211

Telegram patriotyczny TADEUSZ KOŚCIUSZKO 1817 - 1917, [mniejszy format] Towarzystwo Czytelni Ludowych w Poznaniu

Notifications during the live auction
notifications_off Alert: No
textsms SMS: None
add Your note 

Lot description

TELEGRAM PATRIOTYCZNY z medalionem  przedstawiającym Tadeusza Kościuszkę w setną rocznicę śmierci, wokół którego siedzi dwójka dzieci oświetlająca medalion płomieniem , trzymająca w dłoniach wieniec. Nad rękopiśmiennym tekstem z życzeniami napis: "Towarzystwo Czytelni Ludowych w Poznaniu". Telegram datowany 5 sierpnia 1936r.,  f.  28 x 22,7cm NA INNEJ AUKCJI OFERUJEMY TEN SAM TELEGRAM W WIĘKSZYM FORMACIE

stan dobry, ślady zagięć w miejscach składania

Telegram patriotyczny - zwany też "telegramem kościuszkowskim", pojawił się po raz pierwszy w 1895 roku w Poznaniu z inicjatywy Marii Łebińskiej i Teodory Kusztelanowej, które utworzyły Komitet do Wydawania Kart Gratulacyjnych, zwany Komitetem Pań lub Komitetem Poznańskim. Telegramy bardzo szybko się rozpowszechniły. W większości  były kolorowymi litografiami o tematyce patriotyczno-historycznej, umieszczano na nich wizerunki postaci historycznych, bohaterów walk o niepodległość, symbole i godła narodowe. Od 1912 roku wydawaniem telegramów zajmowało się również Towarzystwo Czytelni Ludowych, organizacja wielce zasłużona dla krzewienie kultury polskiej,  która w zaborze pruskim zakładała biblioteki i czytelnie z dostępem do literatury polskiej. Telegramy projektowane były przez znanych, ówczesnych artystów m.in.: Jerzy Hulewicz, Kazimierz Kościański, Tadeusz Szafrański, Franciszek Tatula, Wiktor Gosieniecki, Paulin Gardzielewski. Telegramy patriotyczne były wykorzystywane jeszcze po II wojnie światowej do przesyłania życzeń z okazji m.in. ślubu. [opis powstał na podstawie informacji zawartych na stronie : https://www.porta-polonica.de/pl/atlas-miejsc-pamięci/i-na-obczyznie-wierni-ojczyznie-patriotyczne-telegramy-wroclawskiej-polonii?page=2]

Auction
10 Aukcja Ciekawostek z Antykwariatu Bartoszko z Poznania - starodruki polskie, Mickiewicziana, Pepiniana, pamiątki historyczne, rękopisy
gavel
Date
02 September, 18:00
date_range
Start price
10 EUR
Live bidding

Bid now

Log in to bid

Do you want to bid? Log in and subscribe to the auction.

Log in
PLN
.00

Offers accepted until: 02/09 18:00
Live bidding: 02/09 18:00

Set the price of the item immediately. Make an offer if you want to bid on preauction. Note: Offers can not be cancelled!

Add limit

Log in to bid

Do you want to bid? Log in and subscribe to the auction.

Log in
PLN
.00

Set your limit for this item. At the time of the live auction, this item will be automatically bid on your behalf, up to the amount specified. Limit is a hidden offer. It's value is not known to other users. Limits can be modified and submitted by bid sheet.

Send a message to auction house

Do you have questions about this lot or about bidding?

Views: 6 | Favourites: 0
Auction

Antykwariat Poznań

10 Aukcja Ciekawostek z Antykwariatu Bartoszko z Poznania - starodruki polskie, Mickiewicziana, Pepiniana, pamiątki historyczne, rękopisy
Date
Friday, 02 September, 18:00
Lots bidding

All lots are listed to bid

Cost of delivery

Buyer's premium
10.00%
OneBid does not charge additional fees for the bidding.
Bid increments
  1
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
 
Terms and Conditions

                                                                                                                                                    REGULAMIN AUKCJI:


§ 1:

Organizatorem aukcji jest P.W. Bartoszko Bartosz Wyziński, os. Jana III Sobieskiego 6 / 60, 60-688 Poznań, NIP: 9720811731.

