245

RRR-, 1 grosz 1928, PRÓBA W ZŁOCIE, WZORCOWA Z KATALOGU, UNIKAT

NGC MS61 Plate Coin UNIKAT
add Your note 

Lot description

Grade: NGC MS61 Plate Coin
Estimations: 22 222 - 55 556 EUR
Reference: Parchimowicz P101G - ten egzemplarz
Unikatowa moneta odkryta i po raz pierwszy opisana przez największego specjalistę od monet II RP, autora monografii “Monety Rzeczypospolitej Polskiej 1919-1939” Janusza Parchimowicza. Oferowany egzemplarz, to dokładnie ta sama moneta, co opisana i sfotografowana w katalogu na stronie 91 pod pozycją P101g. Na slabie znajduje się dopis informujący, że to wzorcowy egzemplarz umieszczony w katalogu Janusza Parchimowicza "Plate Coin (2,54g) Parchimowicz 2ad Edition". Zebranie kolekcji kilkudziesięciu prób II RP jest kosztowne, lecz możliwe w 2-3 lata. Znamy wiele kolekcji zawierających dziesiątki prób, jednak prawdziwe wrażenie robi kolekcja w której są próby w złocie. Naszym zdaniem, dużo większe wrażenie robi kolekcja w znajdują się 2-3 próby w złocie, niż licząca nawet kilkadziesiąt monet więcej, lecz bez prób w złocie.
W dwudziestoleciu międzywojennym monety próbne wybijano najczęściej w nakładach od kilkudziesięciu do ponad 100 sztuk, w każdym typie, co łącznie daje kilka tysięcy monet. Próby w złocie najczęściej odbijano w pojedynczych egzemplarzach, czasem w trzech, a najwyższe nakłady sięgały sześciu sztuk! Ich sumaryczna ilość to mniej niż 40 egzemplarzy, z których większość typów nigdy nie pojawiła się w sprzedaży. Część z nich w czasie burzliwej historii zaginęła, bądź została bezmyślnie przetopiona. Próby w złocie możemy podzielić na dwa typy, pierwszy to próby kolekcjonerskie, wybite głównie dla Stefana Markowskiego powiązanego z kancelarią prezydenta Ignacego Mościckiego. Prób tych jak podaje Władysław Terlecki miało być 10 typów, odbitych zarówno ze stempli monet obiegowych jak i próbnych w powierzonym przez Markowskiego złocie. Najprawdopodobniej są to m.in. odbitki jedno - i dwugroszówek oraz 3 typy 5zł z Konstytucją. Do tej grupy należy zdecydowana większość złotych prób jaka po II wojnie była w ofercie aukcyjnej. Drugim typem są próby monet, które miały być złotymi monetami obiegowymi i jako takie wymagały próbnego bicia w złocie w celach technologicznych i akceptacyjnych.
Złote próby II RP to monety legendarne, po wojnie chyba największą ich kolekcję posiadał egipski król Faruk, którego zbiór został sprzedany w 1954r. W bliższych nam czasach największa kolekcję, aż czterech sztuk posiadał H. Karolkiewicz, co więcej wszystkie z nich wcześniej należały do wspomnianego króla Faruka. “Najnowsze” notowania złotych prób to:
- kolekcja Belzbergów poz 1031(ex. Karolkiewicz) w 2008r - 5zł 1925 P139g 218.500$
- WDA-MiM8 poz.455 w 2018r - Bolesław Chrobry, stempel głęboki 342.500zł
- ANPN3 poz.272 (ex. Karolkiewicz) w 2012r - 2gr 1923 P103d 264.500zł
- ANPN17 poz.624 w 2018r - 100 złotych 1925 - Kopernik P168c 207.000zł
- ANPN21 POZ.584 W 2019 - 100 marek 1922 Piłsudski P166g 253.000zł
- ANPN26 poz.619 w 2020r - 20 złotych 1925 głowa kobiety P164e 313.893zł
Unikat, ozdoba każdego, nawet najbardziej zaawansowanego zbioru monet.
Auction
Aukcja 21 (29 grudnia, środa)
gavel
Date
29 December 2021
date_range
Start price
8 889 EUR
Estimations
22 222 - 55 556 EUR
Grade
NGC MS61 Plate Coin UNIKAT
Hammer price
14 684 EUR
Overbid
165%
Views: 4213 | Favourites: 33
Auction

