36

Uladzimir Sakalouski, Statek, 2021

add Your note 

Lot description

Estimations: 552 - 883 EUR | 2 500 - 4 000 PLN
akryl, płótno, 110 x 90 cm sygnowany l.d.: V...

"Praca opowiada o życiu, w którym bieg wydarzeń nie zawsze idzie po naszej myśli. Statek zbliża się do zalanego domu, w którym nie ma niczego. Miasto bez słońca. Ważne jest, aby widz (osoba) dokonał życiowego wyboru, który nie zaprowadzi go do miasta bez słońca." Uladzimir Sakalouski

BIOGRAM: Uladzimir Sakalouski (1984) jest artystą z Mińska na Białorusi.
Edukacja:
2009 - ukończył Moskiewski Państwowy Uniwersytet Artystyczny. A.K. Glebova (dział malarstwa)
2010-2014 - UMK, Toruń (dział malarstwa)
2017 - dyplom międzynarodowego jury Art Belarus,
jesienny salon z Belgazprombankiem
2018 - zwycięzca projektu „Salon d'Automne z Belgazprombankiem”
Wystawy zbiorowe:
2010 - "DACH", Mińsk, Białoruś
2011 - "Błąd Białoruski", Toruń, Polska
2016 - uczestnik Salonu Jesiennego z Belgazprombankiem, Mińsk, Białoruś
2017 - uczestnik wystawy Republikańskiej Młodzieży Otwartej, Mińsk, Białoruś
2017 - uczestnik Salonu Jesiennego z Belgazprombankiem, Mińsk, Białoruś
2017 – uczestnik wystawy „Dzisiaj i jutro”, Wilno, Litwa
2018 – uczestnik wystawy „Przegląd Karmy”, Mińsk, Białoruś
2018 - uczestnik Salonu Jesiennego z Belgazprombankiem, Mińsk, Białoruś
2018 – uczestnik wystawy „Art-Mińsk”, Mińsk, Białoruś
2019 - uczestnik wystawy "Usse razam - 6", Brześć, Białoruś
2019 - uczestnik Salonu Jesiennego z Belgazprombankiem, Mińsk, Białoruś
2019 – uczestnik wystawy „Art-Mińsk”, Mińsk, Białoruś
2019 – uczestnik wystawy „Art Panarama”, Grodno, Białoruś
2020 - uczestnik Salonu Jesiennego z Belgazprombankiem, Mińsk, Białoruś
2020 - uczestnik wystawy „Art-Mińsk”, Mińsk, Białoruś
2020 - uczestnik wystawy „Art-Panarama”, Grodno, Białoruś
2021 - "Noc Muzeów", Galeria DK, Mińsk, Białoruś
2021 – uczestnik wystawy „Art-Mińsk”, Mińsk, Białoruś
2021 – uczestnik wystawy „Proszę nie mylić”, galeria Navicula Artis,
Sankt Petersburg, Rosja
2021 - uczestnik Salonu Jesiennego, Mińsk, Białoruś
Wystawy indywidualne
2012 - "Co kurwa ten świat?", Toruń, Polska
2013 - "Miasto Dzieci", Toruń, Polska
2019 - [VOVA], galeria DK, Mińsk, Białoruś
2021 - „Równowaga”, galeria Art-Białoruś, Zal #2, Mińsk, Białoruś
2021 - Galeria Azgura, Mińsk, Białoruś
Auction
favorite Aukcja charytatywna na rzecz Białorusinów
gavel
Date
09 February 2022
date_range
Start price
442 EUR
Estimations
552 - 883 EUR
2 500 - 4 000 PLN
Hammer price
442 EUR
Hammer price without Byuer's Premium
442 EUR
Views: 84 | Favourites: 0
Auction

Piękna Gallery

Aukcja charytatywna na rzecz Białorusinów
Date
09 February 2022
Lots bidding

All lots are listed to bid

Buyer's premium
0.00%
OneBid does not charge additional fees for the bidding.
Bid increments
  1
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
  100 000
  > 10 000
 
Terms and Conditions

Regulamin aukcji

WARUNKI OGÓLNE

a. Organizatorem aukcji jest Fundacja HUMANOSH im. Sławy i Izka Wołosiańskich, Piękna Gallery oraz Communication Unlimited

b. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki lub inne obiekty kolekcjonerskie przyjęte na aukcję na rzecz Fundacji HUMANOSH im. Sławy i Izka Wołosiańskich. 
NIP: 7382160403. 

