Advanced search Advanced search
103

Jerzy KOSSAK (1886-1955), Konie na łące (Studjum konia)- SPRZEDANE

add Your note 
Lot description
Estimations: 3 926 - 4 752 EUR
olej, tektura; 18 x 29,5 cm (w świetle oprawy);
sygn. i dat. p. d.: Jerzy Kossak 1931;
na odwrocie nalepka z wystawy "Trzy generacje Kossaków" z datą: 1931, nr: 158, autorem, techniką wykonania i tytułem obrazu: Studjum konia.

„Dopiero w latach trzydziestych wystawiał już Jerzy [Kossak] więcej obrazów. Przede wszystkim od r. 1931 w wielu miastach, również i powiatowych, poczęto urządzać wystawy „Trzech Generacji Kossaków” (…). Pierwsza wystawa Trzech Kossaków, bo tak je wtenczas nazywano, została zorganizowana w r. 1931 w Katowicach, przeniesiona wkrótce do Sosnowca. Dochód z niej przeznaczony był na budowę kościoła garnizonowego i szkolnego w Katowicach. Katowicka „Polonia” o wystawie pisała: „Posiada ona znaczenie specjalnie wielkie, bo prace Kossaków nie tylko przez swe walory artystyczne, ale i przez treść swoją, swój sentyment i wdzięk budzą i potęgują uczucia polskie, spełniając prócz misji kulturalnej, także misje patriotyczne... Jerzy Kossak, malarz urodzony, naturalny sukcesor dziada i ojca, będący niejako uzupełnieniem, przedłużeniem żywota i pracy tego ostatniego, żyje dotąd jakby w cieniu laurów ojca, którego splendor nazwiska, popularność, sympatia i jemu się udziela, a który jednak wciąż dlań jest niedościgłym wzorem i niezwalczonym konkurentem. Jerzy po ojcu odziedziczył również jego brawurę w pracy i sypie obrazami jak z rękawa. Na samej wystawie w Katowicach wystawił 70 prac, przeważnie dużych i wielkich”. (…).
Następna wystawa trzech Kossaków została pokazana w r. 1932 w Łodzi (…). Po Łodzi wystawa trzech Kossaków pojechała do Tarnowa - i tam jako młody chłopiec miałem okazję ujrzeć po raz pierwszy w życiu ich obrazy, co stało się początkiem mojego zainteresowania i fascynacji tym malarstwem. Wystawa „Trzy Generacje Kossaków” zawędrowała w r. 1932 aż do Stanisławowa, gdzie dochód z niej przeznaczono na pomoc dzieciom bezrobotnych, jak donosił wydrukowany Katalog, i pokazała 87 prac Jerzego.
W roku 1933 wystawę trzech Kossaków pokazano we Lwowie, gdzie Jerzy wystawił jeszcze więcej, bo 92 swoje obrazy; wśród nich czytamy w Katalogu kilka nieznanych nam skądinąd tytułów obrazów artysty, jak Bitwa pod Kircholmem, Śmierć pułkownika, Napoleon pod Austerlitz, Śmierć gen. Sowińskiego i Pierwszy pociąg pancerny (szkic). Jeszcze w tym samym roku wystawa trzech Kossaków zdołała objechać Łowicz, Leszno, Kalisz, Piotrków, Lublin, Przemyśl”.
(Kazimierz Olszański, Jerzy Kossak, Wrocław-Warszawa-Kraków 1992, s. 32-33)
Auction
Silent Selling
gavel
Date
22 August 2022
date_range
Start price
-
Estimations
3 926 - 4 752 EUR
Views: 246 | Favourites: 3
Auction

Rempex

Silent Selling
Date
22 August 2022
Lots bidding

All lots are listed to bid

Live bidding for this auction takes place on an external site. To take part in the auction, set limits on selected lots. Limits will be sent to the Auction House.
Buyer's premium
20.00%
Bid increments
  1
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
  100 000
  > 10 000
  200 000
  > 20 000
  500 000
  > 50 000
 
Terms and Conditions

I

 1. Przedmiotem wystawy są dzieła sztuki i obiekty rzemiosła artystycznego powierzone przez klientów lub stanowiące własność Domu Aukcyjnego.
 2. Obiekt prezentowany na wystawie posiada wartość estymacyjną.
 3. Opisy obiektów zawarte w katalogu mogą być zmienione w czasie trwania wystawy.
 4. Do zaoferowanej ceny doliczana jest opłata organizacyjna w wysokości 20%.