§ 2:

Warunkiem uczestnictwa w aukcji jest wcześniejsza rejestracja i zaakceptowanie niniejszego regulaminu.

§ 3:

Podane w katalogu ceny są cenami wywołania (w PLN). Ceną nabycia jest kwota wylicytowana do której Organizator doliczy 10% opłaty organizacyjnej.

§ 4:

Walutą aukcji jest złoty polski (PLN) i wartość wyrażona w tej walucie stanowi podstawę rozliczeń.

Preferowana formą rozliczenia należności za wylicytowane przez Uczestnika pozycje jest przelew bankowy na rachunek P.W.Bartoszko Bartosz Wyziński:

PL (mBank):          92 1140 2017 0000 4102 0740 9164

USD (mBank):      PL 88 1140 2004 0000 3112 0590 9132

EURO (mBank):   PL 77 1140 2004 0000 3812 1297 6892

Inne, akceptowane formy płatności to:

- GOTÓWKA do kwoty 14.999,00zł (słownie : czternaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych), w siedzibie antykwariatu: os. Oświecenia 49, Poznań, poniedziałek – piątek 10 – 17

- wpłata przez PayPal dla użytkownika : [email protected], przy powiększeniu należnej kwoty o 4% tytułem opłaty transakcyjnej PayPal.

§ 5:

Zwycięzca licytacji jest zobowiązany do uregulowania należności za wszystkie zakupione pozycje w terminie 10 dni od daty zakończenia aukcji. Brak wpłaty w wyżej wymienionym terminie powoduje, że Organizator ma prawo rozpocząć procedurę windykacyjną i naliczanie odsetek za zwłokę. W przypadku uporczywego unikania zapłaty (powyżej 30 dni od daty zakończenia aukcji) za wylicytowane przedmioty Organizator może podjąć decyzję o anulowaniu zakupu i skierować wylicytowane przedmioty do ponownej sprzedaży. W przypadku braku wpłaty w terminie, na nabywcę przechodzi ryzyko utraty, zniszczenia lub uszkodzenia nieopłaconego przedmiotu.

§ 6:

Wysyłka wylicytowanych przedmiotów następuję bez zbędnej zwłoki, po dokonaniu przez kupującego opłaty za wylicytowane przedmioty wraz z opłatą za wybraną formę dostawy. Preferowana jest wysyłka do paczkomatów INPOST (najbliższych lokalizacją adresowi kupującego podanemu podczas rejestracji).

Inna forma wysyłki możliwa jest po uprzednim poinformowaniu Organizatora o wybraniu innego sposobu dostawy.

Odbiór osobisty w siedzibie antykwariatu : os. Oświecenia 49, Poznań jest możliwy – po wcześniejszym uzgodnieniu – od poniedziałku do piątku w godzinach 10 -17

§ 7:

Biblioteka Narodowa, Biblioteka Jagiellońska, Muzeum Narodowe i inne muzea rejestrowane mają prawo pierwokupu po cenach wylicytowanych, powiększonych o opłatę organizacyjną.

§ 8:

Organizator aukcji może wycofać pozycję przed rozpoczęciem aukcji, bez podania przyczyny.

§ 9:

Organizator aukcji nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych przedmiotów.

§ 10:

Nabywca ma prawo do złożenia reklamacji w terminie 14 dni od zakończenia aukcji.

Wszelkie ewentualne spory rozwiązywane są w pierwszej kolejności na  drodze postępowania polubownego, a w przypadku braku uzyskania satysfakcjonującego obie strony rozwiązania, na drodze sądowej, zgodnie z miejscem siedziby Organizatora P.W.Bartoszko Bartosz Wyziński.

§ 11:

Uczestnik aukcji wyraża zgodę na otrzymywanie, w tym pocztą elektroniczną informacji handlowej i marketingowej od Organizatora P.W.Bartoszko Bartosz Wyziński i podmiotów współpracujących.

About the Auction


FAQ
About the Seller
Antykwariat Poznań
Contact
Antykwariat Poznań
room
os. Oświecenia 49
61-207 Poznań
phone
+48 784 043 834
Opening hours
Monday
10:00 -
Tuesday
10:00 -
Wednesday
10:00 -
Thursday
10:00 -
Friday
10:00 -
Saturday
Closed
Sunday
Closed
keyboard_arrow_up
+