Advanced search Advanced search
184

Polish-Ukrainian Bulletin. Monthly [February 1933, no.1](Polish-Ukrainian relations)

add Your note 
Lot description Show orginal version

Warsaw, February 1933/ no.1/ Editor-Publisher Włodzimierz Bączkowski, 'Druk. i Lit. F. Kasprzykiewicz'/15x24cm/s.47/ softcover/ good condition, loss of spine lining, minor scuffing of binding edges, pieces reinforced with two staples, page corners slightly bent. Complete pages. Infrequent.

Polish-Ukrainian Bulletin - Polish periodical representing the idea of Polish-Ukrainian reconciliation, published during the Second Polish Republic.


Pasted card commemorating Tadeusz Hołówka, an activist of the Promethean movement, murdered by Ukrainian nationalists


The main attention was paid to the positive aspects of Polish-Ukrainian cooperation in order to alleviate disputes between the two nations and develop new relations. Ukrainian publicists, in turn, were able to present their opinions on this cooperation from the Ukrainian side. Efforts were also made to influence National Socialist activists, especially of the younger generation, in order to change their position on the Ukrainian question. The last issue was published in January 1939. This was due to the fact that articles containing criticism of the policy of the Sanation authorities of the Second Republic toward the Ukrainian minority were increasingly appearing in the pages of the magazine. The "Polish-Ukrainian Bulletin" was replaced by the monthly "Problems of Eastern Europe."


The function of editor-in-chief was assumed by Włodzimierz Bączkowski. The authors of the articles were both Poles (e.g., Leon Wasilewski, Stanisław Łoś, Marceli Handelsman, Aleksander Bocheński, Adolf Maria Bocheński, Stanisław Paprocki, Józef Łobodowski, Piotr Dunin-Borkowski) and Ukrainians (e.g., Pavlo Szandruk, Piotr Dunin-Borkowski. Pavlo Shandruk, Bohdan Lepki, Stepan Baran, Volodymyr Doroshenko, Serhiy Khrutsky, Roman Smal-Stocky, Pavlo Kovzhun, Ivan Kedryn-Rudnytsky, Volodymyr Kubiyovych, Myron Korduba, among others). In addition to articles and columns on political issues, the magazine printed texts on Ukrainian culture, literature, art, or history. Translations of texts by well-known Ukrainian writers were also published.The periodical began publishing in 1932 in Warsaw. It came out monthly, while from June 1933 it was published weekly. The initiators of the creation of the magazine were the Pilsudski circles, striving for rapprochement with the Ukrainians. It was also connected with the development of the Promethean movement, hence the "Polish-Ukrainian Bulletin" was financially and organizationally supported by Polish military intelligence.Auction
I Aukcja Antykwariatu Gryf -Stryjeńska,Fangor,Szancer, Lem,Skoczylas, Historia, Varsaviana
gavel
Date
04 December 2022 CET/Warsaw
date_range
Start price
50 EUR
Hammer price
55 EUR
Overbid
110%
Views: 29 | Favourites: 1
Auction

Antykwariat Gryf

I Aukcja Antykwariatu Gryf -Stryjeńska,Fangor,Szancer, Lem,Skoczylas, Historia, Varsaviana
Date
04 December 2022 CET/Warsaw
Lots bidding

All lots are listed to bid

Buyer's premium
10.00%
OneBid does not charge additional fees for the bidding.
Bid increments
  1
  > 5
  100
  > 10
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  100 000
  > 5 000
  200 000
  > 10 000
 
Terms and Conditions


  1. Organizatorem aukcji jest Warszawska Oficyna Wydawnicza Gryf Michał Juzwa z siedzibą przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 71 Warszawa, NIP :1182215668.

  2. Osoba biorąca udział w aukcji (licytant) oświadcza, że rozumie i akceptuje warunki określone niniejszym regulaminem.

  3. Uczestnikiem aukcji może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, która zarejestrowała się w serwisie onebid.pl i zapoznała się z zasadami i techniką licytacji.

  4. Przedmiotem aukcji są obiekty będące własnością Organizatora. Ceny podane w katalogu są cenami wywołania (w PLN). Ceną nabycia jest cena wylicytowana, do której Organizator dolicza 10% opłaty aukcyjnej. Kwota wylicytowana wraz z opłatą aukcyjną zawiera podatek od towarów i usług VAT. Opłata aukcyjna obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej.

  II. AUKCJA

 • 1. W aukcji można wziąć udział przez Internet po uprzednim zarejestrowaniu się w serwisie onebid.pl i zapoznaniu z zasadami i techniką licytacji

  2. Informacji przed aukcją udzielam od poniedziałku do piątku w godz. 11.00-19.00; w soboty do godz. 15.00 pod numerem telefonu: 509 465 545 lub pocztą elektroniczną [email protected]

  3. Biblioteka Narodowa, Biblioteka Jagiellońska, Muzeum Narodowe oraz inne muzea rejestrowane posiadają prawo pierwokupu po wylicytowanych cenach (Dz. U. 1996 Nr 5 poz. 24 ustawa z dnia 21 listopada 1996 r.).


