72

VINCENZ Stanisław: NA WYSOKIEJ POŁONINIE, VERITAS 1956

add Your note 

Lot description

VINCENZ Stanisław: NA WYSOKIEJ POŁONINIE Obraz dumy i gawędy z wierchowiny huculskiej w wyborze autora. Obwolutę projektował Stefan Baran, Nakładem Katolickiego Ośrodka Wydawniczego VERITAS, Londyn 1956, s. 298, 19cm

z obwoluty: "...Książka Vincenza nie jest dziełem podróżnika, ani wycieczkowicza, ani nawet historyka. To dzieje epickie i mityczne. Jak sam autor i jego rodzina, pochodzi z kraju, jest jego głosem. ma jednak intencje wykraczające poza regionalizm. jak zapowiada motto z Platona, autor doszukuje się cywilizacji pasterskiej, zarówno trwałej, bo biologicznej postawy, a także widzi w niej w obliczu wielkich katastrof możliwość odwrotu i rozpoczęcia na nowo." 

Huculszczyzna to kraina w Karpatach Wschodnich, gdzie do II wojny światowej Polska graniczyła z Rumunią i Węgrami. Jest to obszar pasma górskiego Czarnohora i wschodniej części pasma górskiego Gorgany i ich podgórza o powierzchni ok. 2500 km2, zamieszkały przez Hucułów, czyli górali Rusińskich (dziś nazywanych ukraińskimi). Historia tego regionu jest strasznie zawikłana. Od panowania Kazimierza Wielkiego w XV wieku do pierwszego rozbioru Polski, a później w latach międzywojennych XX wieku Huculszczyzna wchodziła w skład Rzeczpospolitej. Dzisiaj Karpaty Wschodnie wraz z Huculszczyzną należą do Ukrainy. W okresie rządów komunistycznych w Polsce (1945-1989) i do czasu upadku Związku Sowieckiego (do 1991 roku) Huculszczyzna była zamknięta dla Polaków, a jakikolwiek temat o Polakach na Huculszczyźnie był przemilczany - do drugiej połowy lat 80. XX wieku.

Oprawa wydawnicza, twarda, płócienna z obwolutą. Stan dobry.

Auction
X Czwartkowy Wieczór w IMAGO
gavel
Date
23 June 2022
date_range
Start price
40 EUR
Hammer price
48 EUR
Overbid
122%
Views: 18 | Favourites: 0
Auction

Antykwariat Imago

X Czwartkowy Wieczór w IMAGO
Date
23 June 2022
Lots bidding

All lots are listed to bid

Cost of delivery

Buyer's premium
10.00%
OneBid does not charge additional fees for the bidding.
Bid increments
  1
  > 5
  50
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  2 000
  > 100
  5 000
  > 200
  10 000
  > 500
  50 000
  > 1 000
 
Terms and Conditions
 1. Organizatorem aukcji jest  firma Antykwariat IMAGO Julia Świątkowska NIP 836 187 70 36
 2. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki i obiekty kolekcjonerskie w szczególności książki, grafiki, mapy oraz obiekty bibliofilskie powierzone przez Klientów oraz stanowiące własność Antykwariatu.
 3. Ceny podane w katalogu są cenami wywoławczymi. Do cen wylicytowanych dolicza się 10%, a w przypadku sprzedaży poaukcyjnej 25%.
 4. Prowadzący aukcję może wycofać pozycję przed rozpoczęciem licytacji bez podania przyczyny.
 5. Do udziału w aukcji upoważnione są osoby oraz instytucje (w ich imieniu upoważnieni przedstawiciele), które zarejestrowały się w serwisie onebid.pl i zapoznały się z zasadami i techniką licytacji.
 6. Zakończenie licytacji danego obiektu jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna-sprzedaży.
 7. Zakupione obiekty zostaną wysłane po uprzednim uiszczeniu całości należności.
 8. Prawo własności zakupionych obiektów przechodzi na Nabywcę w momencie dokonania całej wpłaty  
 9. Prosimy o przestrzeganie 7-dniowego terminu płatności od daty otrzymania rachunku za zakupione pozycje. Po tym terminie naliczane będą ustawowe odsetki.
 10. Antykwariat IMAGO zastrzegają sobie prawo wykluczenia z aukcji osób, które nie wywiązują się z przyjętych zobowiązań.
 11. Zakupione pozycje Antykwariat IMAGO wysyła za pośrednictwem Poczty Polskiej po otrzymaniu całości należności na konto bankowe (mBank 16 1140 2004 0000 3102 8143 3207) i dopełnieniu niezbędnych formalności wymaganych prawem [patrz pkt 17]. Do ceny końcowej będzie doliczana kwota 20 zł za wysyłkę. Odbiór osobisty w siedzibie Antykwariatu jest możliwy po uprzednim umówieniu telefonicznym (tel. 726 501 200)
 12. Opisy oraz zdjęcia obiektów są objęte ochroną przewidzianą przez przepisy prawa autorskiego. Korzystanie z nich może odbywać się wyłącznie za zgodą Antykwariatu IMAGO
 13. Biblioteka Narodowa, Biblioteka Jagiellońska, Muzeum Narodowe oraz inne muzea rejestrowane korzystają z prawa pierwokupu po wylicytowanych cenach (Dz. U. 1996 Nr 5 poz. 24 ustawa z dnia 21 listopada 1996 r.).
 14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne oraz wady prawne zakupionych obiektów.  Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane zgodnie z przepisami prawa polskiego.
 15. Uczestnik aukcji wyraża zgodę na otrzymywanie, w tym pocztą elektroniczną, korespondencji handlowej i marketingowej organizatora aukcji.
 16. Osoba licytująca, podając dane osobowe w procesie rejestracji osobistej bądź pisemnej, wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w celu udziału w aukcji, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Administratorem danych osobowych uczestników aukcji jest Antykwariat IMAGO Julia Świątkowska z siedzibą przy ul. Chmielnej 2 lok 31, 00-020 Warszawa. Licytujący ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz złożenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, na zasadach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych.
 17. Antykwariat jest zobowiązany do gromadzenia danych osobowych (imię, nazwisko, nr pesel) uczestników aukcji, dokonujących transakcji na kwotę powyżej 10 tysięcy złotych, w Księdze Ewidencyjnej Zabytków Przyjętych lub Oferowanych do Zbycia i Wydanych Ekspertyzach (Dz. U. z 04.12.2017 r. poz. 2249).
 18. Postąpienia w licytacji wynoszą:
  1. do 10 zł – o 5 zł,
  2. od 50 zł – o 10 zł,
  3. od 200 zł – o 20 zł,
  4. od 500 zł – o 50 zł,
  5. od 2000 zł – o 100 zł,
  6. od 5000 zł – o 200 zł,
  7. od 10 000 – o 500 zł,
  8. od 50 000 – o 1000 zł.
About the Auction

Antykwariat Imago zaprasza do przejrzenia katalogu i wybrania sobie czegoś wspaniałego dla siebie. Jest pierwsze wydanie Ferdydurke Gombrowicza, są wspaniałe wydania emigracyjne, historia Słowian, książki ilustrowane, drzeworyty, oprawy, a nawet telegramy i znaczki.

Serdecznie zapraszamy!

FAQ
About the Seller
Antykwariat Imago
Contact
Antykwatiat Imago
room
ul. Chmielna 2/31
00-020 Warszawa
phone
+48726501200
keyboard_arrow_up
+