
17 June 2021
date_range
Start price
404 EUR
The item has not been sold and can still be available. If you want to buy, inquire about the possibility to buy and the current price.
Views: 22 | Favourites: 0
Auction

Antykwariat Wu-eL

XXIX Aukcja Antykwariatu Wu-eL
Date
17 June 2021
Lots bidding

All lots are listed to bid

Buyer's premium
10.00%
OneBid does not charge additional fees for the bidding.
Bid increments
  1
  > 5
  50
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  2 000
  > 100
  5 000
  > 200
  10 000
  > 500
  50 000
  > 1 000
 
Terms and Conditions
 1. Ceny podane w katalogu są cenami wywoławczymi. Do cen wylicytowanych dolicza się 10%, a w przypadku sprzedaży poaukcyjnej 25%.
 2. Udział w aukcji można wziąć w następujący sposób:
  1. a. drogą pocztową, wysyłając stosowne zamówienie,
  2. b. drogą mailową,
  3. c. licytując online za pośrednictwem platformy aukcyjnej OneBid
 3. W wypadku zgłoszenia tego samego limitu cenowego, wygrywa oferta, która napłynęła pierwsza.
 4. Wysokość limitów oraz dane osób i instytucji biorących udział w aukcji drogą korespondencyjną są informacjami poufnymi. 
 5. Prawo pierwokupu ma Biblioteka Narodowa oraz Biblioteka Jagiellońska po cenach wylicytowanych powiększonych o opłatę organizacyjną wymienioną wyżej. 
 6. Nabywca może odstąpić od umowy kupna w terminie dwóch tygodni od zakończenia aukcji tylko w przypadku, gdy opis obiektu w sposób ewidentny odbiega od stanu faktycznego.
 7. Zatwierdzenie przez licytującego ostatecznej, wylicytowanej ceny stanowi zawarcie umowy kupna-sprzedaży. Prawo własności przechodzi na kupującego w momencie dokonania wpłaty całości wylicytowanej kwoty.
 8. Nabywca zobowiązany jest wykupić wylicytowane obiekty w ciągu 7 dni od zakończenia aukcji. Niewykupienie obiektu nie zwalnia nabywcy od pokrycia kosztów wynikłych z faktu wylicytowania obiektu, łącznie z roszczeniami dotychczasowego właściciela. 
 9. Zakupione obiekty wysyłane są przesyłkami kurierskimi, po doliczeniu opłat związanych z wysyłką. Dla instytucji następuje to bez obowiązku przedpłaty, dla osób fizycznych po przedpłacie lub za zaliczeniem pocztowym.
 10. Opisy oraz zdjęcia obiektów są objęte ochroną przewidzianą przez przepisy prawa autorskiego. Korzystanie z nich może odbywać się wyłącznie za zgodą Antykwariatu Wu-eL.
 11. Prowadzący licytację ma prawo do wycofania obiektu z aukcji przed rozpoczęciem licytacji bez podania przyczyny.
 12. Osoby przekazujące swoje dane w celu wzięcia udziału w aukcji wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. Licytujący ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do dokonywania w nich poprawek zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. Administratorem danych osobowych jest: ANTYKWARIAT WU-EL DR WOJCIECH LIZAK, NIP: 8511807452, ul. św. Wojciecha 1, 70-410 Szczecin.
 13. Postąpienia w licytacji wynoszą:
  1. do 50 zł – o 5 zł,
  2. od 50 zł – o 10 zł,
  3. od 200 zł – o 20 zł,
  4. od 500 zł – o 50 zł,
  5. od 2000 zł – o 100 zł,
  6. od 5000 zł – o 200 zł,
  7. od 10 000 – o 500 zł,
  8. od 50 000 – o 1000 zł.
About the Auction


FAQ
About the Seller
Antykwariat Wu-eL
Contact
Antykwariat Wu-eL
room
ul. św. Wojciecha 1
70-410 Szczecin
phone
+48517727267
keyboard_arrow_up
add