Advanced search Advanced search
101

Julian FAŁAT (1853-1929), Portret malarza Franciszka Ejsmonda,1922 -SPRZEDANY

add Your note 
Lot description
Estimations: 12 397 - 14 463 EUR
akwarela na podrysowaniu ołówkiem, papier; 52,5 x 36,5 cm (w świetle oprawy);
sygnatura wraz z dedykacją: l. d.: Drogiemu przyjacielowi / Franciszkowi Ejsmondowi / ofiaruję ten szkic Jul Fałat / 1922.

Oferowana akwarela jest pokłosiem znajomości nawiązanych w środowisku polskim monachijskiej kolonii artystycznej. Sportretowany Franciszek Ejsmond, razem z Julianen Fałatem studiowali w Monachium, przez pewien czas zajmowali wspólną pracownię. Nadto obydwaj artyści byli zafascynowani myślistwem. Pochodzący z 1922 roku wizerunek Franciszka Ejsmonda sportretowanego w zimowym, prawdopodobnie myśliwskim stroju, jest swobodnym ujęciem postaci w mistrzowskim wykonaniu Juliana Fałata, który jako doskonały akwarelista, kilkoma pociągnięciami pędzla, uwiecznił i złożył dowód uznania swemu przyjacielowi.
Julian Fałat, przedstawiciel malarstwa Młodej Polski, kształcił się m.in. w Monachium w pracowni Józefa Brandta, odbył wiele podróży artystycznych. Pracował również jako malarz Wilhelma II - cesarza niemieckiego. Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, który zaprosił do współpracy najwybitniejszych artystów polskich, m.in. Stanisława Wyspiańskiego, Józefa Mehoffera, Leona Wyczółkowskiego, Jacka Malczewskiego, Teodora Axentowicza, Ferdynanda Ruszczyca, Jana Stanisławskiego, Józefa Pankiewicza. Fałat ostatecznie osiadł w regionie Śląska Cieszyńskiego, malowniczej miejscowości Bystra.
Franciszek Ejsmond (1859 Krogulcza k. Radomia - 1931 Warszawa) celował w przedstawieniach kameralnych scen rodzajowych, zyskał uznanie w środowisku monachijskich handlarzy sztuką, a jego obrazy nabywała klientela z Niemiec, Anglii, Rosji, Ameryki. W Monachium należał do bliskiego otoczenia Józefa Brandta, w 1894 powrócił na stałe do kraju, zamieszkał w Dąbrówce k. Grodziska pod Warszawą. Wkrótce aktywnie włączył się w nurt działalności Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, przez niemal 20 lat był członkiem komitetu Zachęty (1897-1916), współorganizował wystawy Towarzystwa (ponad 300), w 1917 został wiceprezesem TZSP, w Salonie 1930 roku został uhonorowany wielkim dyplomem za całą swą działalność w tym znaczącym w życiu artystycznym Towarzystwie. Nadto w latach 1913-1918 był prezesem Polskiego Towarzystwa Artystycznego. [inf. za Słownikiem Artystów Polskich].
Auction
Silent Selling
gavel
Date
22 August 2022 CEST/Warsaw
date_range
Start price
-
Estimations
12 397 - 14 463 EUR
Views: 251 | Favourites: 2
Auction

Rempex

Silent Selling
Date
22 August 2022 CEST/Warsaw
Lots bidding

All lots are listed to bid

Live bidding for this auction takes place on an external site. To take part in the auction, set limits on selected lots. Limits will be sent to the Auction House.
Buyer's premium
20.00%
Bid increments
  1
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
  100 000
  > 10 000
  200 000
  > 20 000
  500 000
  > 50 000
 
Terms and Conditions

I

 1. Przedmiotem wystawy są dzieła sztuki i obiekty rzemiosła artystycznego powierzone przez klientów lub stanowiące własność Domu Aukcyjnego.
 2. Obiekt prezentowany na wystawie posiada wartość estymacyjną.
 3. Opisy obiektów zawarte w katalogu mogą być zmienione w czasie trwania wystawy.
 4. Do zaoferowanej ceny doliczana jest opłata organizacyjna w wysokości 20%.


II

 1. Pracownik Domu Aukcyjnego może poprosić od osób dokonujących zakupu w DA Rempex o wpłacenie vadium w wysokości 500 PLN, dla ważności składanej oferty


III

 1. Większość obiektów posiada cenę gwarantowaną, poniżej której obiekt nie może być sprzedany bez dodatkowej zgody właściciela.
 2. Nabywcą staje się osoba oferująca najwyższą cenę, pod warunkiem, że kwota ta znajduje się na poziomie lub powyżej ceny gwarantowanej.
 3. Rozstrzygnięcie nabycia następuje w ostatnim dniu wystawy aukcyjnej do godziny 14:00. Natomiast od ostatniej zgłoszonej oferty musi upłynąć co najmniej godzina, aby taką cenę uznać za ostateczną. Jeżeli w trakcie tej godziny pojawi się kolejna oferta, to od jej złożenia ponownie musi upłynąć godzina, aby uznać ją jako ostateczną.
 4. Gdy oferowana cena nie osiągnęła kwoty gwarantowanej, ostateczne zawarcie umowy kupna-sprzedaży musi zostać potwierdzone przez właściciela   obiektu w terminie 7 dni od daty złożenia oferty lub zakończenia wystawy.
 5. Istnieje możliwość - po uzyskaniu zgody właściciela - wcześniejszej sprzedaży obiektu (podczas trwania wystawy).


