Advanced search Advanced search
41

Szyttler Jan- Cook well disposed arranged by...[first printing, Vilnius 1830][author's signature].

add Your note 
Lot description Show orginal version
Estimations: 1 206 - 1 456 EUR

Vilnius 1830/ Dyecezalna Drukarnia u XX. Missyonarzów/ first edition/t.I-II, set/ 11x17cm/s.180,98/ bookbinding, half leather, marbled veneer, stained page edges, decorated boards, on the first of them exlibirs of Rotmistrz Stanislaw Gepner. On the back cover gilded, partly effaced signature - Bindery of the Riflemen's Association in Wilejka / very good condition, rubbing the edges of the binding and the spine, stamps on the title page of the first volume, with dedication to Prince Sapieha and on the pre-title page of the second volume ( content of the stamp; "Lwowianka" restaurant and cafe in Wilejka pow.), traces of staining on several pages. Other than that, piece in excellent state of preservation, complete. Unique.


Volume one treats soups, pates, meat dishes, sauces, rolls, stuffings. Volume two is devoted to desserts-mousses, creams, jellies, ice cream, sweet sponge cakes, etc. , as well as ways to preserve food.


The first Polish culinary book aimed at the general public, explaining the basics of cooking, giving grammages and preparation time of a dish.

Not listed before on onebid!


Cook Well Disposed is a kind of manifesto of the opening of culinary to the common man, not just the professional. Szyttler himself expresses this in the preface to his work:

"Many have already written on this subject, lecturing on the preparation of dishes for the table: but few could make use of these recipes, not having found in them an exact expression of the proportions of the entering articles for the dishes, their preparation and proper brewing, so that the expected taste would correspond."


Piece autographed by Jan Szyttler to protect against false editions.


Jan Szyttler (1763-1850) - author of the first systematic cookbooks in the Polish lands, cook at the court of Stanislaw August Poniatowski. His cookbooks had a great influence on the formation of noble and bourgeois culinary tastes.


Auction
I Aukcja Antykwariatu Gryf -Stryjeńska,Fangor,Szancer, Lem,Skoczylas, Historia, Varsaviana
gavel
Date
04 December 2022 CET/Warsaw
date_range
Start price
977 EUR
Estimations
1 206 - 1 456 EUR
Hammer price
1 601 EUR
Overbid
164%
Views: 263 | Favourites: 9
Auction

Antykwariat Gryf

I Aukcja Antykwariatu Gryf -Stryjeńska,Fangor,Szancer, Lem,Skoczylas, Historia, Varsaviana
Date
04 December 2022 CET/Warsaw
Lots bidding

All lots are listed to bid

Buyer's premium
10.00%
OneBid does not charge additional fees for the bidding.
Bid increments
  1
  > 5
  100
  > 10
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  100 000
  > 5 000
  200 000
  > 10 000
 
Terms and Conditions


  1. Organizatorem aukcji jest Warszawska Oficyna Wydawnicza Gryf Michał Juzwa z siedzibą przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 71 Warszawa, NIP :1182215668.

  2. Osoba biorąca udział w aukcji (licytant) oświadcza, że rozumie i akceptuje warunki określone niniejszym regulaminem.

  3. Uczestnikiem aukcji może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, która zarejestrowała się w serwisie onebid.pl i zapoznała się z zasadami i techniką licytacji.

  4. Przedmiotem aukcji są obiekty będące własnością Organizatora. Ceny podane w katalogu są cenami wywołania (w PLN). Ceną nabycia jest cena wylicytowana, do której Organizator dolicza 10% opłaty aukcyjnej. Kwota wylicytowana wraz z opłatą aukcyjną zawiera podatek od towarów i usług VAT. Opłata aukcyjna obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej.

  II. AUKCJA

 • 1. W aukcji można wziąć udział przez Internet po uprzednim zarejestrowaniu się w serwisie onebid.pl i zapoznaniu z zasadami i techniką licytacji

  2. Informacji przed aukcją udzielam od poniedziałku do piątku w godz. 11.00-19.00; w soboty do godz. 15.00 pod numerem telefonu: 509 465 545 lub pocztą elektroniczną [email protected]

  3. Biblioteka Narodowa, Biblioteka Jagiellońska, Muzeum Narodowe oraz inne muzea rejestrowane posiadają prawo pierwokupu po wylicytowanych cenach (Dz. U. 1996 Nr 5 poz. 24 ustawa z dnia 21 listopada 1996 r.).


