1

Maciej GĄBKA (ur. 1993), Fragmentation of the surface VIII, 2014

add Your note 

Lot description
Estimations: 329 - 424 EUR | 1 400 - 1 800 PLN
serigrafia na szkle; 19 x 25 x 0,8 cm.
Urodzony w 1993 roku, mieszka i pracuje w Poznaniu. W swojej twórczości Maciej Gąbka nawiązuje do problematyki epistemologicznej, wykorzystując sztukę jako poznawcza alternatywa dla filozofii czy fizyki. Intuicyjnie akceptowalna przez nas rzeczywistość jest wynikiem zbioru subiektywnych poglądów i doktryn, które redukują wiedzę do treści zmysłowych, absolutyzujących i dogmatyzujących poznanie. Konsekwencją bezkrytycznego podejścia do przestrzeni jest interpretacja otoczenia jako swego rodzaju obrazowej syntezy, wynikającej wyłącznie z potrzeby przekonania o pewności założenia początkowego. Gąbka traktuje dzieło sztuki jako odmienny wariant percypowania rzeczywistości widzialnej, istniejący w sprzeczności do jej konwencjonalnego rozumienia. W jego strategii występuje ono jako pozytyw - dodatnio nacechowany, transparentny obraz, który z apriorycznego założenia nie wymaga żadnej korekty czy poprawy. Pozytyw rozumiany w kategoriach otaczającej nas przestrzeni, podobnie jak pełne poznanie dowolnej formy, zostaje poprzedzony początkową hipotezą o jego prawdziwości, przez co ogólnie interpretowany jest jako pojęcie całkowicie oczywiste, nieuświadamiane i niedostrzegane.
Jego obecność jest niejako demaskowana dopiero w momencie konfrontacji z negatywem, jednocześnie podkreślając powszechne przyzwyczajenie widza do odbioru obrazu wyłącznie w kategoriach dwuwartościowych.
Wybrane wystawy: 2013 - Razem czy osobno, Lubelski Instytut Architektury i Sztuki; 2013 - Targi Grafiki vol. 1, Opcja; 2014 - Dni Nauki i Sztuki w Poznaniu; 2014 - Let’s make it zero, Lahti Poster Triennial; 2014 - Podchody, Galeria Aula UAP; 2014 - Higiena, Rarytas Wiedeński; 2015 - Higiena, Galeria R+; 2015 - IX Biennale Grafiki Studenckiej, Galeria Arsenał; 2015 - Poznań Poetów, Kino Pałacowe, Centrum Kultury Zamek; 2015 - Wstręt, Centrum Amarant; 2015 - Abstrakcja Świadoma, Galeria Rotunda; 2015 - 3x3 Festival, Rubież tradycji i współczesności, Centrum Amarant; 2016 - Paragraf, Off Garbary; 2016 - 15 edycja Artystyczna Podróż Hestii, Muzeum Sztuki Nowoczesnej; 2017 -
Międzynarodowe Triennale Rysunku Studenckiego w Katowicach, Rondo Sztuki; 2017 - X Biennale Grafiki Studenckiej w Poznaniu, Galeria Arsenał.
Auction
4 Aukcja Teraz Nowoczesne - Sztuka XXI w.
gavel
Date
29 November 2017
date_range
Start price
235 EUR
Estimations
329 - 424 EUR
1 400 - 1 800 PLN
Hammer price
-
Item is not available any more
Views: 56 | Favourites: 0
Auction

Rempex

4 Aukcja Teraz Nowoczesne - Sztuka XXI w.
Date
29 November 2017
Lots bidding

Bids can be placed on selected lots which have been previously submitted only. To submit a lot you need to click SUBMIT FOR AUCTION button next to it

Buyer's premium
18.00%
OneBid does not charge additional fees for the bidding.
Bid increments
  1
  > 100
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  100 000
  > 2 000
  200 000
  > 5 000
  500 000
  > 10 000
 
Terms and Conditions

REGULAMIN AUKCJI WYPRZEDAŻOWEJ


I

1. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki i obiekty rzemiosła artystycznego powierzone przez klienta.

