Advanced search Advanced search
313

A set of camp memorabilia of Father JAN KACZOR, a prisoner of the Bruczkow, Buchenwald and Dachau camps. Camp letters, eyeglasses, identity card with photo, photograph after the liberation of the camp, VERY RARE in such a set

add Your note 
Lot description Show orginal version

A set of camp "memorabilia" of Father JAN KACZOR, a prisoner of the Bruczki, Buchenwald and Dachau camps. The set includes: 16 camp letters from Dachau Concentration Camp, priest's glasses, identity card [Identity Card] with photo certifying his stay in Dachau Concentration Camp from 12.3.1940 to 29.4.1945 until the liberation of the camp by the Allied Forces, , a photograph after the liberation of the camp showing two camp prisoners showing one of the victims, VERY RARE IN THIS SET !

Jan KACZOR - priest of the Archdiocese of Poznań, camp number 21929, born 5.11.1911 Wittemberg (West Prignitz), vicar in Gostynin, arrested 12.3.1940, imprisoned in Bruczków from 16.8.1940 in Buchenwald, and from 8.12.1940 in Dachau until liberation on 29.4.1945, died May 2, 2002 [source: Jan Domagała "Ci, którzy przeszli przez Dachau", PAX Warsaw 1957, p. 129, item 570].

- identification card glued with tape on the spine, front loose, f. 9 x 13.5cm, p. 6, document with a photo of a priest, issued by the American authorities, confirming the priest's stay in prison and Nazi camps during the period 12.3.1940 - 29.4.1940, filled in by hand, legible, with a beautiful Polish eagle in art deco style on the face

- photograph of two camp inmates pointing to a murdered victim, f. 9.5 x 6.5cm, one corner broken, other corners rounded, otherwise good condition. Photograph - most likely - taken by American authorities after the liberation of the Dachau camp

- Camp letters on camp prints - 16 pieces, some with stamps affixed, camp censorship stamps, two letters with traces of censorship interference [part of correspondence cut out], three letters on one sheet, the other thirteen on standard 4-page print, f. 15 x 21cm [approx.], folding marks, local tears in places of folding and on the spine, one letter with a small loss, otherwise good condition. Correspondence-according to camp requirements-mainly with information about good health and thanks for parcels [people who actively help the priest by sending parcels regularly are mentioned by name].

- Typescript of the X-ray examination performed by the priest on 7.5.1946.

- A fragment of a camp letter from Sachsenhausen Concentration Camp [another person] and a postcard sent in 1946 with information about death in Mauthausen Camp [another person].

Auction
12 Aukcja Ciekawostek z Antykwariatu Bartoszko z Poznania
gavel
Date
25 November 2022 CET/Warsaw
date_range
Start price
1 094 EUR
Hammer price
2 166 EUR
Overbid
198%
Views: 226 | Favourites: 7
Auction

Antykwariat Poznań

12 Aukcja Ciekawostek z Antykwariatu Bartoszko z Poznania
Date
25 November 2022 CET/Warsaw
Lots bidding

All lots are listed to bid

Buyer's premium
10.00%
OneBid does not charge additional fees for the bidding.
Bid increments
  1
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
 
Terms and Conditions

                                                                                                                                                    REGULAMIN AUKCJI:


§ 1:

Organizatorem aukcji jest P.W. Bartoszko Bartosz Wyziński, os. Jana III Sobieskiego 6 / 60, 60-688 Poznań, NIP: 9720811731.

§ 2:

Warunkiem uczestnictwa w aukcji jest wcześniejsza rejestracja i zaakceptowanie niniejszego regulaminu.

§ 3:

Podane w katalogu ceny są cenami wywołania (w PLN). Ceną nabycia jest kwota wylicytowana do której Organizator doliczy 10% opłaty organizacyjnej.

§ 4:

Walutą aukcji jest złoty polski (PLN) i wartość wyrażona w tej walucie stanowi podstawę rozliczeń.