WDA - MiM

Aukcja 21 (29 grudnia, środa)
Date
29 December 2021
Lots bidding

All lots are listed to bid

Buyer's premium
18.00%
Bid increments
  1
  > 10
  120
  > 20
  500
  > 50
  1 800
  > 100
  5 000
  > 200
  10 000
  > 500
  21 000
  > 1 000
  50 000
  > 2 000
 
Terms and Conditions

1. Organizatorami aukcji są dwie firmy WDA i MiM (Warszawski Dom Aukcyjny Mariusz Walendzik NIP: 524-136-01-51 (tel. 501-013-878, e_mail: [email protected]), Monety i Medale Romuald Sawicz NIP: 522-219-58-05 (tel. 601-291-904, e_mail: [email protected]).     

2. Aukcja odbywa się w imieniu licytujących, a na zlecenie i rachunek Właścicieli Przedmiotów, co nie wyklucza możliwości, aby Organizator był jednocześnie Właścicielem Przedmiotów. Przekazanie przedmiotów do sprzedaży aukcyjnej i rozliczenie z Właścicielami, będącymi osobami trzecimi, stanowi przedmiot odrębnych umów komisowych.

3. Warunkiem uczestnictwa w aukcji jest wcześniejsza rejestracja, jednoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu, oraz akceptacja przez Organizatora limitu wydatków, jaki przyznawany jest Uczestnikowi, powyżej którego nie może On licytować.

4. Uczestnik aukcji może poprosić o zwiększenie kredytu wydatków, przy czym Organizator zastrzega sobie prawo uwarunkowania tej prośby wpłatą wadium.

5. Organizator rezerwuje sobie prawo wykluczenia z aukcji osób niepożądanych wg. własnego uznania.

6.  Opłata aukcyjna wynosi 18% i doliczana jest do wylicytowanej kwoty.

7. Zwycięzca licytacji jest zobowiązany do uregulowania przelewem należności w ciągu 21 dni od zakończenia licytacji. Dostępna jest zapłata gotówką, dla zamówień o równowartości poniżej 15.000 €. Po upływie tego terminu Organizator ma prawo anulować niepłacone zamówienia aukcyjne, bądź rozpocząć naliczanie odsetek ustawowych za zwłokę. W indywidualnych przypadkach, istnieje możliwość przedłużenia terminu płatności, w wyniku indywidualnych ustaleń między stronami, zawartymi przed rozpoczęciem licytacji.

8. Opis przedmiotów aukcji podany jest w dobrej wierze, a autentyczność oferowanych przedmiotów jest gwarantowana przez Organizatora bezterminowo, chyba że w opisie danego przedmiotu zaznaczono inaczej. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne oferowanych obiektów, jak również za ich wady prawne.

9. Oglądanie przedmiotów aukcyjnych możliwe jest wyłącznie dla zarejestrowanych Uczestników aukcji w jednej z siedzib Organizatorów, po uprzednim telefonicznym umówieniu się na wizytę, oraz ustaleniu pozycji które ma udostępnić Organizator.

10. Uczestnicy aukcji biorący udział w licytacji będą traktowani tak jakby oglądali (fizycznie) przedmioty i studiowali ich stan zachowania. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące określeń podanych w katalogu będą przyjmowane przez Organizatorów wyłącznie na piśmie.

11. Aukcja jest aukcją publiczną w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta co oznacza, że licytantowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy.