Gladyszow  105/1, 38-315 Uscie Gorlickie. Woj.malopolskie;

REGON: 386219430

e-mail: [email protected]

tel. +48 661 331 800

Konta firmowe w PKO BP, 

Konto PLN IBAN: PL 25 1020 4900 0000 8202 3295 3560

SWIFT: BPKOPLPW

KRS 0000844394


SYSTEM LICYTACJI

a. Aukcja jest prowadzona przez osobę upoważnioną po stronie domu aukcyjnego zwaną dalej aukcjonerem. Aukcjoner decyduje o wysokości postąpienia.

b. W większości przypadków cena wywoławcza jest minimalną kwotą, za którą można nabyć obiekt.

c. Niektóre obiekty posiadają cenę gwarancyjną. Jest to cena minimalna dla sprzedaży danego obiektu. W przypadku gdy w trakcie licytacji cena gwarancyjna nie zostanie osiągnięta, zostaje zawarta transakcja warunkowa. W takim przypadku, dom aukcyjny w ciągu 5 dni przekaże oferentowi informację, czy właściciel obiektu zgodził się przystąpić do transakcji w zaproponowanej kwocie. Jeżeli nie, oferent ma prawo zakupu obiektu za minimalną kwotę sprzedaży podaną właściciela.

d. Zakończenie licytacji następuje w momencie uderzenia młotkiem przez aukcjonera. W razie zaistnienia sporu w trakcie licytacji, aukcjoner rozstrzyga spór lub ponownie przeprowadza licytację obiektu.

e. Nabywcą staje się osoba oferująca najwyższą cenę. Gdy zakończenie licytacji następuje na poziomie lub powyżej ceny wywoławczej i nie kończy się transakcją warunkową, oznacza to, że umowa kupna-sprzedaży została zawarta.

PRZYSTĄPIENIE DO AUKCJI

a. Do uzyskania możliwości udziału w licytacji niezbędna jest rejestracja. Można dokonać jej osobiście w siedzibie domu aukcyjnego przed aukcją lub wcześniej za pośrednictwem telefonu lub internetu. W przypadku skorzystania z możliwości rejestracji za pomocą internetu, prosimy o upewnienie się, iż dom aukcyjny Piękna Gallery otrzymał zlecenie.

b. Do rejestracji konieczny jest dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość. Dom aukcyjny nie pobiera vadium.

UDZIAŁ W AUKCJI

a. Zlecenie stałe – poprzez pozostawienie informacji o kwocie, do wysokości której pracownik Piękna Gallery będzie licytował w Państwa imieniu, gwarantując jednocześnie nabycie obiektu za najniższą możliwą kwotę.

b. Za pośrednictwem internetu - poprzez portal OneBid.pl oraz Artinfo.pl

PŁATNOŚCI

a. Do wylicytowanej kwoty NIE jest doliczana żadna dodatkowa opłata.

d. Należność za wylicytowany obiekt, należy wpłacić wciągu 7 dni od daty aukcji na konto bankowe Fundacji HUMANOSH: PKO BP: PL 25 1020 4900 0000 8202 3295 3560

e. Przekroczenie wyznaczonego terminu grozi naliczeniem odsetek ustawowych za okres opóźnienia w zapłacie.

f. W przypadku nieuregulowania płatności dom aukcyjny może skierować sprawę na drogę postępowania sądowego, co będzie się wiązać z poniesieniem przez dłużnika dodatkowych kosztów postępowania sądowego.

OBIEKTY

a. Dom aukcyjny zastrzega sobie prawo do wycofania obiektu z aukcji bez konieczności podania przyczyny.

b. Dom aukcyjny daje gwarancję opinii co do autorstwa i innych cech obiektu opisanych w katalogu. W przypadku niezgodności pomiędzy opisem a stanem faktycznym, nabywca może powiadomić o tym dom aukcyjny, a następnie zwrócić obiekt w terminie 14 dni od daty aukcji, żądając zwrotu zapłaconej kwoty. Zakwestionowanie opisu katalogowego musi być udokumentowane wiarygodnymi ekspertyzami.

c. Dom aukcyjny rzetelnie sporządza opisy obiektów. Jeżeli chodzi o informacje dotyczące stanu zachowania, zaleca jednak osobiste oględziny obiektu, bądź zasięgnięcie informacji od pracownika domu aukcyjnego.

d. Dom aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów.

e. Prawo własności do wylicytowanego obiektu przechodzi na nabywcę z chwilą zapłaty pełnej wylicytowanej kwoty.

f. Odbiór wylicytowanych obiektów jest możliwy po dokonaniu pełnej zapłaty i powinien nastąpić w terminie do 7 dni od daty aukcji. W innych przypadkach przechowywanie obiektów odbywa się na koszt i ryzyko nabywcy.

PRZYPOMINAMY

a. Muzea wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów mogą skorzystać z prawa pierwszeństwa oraz z prawa pierwokupu po cenie wylicytowanej, pod warunkiem, że zgłoszą to najpóźniej w momencie zakończenia licytacji wybranego obiektu.


About the Auction

Fundacja Humanosh wraz z Piękna Gallery oraz Communiction Unlimited już po raz drugi organizują charytatywną aukcję dzieł sztuki wybitnych twórców z Białorusi i Polski.
9 lutego 2022 r. będzie można wylicytować nie tylko wartościowe prace, ale również pomóc Białorusinom, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swojej ojczyzny.

Do wylicytowanych cen nie będą doliczane opłaty dodatkowe.

FAQ
About the Seller
Piękna Gallery
Contact
Fundacja HUMANOSH
room
ul. Kuracyjna 11
02-210 Warszawa
phone
+48 22 400 16 88

Uladzimir Sakalouski

Customers who bought the works of this artist also bought

keyboard_arrow_up
+