           4. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia z aukcji osób, które nie wywiązują się z przyjętych zobowiązań.
III. PO AUKCJI


 • 1. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty należności za wylicytowane obiekty w terminie 7 dni od dnia aukcji. Należność do zapłaty to suma wylicytowanej kwoty + opłata aukcyjna + ewentualne koszty wysyłki. Przekroczenie wyznaczonego terminu płatności, równoznaczne jest z naliczeniem odsetek ustawowych za okres opóźnienia w zapłacie. Płatności należy dokonywać przelewem bankowym na nw dane: Warszawska Oficyna Wydawnicza Gryf Michał Juzwa, Jarosława Dąbrowskiego 71 02-586 Warszawa, Santander Bank Polska 78 1090 1056 0000 0001 4970 7180

  W tytule prosimy wpisać datę aukcji oraz numer zakupionego obiektu. W przypadku wcześniej umówionego odbioru osobistego przyjmujemy płatność tylko gotówką lub wcześniejszy przelew.

  2. Zakupione obiekty zostaną wysłane po uprzednim uiszczeniu całości należności. Instytucjom państwowym wysyłamy obiekty wraz z fakturą przelewową, z terminem płatności 14 dni od daty wystawienia faktury.

  3. Organizator informuje, że wysyłka zamówień odbywać się będzie zgodnie z kolejnością wpływu wpłat. Antykwariat nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia obiektu w czasie transportu. Podana cena przesyłki - jest najtańszą możliwą kwotą i nie zawiera ubezpieczenia przesyłki. Osoby pragnące dokupić ubezpieczenie przesyłki proszone są o kontakt przed dokonaniem wpłaty.

  4. Do każdego zakupionego obiektu wystawiamy paragon fiskalny, w przypadku chęci otrzymania faktury, prosimy z zgłoszenie tego faktu po zakupie, przed dokonaniem płatności, drogą mailową: [email protected]

  5. Koszty wysyłki krajowej wynoszą 22 zł – kurier. W przypadku, gdy Kupujący zamieszkuje za granicą, prosimy o wcześniejszy kontakt celem ustalenia indywidualnych kosztów dostawy.

  6. Moment sprzedaży obiektów przypada na moment uiszczenia pełnej opłaty.

  7. Własność zakupionego obiektu nie przejdzie na kupującego, dopóki Organizator nie otrzyma pełnej ceny nabycia za obiekt wraz z opłatą aukcyjną. Organizator nie jest zobowiązany do przekazania obiektu kupującemu do chwili przeniesienia własności obiektu na kupującego, poza sytuacją opisaną w pkt. III.2 niniejszego Regulaminu.
  IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Kupujący może w terminie 14 dni od dnia aukcji odstąpić od umowy kupna w przypadku, gdy opis katalogowy pozycji w sposób ewidentny odbiega od stanu fizycznego. W sprawach spornych roszczenia kupującego zostaną uwzględnione po dostarczeniu przez niego wiarogodnej ekspertyzy w tym terminie.

  2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne oraz wady prawne zakupionych obiektów.

  3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne leżące po stronie serwisu onebid.pl

  4. Organizator ma prawo do wycofania obiektów z licytacji bez podania przyczyny.

  5. Organizator, w uzasadnionych przypadkach, ma prawo do przerwania lub anulowania licytacji.

  6. W razie opóźnienia przez Kupującego w zapłacie Organizator może odstąpić od umowy po bezskutecznym upływie terminu dodatkowego wyznaczonego Kupującemu na zapłatę.

  7. Zasady wywozu materiałów bibliotecznych za granicę reguluje ustawa z dn. 18 marca 2010 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

  8. Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie, w tym pocztą elektroniczną korespondencji dotyczącej realizacji zamówienia.

  9. W przypadku transakcji dotyczącej sprzedaży zabytku i opiewającą na kwotę powyżej 10 tys. zł (po uwzględnieniu ceny wraz z opłatą organizacyjną i kosztami dostawy), kupujący zobowiązany jest do przekazania Organizatorowi danych osobowych. Antykwariat przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami jest zobowiązany do zbierania danych osobowych (imię, nazwisko, nr pesel) tych klientów w Księdze Ewidencyjnej Zabytków Przyjętych lub Oferowanych do Zbycia i Wydanych Ekspertyzach (Dz. U. z 04.12.2017 r. poz. 2249).

  10. Osoba licytująca, podając dane osobowe wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w celu udziału w aukcji, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Administratorem danych osobowych uczestników aukcji jest Antykwariat. Dane uczestników aukcji będą przetwarzane tylko i wyłącznie dla celów realizacji zamówienia.About the Auction

FAQ
About the Seller
Antykwariat Gryf
Contact
Antykwariat Gryf
room
ul. Jarosława Dąbrowskiego 71
02-586 Warszawa
phone
+48 509 465 545
Opening hours
Monday
11:00 - 19:00
Tuesday
11:00 - 19:00
Wednesday
11:00 - 19:00
Thursday
11:00 - 19:00
Friday
11:00 - 19:00
Saturday
10:00 - 15:00
Sunday
Closed
keyboard_arrow_up