318

POZNAŃ, SIERAKÓW, WARSZAWA. Zaślubiny Marii Ludwiki Gonzagi (1611-1667) z królem Władysławem IV (159 ...

add Your note 
Lot description

POZNAŃ, SIERAKÓW, WARSZAWA. Zaślubiny Marii Ludwiki Gonzagi (1611-1667) z królem Władysławem IV (1595-1648) – alegoria autorstwa Nicolasa de la Fage (?-1655). Po śmierci pierwszej żony, Habsburżanki Cecylii Renaty, jedyną kandydatką na żonę owdowiałego króla została wskutek zabiegów Francuzów Maria Ludwika, zwana Mantuanką, przedstawicielka jednego z pierwszych arystokratycznych rodów Francji. Małżeństwo w 1645 r. w Paryżu zawarto zaocznie (per procura), a króla zastępował Krzysztof Opaliński (1611-1655), początkowo jeden z przywódców opozycji magnackiej przeciwko Wazom, od 1637 r. wojewoda poznański. To jemu powierzył Władysław IV ową matrymonialną misję. Opaliński wykorzystał tę okazję, by wypromować również siebie oraz swój ród. Znanemu już z portretu Marii Ludwiki Nicolasowi de la Fage zlecił stworzenie alegorycznego przedstawienia podkreślającego jego udział w królewskim małżeństwie.

Na górze widzimy putta trzymające wstęgę z anagramem (obydwa napisy składają się z tego samego zestawu liter): LOVISE MARIE DE GONSAGVE PRINCESSE DE MANTOVE i odpowiednio VA SERENISSIME DAME AVGVSTE ROINE DE POLOGNE (franc. „Luiza Maria Gonzaga księżniczka Mantui stała się Najjaśniejszą Panią, Augustą, Królową Polski”); poniżej Amor rozsypujący kwiaty i uskrzydlony herold dmący w trąby. Widzimy również fantazyjne przedstawienie nadmorskiego miasta, być może Gdańska, do którego przywiózł królową Opaliński w 1646 r.

A oto jak zaznaczył swój udział w wydarzeniu sam Opaliński. Kazał umieścić na alegorii czteropolową tarczę, zawierającą herby jego dziadków z obu stron, podkreślając w ten sposób szlachetność i starożytność własnego rodu. Widzimy zatem odpowiednio: herb Łodzia i Nałęcz (po mieczu) oraz herb Dąbrowa i Leliwa (po kądzieli). Przypadły mu one po ojcu, Piotrze Opalińskim z Bnina (1586-1624) oraz matce, Zofii Kostce z Rostkowa (ok. 1591-1639). Ponadto zamieszczony pod alegorią napis zawiera dedykację artysty dla Opalińskiego jako wojewody poznańskiego, starosty śremskiego i posła nadzwyczajnego króla Władysława IV w sprawie zawarcia małżeństwa:

ILL[USTRISSI]MO ET EXCELL[ENTISSIMO] D[OMI]NO D[OMINO] CHRISTOPHANO COMES DE BNIN OPALENSKI PALATINO POSNANIENSIS PRAEFECTO SRHEMENTIS & LEGATO EXTRAORDINARIO SER[E]NN[ISSIMI] AC POTENTISSIMI VLADISLAI IV POLONICE ET SUETIE REGIS PRO NUPTIIS SER[ENISSI]MAE LUDOUICAE MARIAE GONZAGAE POLONIAE ET SUETIAE REGINAE / NICOLAUS FAGIUS ACU PICTOR REG[IUS] IN. ET F. D. D. I.

Stan bdb.; wym. 345x265 mm; UNIKAT.

Auction
XXIX Aukcja Antykwariatu Wu-eL
gavel
Date
17 June 2021
date_range
Start price
1 099 EUR
Hammer price
2 466 EUR
Overbid
224%
Views: 94 | Favourites: 4
Auction

Antykwariat Wu-eL

XXIX Aukcja Antykwariatu Wu-eL
Date
17 June 2021
Lots bidding

All lots are listed to bid

Buyer's premium
10.00%
OneBid does not charge additional fees for the bidding.
Bid increments
  1
  > 5
  50
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  2 000
  > 100
  5 000
  > 200
  10 000
  > 500
  50 000
  > 1 000
 
Terms and Conditions
 1. Ceny podane w katalogu są cenami wywoławczymi. Do cen wylicytowanych dolicza się 10%, a w przypadku sprzedaży poaukcyjnej 25%.
 2. Udział w aukcji można wziąć w następujący sposób:
  1. a. drogą pocztową, wysyłając stosowne zamówienie,
  2. b. drogą mailową,
  3. c. licytując online za pośrednictwem platformy aukcyjnej OneBid
 3. W wypadku zgłoszenia tego samego limitu cenowego, wygrywa oferta, która napłynęła pierwsza.
 4. Wysokość limitów oraz dane osób i instytucji biorących udział w aukcji drogą korespondencyjną są informacjami poufnymi. 
 5. Prawo pierwokupu ma Biblioteka Narodowa oraz Biblioteka Jagiellońska po cenach wylicytowanych powiększonych o opłatę organizacyjną wymienioną wyżej. 
 6. Nabywca może odstąpić od umowy kupna w terminie dwóch tygodni od zakończenia aukcji tylko w przypadku, gdy opis obiektu w sposób ewidentny odbiega od stanu faktycznego.
 7. Zatwierdzenie przez licytującego ostatecznej, wylicytowanej ceny stanowi zawarcie umowy kupna-sprzedaży. Prawo własności przechodzi na kupującego w momencie dokonania wpłaty całości wylicytowanej kwoty.
 8. Nabywca zobowiązany jest wykupić wylicytowane obiekty w ciągu 7 dni od zakończenia aukcji. Niewykupienie obiektu nie zwalnia nabywcy od pokrycia kosztów wynikłych z faktu wylicytowania obiektu, łącznie z roszczeniami dotychczasowego właściciela. 
 9. Zakupione obiekty wysyłane są przesyłkami kurierskimi, po doliczeniu opłat związanych z wysyłką. Dla instytucji następuje to bez obowiązku przedpłaty, dla osób fizycznych po przedpłacie lub za zaliczeniem pocztowym.
 10. Opisy oraz zdjęcia obiektów są objęte ochroną przewidzianą przez przepisy prawa autorskiego. Korzystanie z nich może odbywać się wyłącznie za zgodą Antykwariatu Wu-eL.
 11. Prowadzący licytację ma prawo do wycofania obiektu z aukcji przed rozpoczęciem licytacji bez podania przyczyny.
 12. Osoby przekazujące swoje dane w celu wzięcia udziału w aukcji wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. Licytujący ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do dokonywania w nich poprawek zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. Administratorem danych osobowych jest: ANTYKWARIAT WU-EL DR WOJCIECH LIZAK, NIP: 8511807452, ul. św. Wojciecha 1, 70-410 Szczecin.
 13. Postąpienia w licytacji wynoszą:
  1. do 50 zł – o 5 zł,
  2. od 50 zł – o 10 zł,
  3. od 200 zł – o 20 zł,
  4. od 500 zł – o 50 zł,
  5. od 2000 zł – o 100 zł,
  6. od 5000 zł – o 200 zł,
  7. od 10 000 – o 500 zł,
  8. od 50 000 – o 1000 zł.
About the Auction


FAQ
About the Seller
Antykwariat Wu-eL
Contact
Antykwariat Wu-eL
room
ul. św. Wojciecha 1
70-410 Szczecin
phone
+48517727267
keyboard_arrow_up
add