Advanced search Advanced search
24

Barbara Jonscher (1926–1986), Akt leżącej

add Your note 
Lot description

tusz/papier, 29,5 x 41,5 cm
na odwrociu okrągła pieczęć: BARBARA JONSCHER/ZE SPUSCIZNY
stan zachowania: przebarwienia w rogach
praca pochodzi ze spuścizny po artystce

Oferujemy artystyczne pakowanie zakupionych pracy na prezent!
Zlecenie usługi prosimy zgłaszać 24 h przed odbiorem osobistym w salonie, do dnia 20.12.

Auction
Dzieła sztuki na prezent
gavel
Date
16 December 2018 CET/Warsaw
date_range
Start price
304 EUR
Hammer price
no offers
Item is not available any more
Views: 38 | Favourites: 0
Auction

Artissima

Dzieła sztuki na prezent
Date
16 December 2018 CET/Warsaw
Lots bidding

All lots are listed to bid

An offer submitted 5 minutes before the end of the time will extend the bidding time of the lot for another 1 minutes minutes

Buyer's premium
18.00%
OneBid does not charge additional fees for the bidding.
Bid increments
  1
  > 10
  100
  > 10
  500
  > 25
  1 000
  > 50
 
Terms and Conditions

I. Obiekty licytacji i przebieg aukcji.

1. Przedmiotem aukcji internetowej są dzieła sztuki, rzemiosła i inne obiekty powierzone przez Klientów oraz stanowiące własność Domu Aukcyjnego.

2. Obiekty są opisane i ponumerowane w katalogu aukcji. Opisy mogą zostać zmienione lub uzupełnione przed rozpoczęciem licytacji przez Aukcjonera.

3. Wszystkie obiekty są udostępniane Kupującym przed aukcją w określonym w katalogu terminie, zwanym wystawą przedaukcyjną.

4. Dom Aukcyjny zaleca dokładne obejrzenie obiektów przed zakupem, a w szczególności skonsultowanie stanu ich zachowania z konserwatorem. Fakt nie podania w katalogu, że dany obiekt został poddany zabiegom konserwatorskim lub posiada widoczne uszkodzenia, nie stanowi żadnych podstaw do reklamacji.

5. Obiekty wystawione na aukcję internetową posiadają określoną cenę wywoławczą, która jest jednocześnie ceną rezerwową.

6. Do licytacji mogą przystąpić osoby, które zarejestrowały się do licytacji w systemie onebid.pl.

7. Dane osobowe Kupujących pozostają do wyłącznej wiadomości Domu Aukcyjnego.

8. Przebieg licytacji jest zgodny z zasadami aukcji internetowych ustalonymi przez onebid.pl.

Tabela podstawowych postąpień:

Przedział cenowy        minimalne postąpienie

do 500 zł                     10 zł

do 1 000 zł                  25 zł

powyżej 1 000         50 zł


II. Zakup obiektu.

1. Nabywca ma obowiązek wykupić wylicytowany obiekt w ciągu 7 dni od zakończenia aukcji.

2. Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata organizacyjna zw. premium w wysokości 18%.

3. Płatność może zostać dokonana gotówką w siedzibie firmy lub przelewem na konto wskazane w katalogu oraz na stronie internetowej. Wszelkie koszty bankowe transakcji ponosi Nabywca.

4. Prawo własności zakupionego obiektu przechodzi na Nabywcę w momencie dokonania całej wpłaty, która finalizuje proces sprzedaży.

5. W przypadku niedotrzymania warunków Umowy przez Nabywcę, Dom Aukcyjny może odstąpić od Umowy. Dom Aukcyjny zastrzega sobie również prawo sądowego dochodzenia realizacji Umowy i obciążenia Nabywcy wszelkimi kosztami wynikłymi z tego tytułu.

6. Dom Aukcyjny potwierdza autorstwo oraz inne cechy obiektu opisane w katalogu. Gdyby jednak opis okazał się niezgodny ze stanem rzeczywistym w istotnej kwestii, Nabywca może w ciągu 14 dni od daty aukcji zwrócić obiekt do Domu Aukcyjnego, który w takim wypadku zwróci całą wpłaconą kwotę. Zakwestionowanie opisu katalogowego musi być udokumentowane wiarygodnymi ekspertyzami.

7. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów.

8. Dom Aukcyjny przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami wywóz obiektów starszych niż 50 lat oraz o wartościach przekraczających limity określone w ustawie O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami poza granice kraju, wymaga zgody odpowiednich władz. Przypominamy również, że zgodnie z obowiązującymi przepisami Dom Aukcyjny jest zobowiązany do zbierania danych osobowych Klientów dokonujących transakcji w kwocie powyżej 10 000 zł.

9. Przy zakupie niektórych obiektów (oznaczonych *) doliczana jest opłata wynikająca z tzw. droit de suite (prawa twórcy i spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł). Powyższa opłata ta wynosi maksymalnie 5% kwoty wylicytowanej.


III. Odbiór obiektu.

1. Obiekt zostanie wydany Nabywcy po zaksięgowaniu wpłaty całej należnej kwoty.

2. Dom Aukcyjny wydaje certyfikat zakupu obiektu podpisany przez współpracującą agencję ekspercką Ad-Arte.

3. Odbiór zakupionych obiektów odbywa się w siedzibie Domu Aukcyjnego. Na wyraźne życzenie Nabywcy Dom Aukcyjny może zlecić wysłanie obiektu pod wskazany adres profesjonalnej firmie. Koszty przesyłki, w tym pakowania i ubezpieczenia, pokrywa Nabywca.

4. Odpowiedzialność Domu Aukcyjnego za obiekt ustaje w momencie odbioru obiektu w siedzibie Domu Aukcyjnego lub z chwilą nadania przesyłki.

5. Obiekty nie odebrane w terminie 30 dni od daty aukcji, zostaną obciążone kosztami przechowywania w wysokości 2% ceny ich sprzedaży miesięcznie.

6. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane zgodnie z przepisami prawa polskiego. Reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową Nabywca może zgłosić w ciągu jednego roku od wydania obiektu. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne oraz wady prawne zakupionych obiektów wobec osób niebędących bezpośrednimi nabywcami na aukcji.


Wpłatę za zakupione obiekty prosimy przesyłać na konto:

PKO BP 89 1020 1097 0000 7102 0259 0180


W tytule prosimy wpisać nazwę i datę aukcji oraz numer obiektu.


 


 


About the Auction


FAQ
About the Seller
Artissima
Contact
Artissima
room
?
? ?
Customers who bought the works of this artist also bought
keyboard_arrow_up