Advanced search Advanced search
82

KOLBERG, Oskar - The people : their customs, way of life, speech, legends, proverbs, rituals, chants, games, songs....

add Your note 
Lot description Show orginal version
KOLBERG, Oskar - The people : their customs, way of life, speech, legends, proverbs, rites, rituals, chants, games, songs, music and dances. Ser. 4, Kujawy. Part 2 / presented ... ; with engravings and woodcuts according to a drawing by W. Gerson. Warsaw 1867, b. ed. ; in the Jan Jaworski Printing House. 23 cm, pp. 318, [4], pp. plates [2] with illustrations (color lithographs), notes. Materials for Slavic Ethnography.
1st ed. Graphics according to a drawing by Wojciech Gerson titled. : "from Włocławek" and "from Radziejów and Kruszwica", rebound in Lithography by A. Dzwonkowski. Lack of binding, block loose, prelims with small losses of margins, slight loss of bottom corner of first plate, otherwise block nicely preserved, wide margins, copy uncut, to op.
Auction
51 Bydgoska Aukcja Antykwaryczna książek, kartografii, grafiki i malarstwa
gavel
Date
10 December 2022 CET/Warsaw
date_range
Start price
34 EUR
Hammer price
38 EUR
Overbid
110%
Views: 26 | Favourites: 1
Auction

Bydgoski Antykwariat Naukowy

51 Bydgoska Aukcja Antykwaryczna książek, kartografii, grafiki i malarstwa
Date
10 December 2022 CET/Warsaw
Lots bidding

All lots are listed to bid

Buyer's premium
10.00%
OneBid does not charge additional fees for the bidding.
Bid increments
  1
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
 
Terms and Conditions
 1. Ceny podane w katalogu są cenami wywołania netto. Do cen uzyskanych zostaną doliczone opłaty organizacyjne w wysokości 10% (również w sprzedaży poaukcyjnej).
 2. W zamówieniach korespondencyjnych należy podać numer pozycji, hasło oraz najwyższą oferowaną cenę. Informacje te mają charakter poufny, a składających zamówienia będzie reprezentował upoważniony przedstawiciel antykwariatu.
 3. W wypadku zgłoszenia identycznych limitów pierwszeństwo przysługuje temu, który jako pierwszy dotarł do Antykwariatu.
 4. Antykwariat ponosi odpowiedzialność za właściwą realizację zleceń korespondencyjnych złożonych najpóźniej 18 godzin przed rozpoczęciem licytacji.
 5. Antykwariat gwarantuje zgodność opisu katalogowego ze stanem faktycznym oferowanych obiektów aukcyjnych. W przypadku wykazania przez nabywcę rażącej niezgodności opisu ze stanem faktycznym kupionego obiektu, nabywca posiada prawo jego zwrotu w ciągu 14 dni od dnia otrzymania tego obiektu przez kupującego.
 6. Nabywca jest zobowiązany wykupić wylicytowane przedmioty w ciągu 7 dni od otrzymania informacji z Bydgoskiego Antykwariatu Naukowego Wiesław Dreas o łącznych kosztach ich nabycia (przedmiot(y) aukcyjny(e)), opłata organizacyjna, koszt wysyłki - jeśli taka będzie). Po tym terminie naliczane będą ustawowe odsetki.
 7. Antykwariat nie ponosi odpowiedzialności za wady prawne i ukryte wady fizyczne oferowanych obiektów, co nie przekreśla roszczeń wobec dotychczasowego właściciela spornego obiektu.
 8. Biblioteka Narodowa, Biblioteka Jagiellońska oraz muzea rejestrowe posiadają prawo pierwokupu po najwyższej wylicytowanej cenie bezpośrednio po zakończeniu licytacji.
 9. Osobom prywatnym wysyłamy wylicytowane pozycje po wpłaceniu należności na konto Antykwariatu.
 10. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Antykwariat jest zobowiązany do rejestrowania danych osobowych klientów dokonujących zakupów na kwotę powyżej 10 000 euro lub pojedynczego zabytku o wartości powyżej 10 000 zł.
 11. Wywóz dóbr kultury (w tym materiałów bibliotecznych) za granicę reguluje ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (z poźn. zmianami).
About the Auction


FAQ
About the Seller
Bydgoski Antykwariat Naukowy
Contact
Bydgoski Antykwariat Naukowy Wiesław Dreas
room
Stary Rynek 3
85-105 Bydgoszcz
phone
+48 52 322 19 77
keyboard_arrow_up