Advanced search Advanced search
72

Paintings of the 19th century. 71 color reproductions.

add Your note 
Lot description Show orginal version

Warsaw-Krakow, J. Mortkowicz Publishing House, 1938.

32.5 cm, pp. [6], plates 71. leather binding.


Album of 71 reproductions considered by the Publishers as the most important European paintings of the century, printing of the highest quality in the techniques of the time.

Piece complete, preserved in excellent condition, folio in an impressive binding made by the Polish Antiquarian.

Auction
V Aukcja Antykwariatu Polskiego
gavel
Date
10 December 2022 CET/Warsaw
date_range
Start price
419 EUR
Hammer price
no offers
Views: 12 | Favourites: 0
Auction

Antykwariat Polski

V Aukcja Antykwariatu Polskiego
Date
10 December 2022 CET/Warsaw
Lots bidding

All lots are listed to bid

Buyer's premium
10.00%
OneBid does not charge additional fees for the bidding.
Bid increments
  1
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
 
Terms and Conditions
 1. Organizatorem aukcji jest ANTYKWARIAT POLSKI SP. Z O.O., NIP: 7011068927 z siedzibą na ul. Pięknej 11B/1 w Warszawie 00-549 , zwanym w dalszej części regulaminu Antykwariatem.
 2. Do udziału w aukcji upoważnione są osoby, które zarejestrowały się w serwie onebid.pl i zapoznały się z zasadami i techniką licytacji. 
 3. W aukcji można uczestniczyć również w sposób tradycyjny, poprzez wysłanie pisemnego zamówienia pocztą mailową lub tradycyjną najpóźniej na 24 godz. przed rozpoczęciem licytacji online. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za właściwą realizację zleceń pisemnych, które napłynęły po tym terminie. W zamówieniu prosimy podać numer pozycji, nazwisko autora, pierwsze wyrazy tytułu oraz najwyższą oferowaną cenę (limit). Niezbędne jest podanie dokładnych danych identyfikacyjnych (adresu, NIP-u i numeru telefonu) przez osoby lub instytucje składające zamówienie, a tak-że złożenie odręcznego podpisu. W imieniu osób i instytucji składających zamówienie licytację przeprowadzą Organizatorzy, przy zachowaniu zasady stopniowego wykorzystania limitu, w zależności od przebiegu licytacji, przebijając rywali o jedno postąpienie aukcyjne. Treść zamówienia pozostanie informacją poufną.
 4. Zgodnie z systemem aukcyjnym, zamówienia złożone przez portal onebid.pl oraz pocztą tradycyjną będą uwzględniane w trakcie trwania licytacji i od razu pojawiają się na ekranie. W ten sposób uzyskana suma stanowić będzie cenę wywoławczą dla aukcji online, w przypadku odnotowania kilku zamówień na jedną pozycję, licytacja rozpocznie się od przedostatniego pod względem wysokości limitu powiększonego o jedno postąpienie.
 5. Zamówienia prosimy kierować na adres: ANTYKWARIAT POLSKI , Piękna 11B/1, 00-549 Warszawa
 6. Zamówienia przyjmujemy również pocztą elektroniczną, , e-mail: [email protected]
 7. Informacji przed aukcją udzielamy od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-17.00; w soboty do godz. 15.00 pod numerem telefonu: 608-331-500 lub pocztą elektroniczną [email protected]
 8. Zakupione obiekty zostaną wysłane po uprzednim uiszczeniu całości należności oraz kosztów wysyłki i dopełnieniu niezbędnych formalności wymaganych prawem. Instytucjom państwowym wysyłamy obiekty wraz z fakturą przelewową.
 9. Ceny podane w katalogu są cenami wywołania w PLN. Ceną nabycia jest cena wylicytowana do której Organizator dolicza 10% opłaty organizacyjnej.
 10. Preferowaną formą rozliczenia należności jest przelew bankowy na rachunek: PKO BP Antykwariat Polski  17 1240 1040 1111 0011 1117 0208
 11. Prosimy o przestrzeganie 7-dniowego terminu płatności od daty otrzymania rachunku za zakupione pozycje. Po tym terminie naliczane będą ustawowe odsetki.
 12. Wylicytowane pozycje Antykwariat wysyła za pośrednictwem firmy kurierskiej. Powoduje to doliczenie opłaty o wysokości 25 zł do ceny końcowej. Odbiór osobisty w siedzibie Antykwariatu jest możliwy po uprzednim umówieniu telefonicznym (nr. tel. 608-331-500) W przypadku Klientów zamieszkujących za granicą, prosimy o wcześniejszy kontakt celem ustalenia indywidualnych kosztów dostawy.
 13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykluczenia z aukcji osób, które nie wywiązują się z przyjętych zobowiązań.
 14. Biblioteka Narodowa, Biblioteka Jagiellońska, Muzeum Narodowe oraz inne muzea rejestrowane korzystają z prawa pierwokupu po wylicytowanych cenach (Dz. U. 1996 Nr 5 poz. 24 ustawa z dnia 21 listopada 1996 r.)
 15. Nabywca może w terminie 14 dni od dnia aukcji odstąpić od umowy kupna w przypadku, gdy opis katalogowy pozycji w sposób ewidentny odbiega od stanu fizycznego. W sprawach spornych roszczenia nabywcy zostaną uwzględnione po dostarczeniu przez niego wiarogodnej ekspertyzy w tym terminie.
 16. Organizatorzy  nie ponoszą odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne oraz wady prawne zakupionych obiektów.
 17. Organizatorzy  mają  prawo do wycofania obiektów z licytacji bez podania przyczyny.
 18. Organizatorzy, w uzasadnionych przypadkach, mają prawo do przerwania lub anulowania licytacji.
 19. Zasady wywozu materiałów bibliotecznych za granicę reguluje ustawa z dn. 18 marca 2010 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
 20. Uczestnik aukcji wyraża zgodę na otrzymywanie, w tym pocztą elektroniczną, sms-em korespondencji dot. realizacji zamówienia
 21.  W przypadku transakcji na kwotę powyżej 10 tys. zł (po uwzględnieniu ceny wraz z opłatą organizacyjną i kosztami dostawy), Uczestnik aukcji jest zobowiązany do przekazania Organizatorom danych osobowych. Antykwariat przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami jest zobowiązany do zbierania danych osobowych tych klientów oraz prowadzenia Księgi ewidencyjnej zabytków.
 22. Moment sprzedaży obiektów przypada na moment uiszczenia ceny.
 23. Antykwariat może wstrzymać realizację zamówienia zakupionych obiektów do czasu dopełnienia niezbędnych formalności wymaganych prawem, pomimo uiszczenia przez Kupującego całości należności oraz kosztów wysyłki.
 24. Dane uczestników aukcji będą przetwarzane tylko i wyłącznie dla celów realizacji zamówienia, na zasadach analogicznych jak obowiązujące na stronie Antykwariatu Polskiego www.ksiazkanaprezent.pl/regulamin
About the Auction


FAQ
About the Seller
Antykwariat Polski
Contact
Antykwariat Polski
room
ul. Piękna 11B / 1
00-549 Warszawa
phone
+48608331500
Opening hours
Monday
10:00 - 17:00
Tuesday
10:00 - 17:00
Wednesday
10:00 - 17:00
Thursday
10:00 - 17:00
Friday
10:00 - 17:00
Saturday
Closed
Sunday
Closed
keyboard_arrow_up