12. W opisach aukcji, nazwy przedmiotów zostały poprzedzone stopniami rzadkości RRR-, RR-, R,-, które oznaczają rzadkość wg. Organizatorów. Skala rzadkości oparta jest o system znany z wielu opracowań, m.in. z referencyjnego 18 tomowego katalogu Edmunda Kopickiego, gdzie dla monet ekstremalnej rzadkości (z unikatami włącznie) nadano trzy R-ki (RRR-), dla monet bardzo rzadkich dwie (RR-), dla monet rzadkich jedną (R-). W opisach użyte zostały również określenia oparte o statystyki występowania danej monety w dniu robienia opisu w tabelach amerykańskich firm gradingowych NGC i PCGS: MAX NOTA - oznacza że moneta posiada najwyższą notę dla danego typu w firmie której została zagradowana, 2ga MAX NOTA - oznacza drugą najwyższą notę w firmie w której została zagradowana , MAX ŚWIAT - oznacza że nota numeryczna jest najwyższa patrząc zarówno na tabele NGC jak i PCGS. W wyjątkowych przypadkach użyte zostały określenia: do najlepszych kolekcji, do najznamienitszych kolekcji. Oznaczają one, że dany przedmiot, wg. oceny Organizatorów, jest bardzo rzadki i trudny do zdobycia lub trudny do zdobycia w oferowanym stanie zachowania. Duża częstość używania tych zwrotów, może wystąpić w chwili oferowania w sprzedaży aukcyjnej zaawansowanych zbiorów.

13. Zakończenie licytacji następuje po trzykrotnym wywołaniu ceny i jej zatwierdzeniu (przybiciu), a zwycięzcą licytacji zostaje ten jej Uczestnik, który zaoferował zatwierdzoną cenę.

14. Walutą aukcji jest PLN i wartość wyrażona w tej walucie stanowi podstawę rozliczeń.

15.  Rozliczenie następuje poprzez dokonanie dwóch przelewów na rachunek bankowy Organizatorów. Aukcję organizują dwie firmy, kupujący po zakończeniu otrzyma zestawienie wygranych walorów oraz dane i kwoty do wykonania dwóch oddzielnych przelewów. Kupujący ponosi tylko jeden koszt wysyłki, walory zakupione w obydwu firmach zostaną wysłane w jednej przesyłce. Dla wygody kupujących, walory zostały w katalogu ułożone chronologicznie, bez podziału na firmy Organizatorów. W szczególnych przypadkach, gdy kupujący wylicytował walory tylko od jednego Organizatora, otrzyma w powiadomieniu informację z danymi do przelewu całej kwoty tylko jednego Organizatora.

Warszawski Dom Aukcyjny, właściciel rachunku: WDA, numer rachunku: 91 1940 1076 3018 6460 0000 0000, 

Dla EUR: IBAN: PL89 1050 1025 1000 0090 7121 2477 SWIFT: INGBPLPW,          Dla USD: IBAN: PL78 1050 1025 1000 0090 6198 4580 SWIFT: INGBPLPW 

Monety i Medale Romuald Sawicz, właściciel rachunku: M.i M. Romuald Sawicz, numer rachunku : 67 1090 1014 0000 0001 3539 4916,

Dla EUR: IBAN: PL18 1090 1014 0000 0001 3539 4925 SWIFT: WBKPPLPP,           Dla USD: IBAN: PL84 1500 1012 1110 1003 5332 0000 SWIFT: WBKPPLPP

16. Organizator akceptuje regulowanie równowartości należnej kwoty również w walutach EURO i USD. Dane do przelewu zostaną podane po uzgodnieniu z Organizatorem kursu wymiany i ewentualnych kosztów bankowych.

