241

DIDON H. Jezus Chrystus. Tom I - II. Z 20-go wydania francuskiego...

add Your note 

Lot description
DIDON H. Jezus Chrystus. Tom I - II. Z 20-go wydania francuskiego. Za upoważnieniem Autora przełożył Biskup Henryk piotr Kossowski. W-wa 1891/1892. Nakł. GiW. Druk. S. Orgelbranda Synów. Format 16/23 cm. s. 555, [3] ; 350, [1], [3] mapy, LIV - dodatki A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, W, Y, Z. [2]. Opr. introlig. płsk., z epoki. Tłoczone i złocone napisy oraz monogram : M. L. W tomie drugim kilka śladów po korniku na grzbiecie. Litery dodatków odpowiadają następującym ustępom : A/Prawdopodobne oznaczenie dnia 15 m. Nizan na lata 28 - 36 ery chrześciańskiej. B/O małżeństwie u Żydów za czasów Jezusa. C/Dwojaki rodowód Jezusa. D/Miejsce narodzenia Ś. Jana Chrzciciela. E/Sadzawka owcza. F/Autentyczność miejsca dawnego Kafarnaum w ruinach dzisiejszego Tell-Hum. G/Dwukrotne przepowiednie Jezusa w Nazarecie. H/Powtórne rozmnożenie chlebów. I/Kraina Dalmanuta. K/Gergeza i Gadara. L/Opętany Kerseński. M/Autentyczność miejsca Przemienienia Pańskiego na górze Tabor. N/Dwojaki tekst Modlitwy Pańskiej. O/Wyjście z Galilei. P/Niewiasta cudzołożnica. R/Wykład słów : (Jan. VIII. 25). S/Ślepi Jerychońscy. T/Dwukrotne namaszczenie. U/Psalm CX. W/Tożsamość Maryi Magdaleny, Maryi z Betanii, siostry Łazarza i Marty, i grzesznicy, o której mówi Święty Łukasz. Y/Gdzie leżało Emmaus?. Z/Fakta życia Jezusa, porządkiem chronologicznym spisane, ze wskazaniem odnośnych miejsc Ewangelii i niniejszego dzieła.
Auction
Aukcja antykwaryczna
gavel
Date
25 June 2021
date_range
Start price
45 EUR
The item has not been sold and can still be available. If you want to buy, inquire about the possibility to buy and the current price.
Views: 25 | Favourites: 1
Auction

Antykwariat Tom

Aukcja antykwaryczna
Date
25 June 2021
Lots bidding

All lots are listed to bid

Buyer's premium
10.00%
OneBid does not charge additional fees for the bidding.
Bid increments
  1
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
 
Terms and Conditions
 1. Ceny podane w katalogu są cenami wywołania.
 2. W zamówieniach pocztowych prosimy podawać:
  1. numer pozycji
  2. nazwisko autora
  3. pierwsze słowo tytułu
  4. największą oferowaną cenę/limit/
 3. Zakupione pozycje wysyłamy:do osób prywatnych za pobraniem pocztowym lub paczką zwykłą na koszt odbiorcy po wcześniejszej wpłacie na konto.Dla instytucji płatność drogą przelewu na nasze konto.
 4. Prosimy o przestrzeganie 7-dniowego terminu płatności od daty otrzymania rachunku za zakupione pozycje.Po tym terminie będą naliczane ustawowe odsetki.
 5. Biblioteka Narodowa i Biblioteka Jagiellońska mają prawo pierwokupu po cenach wylicytowanych.
 6. Instytucje płatnicy VAT proszone są o podanie na zamówieniach NIP oraz dopisku upoważniającego Antykwariat do wysyłki zakupionych książek pocztą i wystawienia faktur bez podpisu odbiorcy.
 7. Do ceny wylicytowanej Antykwariat dolicza 10% opłaty organizacyjnej.
 8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykluczenia z aukcji osób,które nie wywiązują się z zobowiązań.
 9. Prowadzący aukcję może wycofać pozycję przed rozpoczęciem licytacji bez podania przyczyny. 
 10. Antykwariat nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne licytowanych pozycji.
 11. Zamówienia na aukcję przyjmujemy do godz.21 00 dnia poprzedzającego.
 12. Antykwariat przypomina,że zgodnie z przepisami Ustawy z dn. 18.3.2010 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,wywóz materiałów bibliotecznych odbywa się według przepisów zawartych w w/w Ustawie.
 13. Przypominamy również,że zgodnie z obowiązującymi przepisami,antykwariat jest zobowiązany do zbierania danych osobowych klientów,dokonujących   transakcji w kwocie powyżej 15 000 euro.
 14. Odbiór książek w antykwariacie od 3 listopada 2020. Antykwariat jest czynny: w poniedziałki, środy, piątki 10:00-14:00, we wtorki, czwartki 14:00-18:00
About the Auction


FAQ
About the Seller
Antykwariat Tom
Contact
Antykwariat Tom
room
ul. Żelazna 91
00-879 Warszawa
phone
+48 226201301
keyboard_arrow_up
add