26

ZARZECZE k. PRZEWORSKA. Morska z Dzieduszyckich, Magdalena, Zbiór rysunków wyobrażających celniejsze ...

add Your note 

Lot description

ZARZECZE k. PRZEWORSKA. Morska z Dzieduszyckich, Magdalena, Zbiór rysunków wyobrażających celniejsze budynki wsi Zarzécza w Galicyi w obwodzie Przemyskim leżącèj, częścią z natury zdiętych lub uprojektowanych, z opisem budownictwa wiejskiego w sposobie holenderskim i angielskim i ogólnemi myślami o przyozdobieniu siedlisk wiejskich, Wiedeń 1836. 40 tablic (litografia i akwatinta) z czego 8 kolor., okładka półskórek z epoki (nieznaczne przetarcia), brak części opisowej oraz 8 tablic przedstawiających sztukę układania kwiatów; wym.: 365x260 mm.

Przełom XVIII i XIX wieku przyniósł apogeum rywalizacji o to, która rodzina będzie dzierżyła palmę pierwszeństwa w porozbiorowej Polsce: Radziwiłłowie czy Czartoryscy. Ścigano się o wszystko, nawet na ożenki. Gdy Maria Czartoryska wyszła za Wirtemberga, to Antoni Radziwiłł dostał rękę Luizy Hohenzollernówny. Obie panie, czyli Izabela z Flemingów Czartoryska (1746-1835) i Helena z Przezdzieckich Radziwiłłowa (1753-1821) nie ustępowały sobie w niczym. Jak jedna w Puławach przebudowała park, to druga w Nieborowie robiła to samo. Obie bez wątpienia były prekursorkami w Polsce tego, co dziś się nazywa architekturą krajobrazu. Nie wolno również przy tej okazji zapominać o spektakularnym, baśniowym (i astronomicznie kosztownym) założeniu krajobrazowo-parkowym w Zofiówce, które zamówił i nazwał tak na cześć swojej żony Szczęsny Potocki.

Nieco w cieniu pozostawała prawdziwa wielkość sztuki harmonizowania rezydencji z otoczeniem. Mało znana, a niesłusznie zapomniana Magdalena z Dzieduszyckich Morska (1762-1847). Dziedziczka Zarzecza k. Przeworska, głęboko osadzona w kulturze i wszechstronnie uzdolniona plastycznie podjęła w 1798 r. trud przebudowy podupadłej własnej rezydencji. Za pomocnika wzięła P. Aignera, który podobną rolę pełnił u boku I. Czartoryskiej. To, czego udało jej się dokonać przedstawiła w oferowanym wydawnictwie. Inspirację stanowiły zapewne I. Czartoryskiej: Myśli różne o sposobie zakładania ogrodów z 1807 roku. Ale gdy Czartoryska ograniczyła się w zasadzie do podpowiedzi, w jaki sposób i przy pomocy jakich urządzeń zakładać przypałacowy park, to Morska pokazała również pałac z zewnątrz i wewnątrz oraz inne budynki stanowiące o istocie jej ogrodu. Sama robiła rysunki, a przed przeniesieniem ich na płytę poprawiali je zawodowcy. Stworzyła w ten sposób monografię zespołu parkowo-pałacowego w Zarzeczu, która jest unikalna, żadna bowiem rezydencja w Polsce nie posiada takiej ikonograficznej dokumentacji, zdecydowanie bogatszej i kompletniejszej od puławskiej czy nieborowskiej.

Literatura przedmiotu mówi, że ukazało się w sumie kilkadziesiąt egzemplarzy tego wydawnictwa, ale nikt nie wie, ile dokładnie. Jeden z nich znajdował się w zasobach biblioteki Pawlikowskich w Medyce. Zgodnie z ekslibrisem oferowany egzemplarz pochodzi z biblioteki hrabiów St. Julien Walsee z Górnej Austrii.