2. Obiekt wystawiony na aukcję posiada cenę wywoławczą podaną w katalogu.

3. Opisy obiektów zawarte w katalogu mogą być zmienione przed rozpoczęciem licytacji.

4. Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata organizacyjna w wysokości 18%.


II

1. Do udziału w licytacji upoważnione są osoby, które wpłaciły zwrotne vadium w wysokości 100 zł (zadatku).

2. Osoby zainteresowane licytacją, które nie mogą przybyć na aukcję, mają możliwość wpłaty vadium i złożenia oferty kupna (z oferowanym limitem ceny) w dniach poprzedzających aukcję. W ich imieniu w licytacji wezmą udział pracownicy Domu Aukcyjnego (wysokość oferowanej najwyższej ceny jest informacją poufną). W przypadku gdy oferowany limit cenowy w momencie zgłoszenia jest już przekroczony przez dwóch innych oferentów, Dom Aukcyjny ma prawo odmówić przyjęcia takiego zlecenia.

3. W dniu aukcji zlecenia  z podanym limitem ceny przyjmowane są do godz. 17.00. Po godz. 17.00 oraz w trakcie aukcji można licytować za pośrednictwem www.artinfo.pl (0-693 108 148) oraz za pośrednictwem rempex.onebid.pl.

4. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości połączenia telefonicznego z klientem w czasie aukcji.


III

1. Aukcja prowadzona jest przez upoważnioną osobę - aukcjonera.

2. Postąpienie w licytacji (podwyższenie stawki) ustala aukcjoner.

3. Nabywcą staje się osoba oferująca najwyższą cenę. Zakończenie licytacji następuje w momencie uderzenia młotkiem przez aukcjonera. W przypadku, gdy zakończenie licytacji następuje w sytuacji sporu, aukcjoner ma prawo rozstrzygnąć spór lub ponownie przeprowadzić licytację.

4. Gdy zakończenie licytacji następuje na poziomie lub powyżej ceny wywoławczej oznacza to, że umowa kupna-sprzedaży jest zawarta.

5. Cena zamieszczona w katalogu pod opisem obiektu jest ceną wywoławczą i jest zarazem ceną minimalną. Obiekty licytowane są tylko w górę, tzn. licytacja może zakończyć się na kwocie wyższej niż cena wywoławcza lub równej tej kwocie. W szczególnych przypadkach Aukcjoner może zmienić cenę wywoławczą i rozpocząć licytację od innej kwoty niż wymieniona w katalogu.


IV

1. Nabywca zobowiązany jest wykupić obiekt w ciągu 5 dni po zakończeniu aukcji.

2. Prawo własności zakupionego obiektu przechodzi na kupującego w momencie dokonania całej wpłaty.


V

1. Dom Aukcyjny daje gwarancję autorstwa i innych cech obiektu opisanych w katalogu. Gdyby jednak opis okazał się niezgodny ze stanem rzeczywistym, nabywca może w ciągu 14 dni od daty aukcji zwrócić obiekt do Domu Aukcyjnego, który w takim wypadku zwróci całą wpłaconą kwotę.

2. Na prośbę nabywcy Dom Aukcyjny może wystawić certyfikat autentyczności dla obiektów o cenie wywoławczej 1000 zł.

3. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów.

Dom Aukcyjny przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami wywóz obiektów starszych niż 55 lat oraz o wartościach przekraczających limity określone w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami poza granice kraju wymaga zgody odpowiednich władz.


Przypominamy również, że zgodnie z obowiązującymi przepisami Dom Aukcyjny jest zobowiązany do zbierania danych osobowych klientów dokonujących transakcji w kwocie powyżej 15 000 Euro.

About the Auction

Dom Aukcyjny Rempex
ul. Karowa 31, Warszawa

FAQ
About the Seller
Rempex
Contact
Dom Aukcyjny Rempex (Sztuka dawna)
room
ul. Karowa 31
00-324 Warszawa
phone
+48 607 722 744
Opening hours
Monday
11:00 - 19:00
Tuesday
11:00 - 19:00
Wednesday
11:00 - 19:00
Thursday
11:00 - 19:00
Friday
11:00 - 19:00
Saturday
Closed
Sunday
Closed
keyboard_arrow_up
add