Preferowana formą rozliczenia należności za wylicytowane przez Uczestnika pozycje jest przelew bankowy na rachunek P.W.Bartoszko Bartosz Wyziński:

PL (mBank):          92 1140 2017 0000 4102 0740 9164

USD (mBank):      PL 88 1140 2004 0000 3112 0590 9132

EURO (mBank):   PL 77 1140 2004 0000 3812 1297 6892

BLIK na telefon : 784 043 834 Antykwariat

Inne, akceptowane formy płatności to:

- GOTÓWKA do kwoty 14.999,00zł (słownie : czternaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych), w siedzibie antykwariatu: os. Oświecenia 49, Poznań, poniedziałek – piątek 10 – 17

- wpłata przez PayPal dla użytkownika : [email protected], przy powiększeniu należnej kwoty o 4% tytułem opłaty transakcyjnej PayPal.

§ 5:

Zwycięzca licytacji jest zobowiązany do uregulowania należności za wszystkie zakupione pozycje w terminie 10 dni od daty zakończenia aukcji. Brak wpłaty w wyżej wymienionym terminie powoduje, że Organizator ma prawo rozpocząć procedurę windykacyjną i naliczanie odsetek za zwłokę. W przypadku uporczywego unikania zapłaty (powyżej 30 dni od daty zakończenia aukcji) za wylicytowane przedmioty Organizator może podjąć decyzję o anulowaniu zakupu i skierować wylicytowane przedmioty do ponownej sprzedaży. W przypadku braku wpłaty w terminie, na nabywcę przechodzi ryzyko utraty, zniszczenia lub uszkodzenia nieopłaconego przedmiotu.

§ 6:

Wysyłka wylicytowanych przedmiotów następuję bez zbędnej zwłoki, po dokonaniu przez kupującego opłaty za wylicytowane przedmioty wraz z opłatą za wybraną formę dostawy. Preferowana jest wysyłka do paczkomatów INPOST (najbliższych lokalizacją adresowi kupującego podanemu podczas rejestracji).

Inna forma wysyłki możliwa jest po uprzednim poinformowaniu Organizatora o wybraniu innego sposobu dostawy.

Odbiór osobisty w siedzibie antykwariatu : os. Oświecenia 49, Poznań jest możliwy – po wcześniejszym uzgodnieniu – od poniedziałku do piątku w godzinach 10 -17

§ 7:

Biblioteka Narodowa, Biblioteka Jagiellońska, Muzeum Narodowe i inne muzea rejestrowane mają prawo pierwokupu po cenach wylicytowanych, powiększonych o opłatę organizacyjną.

§ 8:

Organizator aukcji może wycofać pozycję przed rozpoczęciem aukcji, bez podania przyczyny.

§ 9:

Organizator aukcji nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych przedmiotów.

§ 10:

Nabywca ma prawo do złożenia reklamacji w terminie 14 dni od zakończenia aukcji.

Wszelkie ewentualne spory rozwiązywane są w pierwszej kolejności na  drodze postępowania polubownego, a w przypadku braku uzyskania satysfakcjonującego obie strony rozwiązania, na drodze sądowej, zgodnie z miejscem siedziby Organizatora P.W.Bartoszko Bartosz Wyziński.

§ 11:

Uczestnik aukcji wyraża zgodę na otrzymywanie, w tym pocztą elektroniczną informacji handlowej i marketingowej od Organizatora P.W.Bartoszko Bartosz Wyziński i podmiotów współpracujących.

About the Auction


FAQ
About the Seller
Antykwariat Poznań
Contact
Antykwariat Poznań
room
os. Oświecenia 49
61-207 Poznań
phone
+48 784 043 834
Opening hours
Monday
10:00 -
Tuesday
10:00 -
Wednesday
10:00 -
Thursday
10:00 -
Friday
10:00 -
Saturday
Closed
Sunday
Closed
keyboard_arrow_up