17. Wylicytowane przedmioty będzie można odebrać osobiście w jednej z siedzib firm, po wcześniejszym umówieniu się na odbiór, lub opłacone przedmioty mogą zostać dostarczone wysyłkowo. Przedmioty nie są wysyłane za pobraniem. Uczestnik aukcji, przy dokonywaniu rozliczenia, obowiązany jest uiścić także koszty wysyłki. Dla zakupów (bez literatury) do wartości 300 zł - 12 zł listu poleconego, powyżej 300 zł przesyłki kurierskiej w kwocie 25 zł bez podanej wartości (brak odpowiedzialności w przypadku zaginięcia przesyłki) lub 25 zł + 0,5% zadeklarowanej wartości - zalecana przez nas forma wysyłki. Przykładowo pełny koszt przesyłki z zadeklarowaną wartością 1600 zł - to 33 zł, 2.000 zł - to 35 zł, 3.000 zł - 40 zł, 5.000 - 50 zł, 10.000 zł - 75 zł, 15.000 - 100 zł, 20.000 zł - 125 zł, 30.000 - 175 zł, 50.000 zł - 275 zł. Przedmioty aukcyjne zostaną wysłane na adres wskazany przez kupującego w przeciągu 10 dni roboczych, jednak w przypadkach niezależnych od organizatora, czas wysyłki może się wydłużyć. Firmy nie wysyłają powiadomień informujących o wysyłce ani z nr. nadania. Dostarczenie przesyłki zostanie zrealizowane za pośrednictwem firmy kurierskiej Pocztex, , zaś dla zakupów wartości o poniżej 300 zł za pośrednictwem Poczty Polskiej. Każdorazowo koszt przesyłki zagranicznej ustalany jest indywidualnie, najczęściej dla przesyłek bez ubezpieczenia jest to ok. 25-35 zł.  Powyższy cennik nie dotyczy wysyłek zawierających literaturę, gdzie koszt każdorazowo ustalany jest w zależności od wagi przesyłki w oparciu o cennik Poczty polskiej, zawsze powiększony o 23% vat. Przesyłki wysyłane są w imieniu i na zlecenie kupującego. Firma nie ponosi odpowiedzialności za towar zaginiony w transporcie. Firma reprezentuje klienta w ewentualnym sporze z Pocztex. Na życzenie kupującego, firma oferuje możliwość darmowego przechowania opłaconych walorów przez uzgodniony okres. 

18. Przedmioty o wartości powyżej 16.000 PLN mogą być wywiezione poza granicę Polski tylko po uzyskania pozwolenia na wywóz. Zasady wywozu i wydawania zezwoleń na wywóz reguluje ustawa z dnia 23.07.2003 „O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami”, a w szczególności jej nowelizacja z dnia 18.03.2010r. Brak uzyskania zezwolenia na wywóz za granicę nie zwalnia z obowiązku zapłaty za zakupione walory.

19. Obowiązek uzyskania stosownych pozwoleń wywozowych spoczywa na Zwycięzcy licytacji i Organizator nie pośredniczy w tej procedurze. Zwycięzca który nie posiada zezwolenia na wywóz zobowiązany jest wskazać adres do wysyłki na terenie Polski lub odebrać wylicytowany obiekt osobiście.

20. Właścicielem zdjęć są firmy WDA lub MiM. Nabywcy walorów nie nabywają praw autorskich do zdjęć. Wykorzystanie zdjęć w celach handlowych, wiąże się z otrzymaniem faktury w kwocie 100 zł plus vat od pojedynczego zdjęcia za każdorazowe użycie w przypadku gdy podane jest źródło zdjęcia, 500 zł plus vat od pojedynczego zdjęcia za każdorazowe użycie w przypadku gdy nie zostało podane źródło. Akceptacja regulaminu, oznacza dla osób które chcą korzystać ze zdjęć organizatorów, nawet w przypadku dalszej odsprzedaży monet, obowiązek opłacenia faktury za jednorazowe prawa do wykorzystanie zdjęć z 14 dniowym terminem płatności

21. Niniejszy regulamin został sporządzony w języku polskim i opublikowany w tymże języku. W kwestiach spornych moc prawną ma jedynie polski tekst.

About the Auction


FAQ
About the Seller
WDA - MiM
Contact
Warszawski Dom Aukcyjny Mariusz Walendzik
room
ul. Porajów 1 / 41
03-188 Warszawa
phone
-
keyboard_arrow_up
+