II

 1. Pracownik Domu Aukcyjnego może poprosić od osób dokonujących zakupu w DA Rempex o wpłacenie vadium w wysokości 500 PLN, dla ważności składanej oferty


III

 1. Większość obiektów posiada cenę gwarantowaną, poniżej której obiekt nie może być sprzedany bez dodatkowej zgody właściciela.
 2. Nabywcą staje się osoba oferująca najwyższą cenę, pod warunkiem, że kwota ta znajduje się na poziomie lub powyżej ceny gwarantowanej.
 3. Rozstrzygnięcie nabycia następuje w ostatnim dniu wystawy aukcyjnej do godziny 14:00. Natomiast od ostatniej zgłoszonej oferty musi upłynąć co najmniej godzina, aby taką cenę uznać za ostateczną. Jeżeli w trakcie tej godziny pojawi się kolejna oferta, to od jej złożenia ponownie musi upłynąć godzina, aby uznać ją jako ostateczną.
 4. Gdy oferowana cena nie osiągnęła kwoty gwarantowanej, ostateczne zawarcie umowy kupna-sprzedaży musi zostać potwierdzone przez właściciela   obiektu w terminie 7 dni od daty złożenia oferty lub zakończenia wystawy.
 5. Istnieje możliwość - po uzyskaniu zgody właściciela - wcześniejszej sprzedaży obiektu (podczas trwania wystawy).


IV

 1. Nabywca zobowiązany jest wykupić obiekt w ciągu 5 dni od uzgodnienia oferty. Dopuszcza się możliwość wpłaty zadatku w wysokości 20% zaoferowanej ceny. Pozostała kwota powinna być wówczas wpłacona w terminie kolejnych 10 dni. W przypadku nie dotrzymania tego terminu następuje przepadek wpłaconego zadatku. Vadium stanowi zadatek lub jego część.
 2. W przypadku złożenia oferty poniżej ceny gwarantowanej, wpłacone vadium pozostaje w Domu Aukcyjnym, a po okresie 7 dni, w zależności od decyzji właściciela obiektu, podlega zwrotowi lub stanowi zadatek na poczet zakupu.
 3. Prawo własności zakupionego obiektu przechodzi na kupującego w momencie dokonania całej wpłaty.


V

 1. Dom Aukcyjny daje gwarancję autorstwa i innych cech obiektu opisanych w katalogu. Gdyby jednak opis okazał się niezgodny ze stanem rzeczywistym, nabywca może w ciągu 14 dni od daty zakupu zwrócić obiekt do Domu Aukcyjnego, który w takim wypadku zwróci całą wpłaconą kwotę. Zakwestionowanie opisu katalogowego, na żądanie Domu Aukcyjnego, musi być udokumentowane wiarygodnymi ekspertyzami.
 2. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów.
 3. Brak informacji w katalogu o stanie zachowania obiektu nie oznacza, że nie został on poddany konserwacji.


Dom Aukcyjny przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami wywóz obiektów starszych niż 55 lat oraz o wartościach przekraczających limity określone w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami poza granice kraju wymaga zgody odpowiednich władz.

Przypominamy również, że zgodnie z obowiązującymi przepisami Dom Aukcyjny jest zobowiązany do zbierania danych osobowych klientów dokonujących transakcji w kwocie powyżej 15 000 Euro.

Dom Aukcyjny jest zobowiązany do zbierania danych osobowych klientów dokonujących płatności gotówką w kwocie powyżej 10 000 Euro.

About the Auction

Prezentujemy Państwu letnią ofertę Domu Aukcyjnego Rempex – wystawę dzieł sztuki współczesnej, dawnej i antyków „Silent Selling”.

Wystawa tych prac trwać będzie w dniach: 11 lipca 2022 r. – 22 sierpnia 2022 r. w naszej siedzibie przy ul. Karowej 31 w Warszawie.

W katalogu wystawy wartość przedstawionych obiektów prezentujemy w formie estymacji.

W trakcie ekspozycji zbierane są oferty na zakup poszczególnych prac.

Oferty będą przedstawiane właścicielom obiektów, a ich sprzedaż nastąpi po akceptacji proponowanych cen przez właścicieli.

Istnieje możliwość – po uzyskaniu zgody właściciela – wcześniejszej sprzedaży obiektu (podczas trwania wystawy).

Przypominamy, że zgodnie z generalnie obowiązującą w naszym Domu Aukcyjnym zasadą,

do zaoferowanych cen będzie doliczana opłata organizacyjna w wysokości 20%.


Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu wystawy znajdziecie Państwo w regulaminie lub pod numerem telefonu: (22) 826 44 08.


Sztuka dawna:                                  

Natalia Hadrych                      Monika Wiśniewska    

tel.: +48 669 222 259             tel.: +48 607 722 744 

[email protected]              [email protected] 


Sztuka współczesna:                               

Katarzyna Marciniak                 Katarzyna Kulec               

tel.: +48 669 111 109              tel.: 605 325 918               

[email protected]            [email protected]

FAQ
About the Seller
Rempex
Contact
Dom Aukcyjny Rempex (Aukcje wyprzedażowe i specjalistyczne)
room
ul. Karowa 31
00-324 Warszawa
phone
+48 663 111 161
Opening hours
Monday
11:00 - 19:00
Tuesday
11:00 - 19:00
Wednesday
11:00 - 19:00
Thursday
11:00 - 19:00
Friday
11:00 - 19:00
Saturday
Closed
Sunday
Closed
Customers who bought the works of this artist also bought
keyboard_arrow_up
+