           4. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia z aukcji osób, które nie wywiązują się z przyjętych zobowiązań.
III. PO AUKCJI


 • 1. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty należności za wylicytowane obiekty w terminie 7 dni od dnia aukcji. Należność do zapłaty to suma wylicytowanej kwoty + opłata aukcyjna + ewentualne koszty wysyłki. Przekroczenie wyznaczonego terminu płatności, równoznaczne jest z naliczeniem odsetek ustawowych za okres opóźnienia w zapłacie. Płatności należy dokonywać przelewem bankowym na nw dane: Warszawska Oficyna Wydawnicza Gryf Michał Juzwa, Jarosława Dąbrowskiego 71 02-586 Warszawa, Santander Bank Polska 78 1090 1056 0000 0001 4970 7180

  W tytule prosimy wpisać datę aukcji oraz numer zakupionego obiektu. W przypadku wcześniej umówionego odbioru osobistego przyjmujemy płatność tylko gotówką lub wcześniejszy przelew.

  2. Zakupione obiekty zostaną wysłane po uprzednim uiszczeniu całości należności. Instytucjom państwowym wysyłamy obiekty wraz z fakturą przelewową, z terminem płatności 14 dni od daty wystawienia faktury.

  3. Organizator informuje, że wysyłka zamówień odbywać się będzie zgodnie z kolejnością wpływu wpłat. Antykwariat nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia obiektu w czasie transportu. Podana cena przesyłki - jest najtańszą możliwą kwotą i nie zawiera ubezpieczenia przesyłki. Osoby pragnące dokupić ubezpieczenie przesyłki proszone są o kontakt przed dokonaniem wpłaty.

  4. Do każdego zakupionego obiektu wystawiamy paragon fiskalny, w przypadku chęci otrzymania faktury, prosimy z zgłoszenie tego faktu po zakupie, przed dokonaniem płatności, drogą mailową: [email protected]

  5. Koszty wysyłki krajowej wynoszą 22 zł – kurier. W przypadku, gdy Kupujący zamieszkuje za granicą, prosimy o wcześniejszy kontakt celem ustalenia indywidualnych kosztów dostawy.

  6. Moment sprzedaży obiektów przypada na moment uiszczenia pełnej opłaty.

  7. Własność zakupionego obiektu nie przejdzie na kupującego, dopóki Organizator nie otrzyma pełnej ceny nabycia za obiekt wraz z opłatą aukcyjną. Organizator nie jest zobowiązany do przekazania obiektu kupującemu do chwili przeniesienia własności obiektu na kupującego, poza sytuacją opisaną w pkt. III.2 niniejszego Regulaminu.
  IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Kupujący może w terminie 14 dni od dnia aukcji odstąpić od umowy kupna w przypadku, gdy opis katalogowy pozycji w sposób ewidentny odbiega od stanu fizycznego. W sprawach spornych roszczenia kupującego zostaną uwzględnione po dostarczeniu przez niego wiarogodnej ekspertyzy w tym terminie.

  2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne oraz wady prawne zakupionych obiektów.

  3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne leżące po stronie serwisu onebid.pl

  4. Organizator ma prawo do wycofania obiektów z licytacji bez podania przyczyny.

  5. Organizator, w uzasadnionych przypadkach, ma prawo do przerwania lub anulowania licytacji.

  6. W razie opóźnienia przez Kupującego w zapłacie Organizator może odstąpić od umowy po bezskutecznym upływie terminu dodatkowego wyznaczonego Kupującemu na zapłatę.

  7. Zasady wywozu materiałów bibliotecznych za granicę reguluje ustawa z dn. 18 marca 2010 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

  8. Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie, w tym pocztą elektroniczną korespondencji dotyczącej realizacji zamówienia.

  9. W przypadku transakcji dotyczącej sprzedaży zabytku i opiewającą na kwotę powyżej 10 tys. zł (po uwzględnieniu ceny wraz z opłatą organizacyjną i kosztami dostawy), kupujący zobowiązany jest do przekazania Organizatorowi danych osobowych. Antykwariat przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami jest zobowiązany do zbierania danych osobowych (imię, nazwisko, nr pesel) tych klientów w Księdze Ewidencyjnej Zabytków Przyjętych lub Oferowanych do Zbycia i Wydanych Ekspertyzach (Dz. U. z 04.12.2017 r. poz. 2249).

  10. Osoba licytująca, podając dane osobowe wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w celu udziału w aukcji, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Administratorem danych osobowych uczestników aukcji jest Antykwariat. Dane uczestników aukcji będą przetwarzane tylko i wyłącznie dla celów realizacji zamówienia.About the Auction

FAQ
About the Seller
Antykwariat Gryf
Contact
Antykwariat Gryf
room
ul. Jarosława Dąbrowskiego 71
02-586 Warszawa
phone
+48 509 465 545
Opening hours
Monday
11:00 - 19:00
Tuesday
11:00 - 19:00
Wednesday
11:00 - 19:00
Thursday
11:00 - 19:00
Friday
11:00 - 19:00
Saturday
10:00 - 15:00
Sunday
Closed
keyboard_arrow_up