Auction
XXIX Aukcja Antykwariatu Wu-eL
gavel
Date
17 June 2021
date_range
Start price
2 231 EUR
Hammer price
8 879 EUR
Overbid
398%
Views: 121 | Favourites: 2
Auction

Antykwariat Wu-eL

XXIX Aukcja Antykwariatu Wu-eL
Date
17 June 2021
Lots bidding

All lots are listed to bid

Buyer's premium
10.00%
OneBid does not charge additional fees for the bidding.
Bid increments
  1
  > 5
  50
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  2 000
  > 100
  5 000
  > 200
  10 000
  > 500
  50 000
  > 1 000
 
Terms and Conditions
 1. Ceny podane w katalogu są cenami wywoławczymi. Do cen wylicytowanych dolicza się 10%, a w przypadku sprzedaży poaukcyjnej 25%.
 2. Udział w aukcji można wziąć w następujący sposób:
  1. a. drogą pocztową, wysyłając stosowne zamówienie,
  2. b. drogą mailową,
  3. c. licytując online za pośrednictwem platformy aukcyjnej OneBid
 3. W wypadku zgłoszenia tego samego limitu cenowego, wygrywa oferta, która napłynęła pierwsza.
 4. Wysokość limitów oraz dane osób i instytucji biorących udział w aukcji drogą korespondencyjną są informacjami poufnymi. 
 5. Prawo pierwokupu ma Biblioteka Narodowa oraz Biblioteka Jagiellońska po cenach wylicytowanych powiększonych o opłatę organizacyjną wymienioną wyżej. 
 6. Nabywca może odstąpić od umowy kupna w terminie dwóch tygodni od zakończenia aukcji tylko w przypadku, gdy opis obiektu w sposób ewidentny odbiega od stanu faktycznego.
 7. Zatwierdzenie przez licytującego ostatecznej, wylicytowanej ceny stanowi zawarcie umowy kupna-sprzedaży. Prawo własności przechodzi na kupującego w momencie dokonania wpłaty całości wylicytowanej kwoty.
 8. Nabywca zobowiązany jest wykupić wylicytowane obiekty w ciągu 7 dni od zakończenia aukcji. Niewykupienie obiektu nie zwalnia nabywcy od pokrycia kosztów wynikłych z faktu wylicytowania obiektu, łącznie z roszczeniami dotychczasowego właściciela. 
 9. Zakupione obiekty wysyłane są przesyłkami kurierskimi, po doliczeniu opłat związanych z wysyłką. Dla instytucji następuje to bez obowiązku przedpłaty, dla osób fizycznych po przedpłacie lub za zaliczeniem pocztowym.
 10. Opisy oraz zdjęcia obiektów są objęte ochroną przewidzianą przez przepisy prawa autorskiego. Korzystanie z nich może odbywać się wyłącznie za zgodą Antykwariatu Wu-eL.
 11. Prowadzący licytację ma prawo do wycofania obiektu z aukcji przed rozpoczęciem licytacji bez podania przyczyny.
 12. Osoby przekazujące swoje dane w celu wzięcia udziału w aukcji wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. Licytujący ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do dokonywania w nich poprawek zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. Administratorem danych osobowych jest: ANTYKWARIAT WU-EL DR WOJCIECH LIZAK, NIP: 8511807452, ul. św. Wojciecha 1, 70-410 Szczecin.
 13. Postąpienia w licytacji wynoszą:
  1. do 50 zł – o 5 zł,
  2. od 50 zł – o 10 zł,
  3. od 200 zł – o 20 zł,
  4. od 500 zł – o 50 zł,
  5. od 2000 zł – o 100 zł,
  6. od 5000 zł – o 200 zł,
  7. od 10 000 – o 500 zł,
  8. od 50 000 – o 1000 zł.
About the Auction


FAQ
About the Seller
Antykwariat Wu-eL
Contact
Antykwariat Wu-eL
room
ul. św. Wojciecha 1
70-410 Szczecin
phone
+48517727267
keyboard_arrow_up
add