IV

 1. Nabywca zobowiązany jest wykupić obiekt w ciągu 5 dni od uzgodnienia oferty. Dopuszcza się możliwość wpłaty zadatku w wysokości 20% zaoferowanej ceny. Pozostała kwota powinna być wówczas wpłacona w terminie kolejnych 10 dni. W przypadku nie dotrzymania tego terminu następuje przepadek wpłaconego zadatku. Vadium stanowi zadatek lub jego część.
 2. W przypadku złożenia oferty poniżej ceny gwarantowanej, wpłacone vadium pozostaje w Domu Aukcyjnym, a po okresie 7 dni, w zależności od decyzji właściciela obiektu, podlega zwrotowi lub stanowi zadatek na poczet zakupu.
 3. Prawo własności zakupionego obiektu przechodzi na kupującego w momencie dokonania całej wpłaty.


V

 1. Dom Aukcyjny daje gwarancję autorstwa i innych cech obiektu opisanych w katalogu. Gdyby jednak opis okazał się niezgodny ze stanem rzeczywistym, nabywca może w ciągu 14 dni od daty zakupu zwrócić obiekt do Domu Aukcyjnego, który w takim wypadku zwróci całą wpłaconą kwotę. Zakwestionowanie opisu katalogowego, na żądanie Domu Aukcyjnego, musi być udokumentowane wiarygodnymi ekspertyzami.
 2. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów.
 3. Brak informacji w katalogu o stanie zachowania obiektu nie oznacza, że nie został on poddany konserwacji.


Dom Aukcyjny przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami wywóz obiektów starszych niż 55 lat oraz o wartościach przekraczających limity określone w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami poza granice kraju wymaga zgody odpowiednich władz.

Przypominamy również, że zgodnie z obowiązującymi przepisami Dom Aukcyjny jest zobowiązany do zbierania danych osobowych klientów dokonujących transakcji w kwocie powyżej 15 000 Euro.

Dom Aukcyjny jest zobowiązany do zbierania danych osobowych klientów dokonujących płatności gotówką w kwocie powyżej 10 000 Euro.

About the Auction

Prezentujemy Państwu letnią ofertę Domu Aukcyjnego Rempex – wystawę dzieł sztuki współczesnej, dawnej i antyków „Silent Selling”.

Wystawa tych prac trwać będzie w dniach: 11 lipca 2022 r. – 22 sierpnia 2022 r. w naszej siedzibie przy ul. Karowej 31 w Warszawie.

W katalogu wystawy wartość przedstawionych obiektów prezentujemy w formie estymacji.

W trakcie ekspozycji zbierane są oferty na zakup poszczególnych prac.

Oferty będą przedstawiane właścicielom obiektów, a ich sprzedaż nastąpi po akceptacji proponowanych cen przez właścicieli.

Istnieje możliwość – po uzyskaniu zgody właściciela – wcześniejszej sprzedaży obiektu (podczas trwania wystawy).

Przypominamy, że zgodnie z generalnie obowiązującą w naszym Domu Aukcyjnym zasadą,

do zaoferowanych cen będzie doliczana opłata organizacyjna w wysokości 20%.


Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu wystawy znajdziecie Państwo w regulaminie lub pod numerem telefonu: (22) 826 44 08.


Sztuka dawna:                                  

Natalia Hadrych                      Monika Wiśniewska    

tel.: +48 669 222 259             tel.: +48 607 722 744 

[email protected]              [email protected] 


Sztuka współczesna:                               

Katarzyna Marciniak                 Katarzyna Kulec               

tel.: +48 669 111 109              tel.: 605 325 918               

[email protected]            [email protected]

FAQ
About the Seller
Rempex
Contact
Dom Aukcyjny Rempex (Aukcje wyprzedażowe i specjalistyczne)
room
ul. Karowa 31
00-324 Warszawa
phone
+48 663 111 161
Opening hours
Monday
11:00 - 19:00
Tuesday
11:00 - 19:00
Wednesday
11:00 - 19:00
Thursday
11:00 - 19:00
Friday
11:00 - 19:00
Saturday
Closed
Sunday
Closed
Customers who bought the works of this artist also bought
keyboard_arrow_up
+