10

SZTUKA I NARÓD. [W-wa, kwiecień? 1943. Nr.7. Wydawnictwo Konfederacji Narodu]. Brak obu okładek...

Notifications during the live auction
notifications_off Alert: No
textsms SMS: None
add Your note 

Lot description

SZTUKA I NARÓD. [W-wa, kwiecień? 1943. Nr.7. Wydawnictwo Konfederacji Narodu]. Brak obu okładek. Format 20/29 cm. s. 24. Numer zaczyna się od artykułu : Uniwersalizm w kulturze. Dalej wiersze Karola Topornickiego [ Właściwie : Tadeusz Gajcy] : Nowo narodzonemu i Legenda o Homerze. Następnie : Stanisław Łomień [ Właściwie : Andrzej Trzebiński] Metoda „Złotego szczytu” (Głosy na temat „Uniwersalizmu”). Marek Chmura [Wiersz. Właściwie autorem był Leon Zdzisław Stroiński ) pt. Warszawa. Roman Oścień [ Właściwie : Tadeusz Gajcy] „Twarzą w noc” (Fragment z opowiadania). Z podziemnego teatrzyku. Polityczna szopka kukiełkowa. Marek Chmura [Własciwie : Leon Zdzisław Stroiński. Wiersz.] pt. „Obrazek”. Z ruchu wydawniczego. Liryka przełomu (autorstwa) Juliusza Oborskiego [Właściwie : Stanisław Marczak - Oborski]. Poezja krasnej fujarki - przedruk z „Werbli Wolności” z zeszytu 2 Warszawa, styczeń 1943. Wydawnictwo KOPRu. Str.8. [oraz] z „Wiatru Wolności” Warszawa 1942. Wydawnictwo „Zrywu”. Redaktor i wydawca : Krzysztof Czarowic [ Właściwie ; Tadeusz Faszczewski], str.70. [Dalej]. Marek Chmura [Właściwie : Leon Zdzisław Stroiński]. Nie - dyplomatyczna placówka Sowietów - przedruk z „Lewą Marsz” czasopisma społeczno - literackiego nr 2, grudzień 1942, str.12 i z nr 3, styczeń 1943 r. Marek Chmura [Właściwie : Leon Zdzisław Stroiński]. Nowe pismo poświęcone kulturze. [Chodzi o „Kulturę Jutra”]. Jan Marzec [Właściwie : Wacław Bojarski]. Piosenka uliczna. - przedruk z „Posłuchajcie Ludzie. Warszawa, luty 1943. Zeszyt I. Wydawnictwo KOPRu. [Numer kończą : Nadesłano do redakcji. Pod mikrofonem . Na ostatniej stronie satyryczne rysunki. ]. Redaktorami Sztuki i Narodu byli kolejno : Kopczyński, Bojarski, Trzebiński i Gajcy - wszyscy zginęli podczas okupacji i Powstania Warszawskiego. Ukazało się 16 numerów.. Wielka rzadkość. (ZR).
Auction
Aukcja antykwaryczna
gavel
Date
12 November, 19:00
date_range
Start price
553 EUR
Live bidding

Bid now

Log in to bid

Do you want to bid? Log in and subscribe to the auction.

Log in
PLN
.00

Offers accepted until: 12/11 19:00
Live bidding: 12/11 19:00

Set the price of the item immediately. Make an offer if you want to bid on preauction. Note: Offers can not be cancelled!

Add limit

Log in to bid

Do you want to bid? Log in and subscribe to the auction.

Log in
PLN
.00

Set your limit for this item. At the time of the live auction, this item will be automatically bid on your behalf, up to the amount specified. Limit is a hidden offer. It's value is not known to other users. Limits can be modified and submitted by bid sheet.

Send a message to auction house

Do you have questions about this lot or about bidding?

Views: 19 | Favourites: 1
Auction

Antykwariat Tom

Aukcja antykwaryczna
Date
Friday, 12 November, 19:00
Lots bidding

All lots are listed to bid

Cost of delivery

Buyer's premium
10.00%
OneBid does not charge additional fees for the bidding.
Bid increments
  1
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
 
Terms and Conditions
 1. Ceny podane w katalogu są cenami wywołania.
 2. W zamówieniach pocztowych prosimy podawać:
  1. numer pozycji
  2. nazwisko autora
  3. pierwsze słowo tytułu
  4. największą oferowaną cenę/limit/
 3. Zakupione pozycje wysyłamy:do osób prywatnych za pobraniem pocztowym lub paczką zwykłą na koszt odbiorcy po wcześniejszej wpłacie na konto.Dla instytucji płatność drogą przelewu na nasze konto.
 4. Prosimy o przestrzeganie 7-dniowego terminu płatności od daty otrzymania rachunku za zakupione pozycje.Po tym terminie będą naliczane ustawowe odsetki.
 5. Biblioteka Narodowa i Biblioteka Jagiellońska mają prawo pierwokupu po cenach wylicytowanych.
 6. Instytucje płatnicy VAT proszone są o podanie na zamówieniach NIP oraz dopisku upoważniającego Antykwariat do wysyłki zakupionych książek pocztą i wystawienia faktur bez podpisu odbiorcy.
 7. Do ceny wylicytowanej Antykwariat dolicza 10% opłaty organizacyjnej.
 8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykluczenia z aukcji osób,które nie wywiązują się z zobowiązań.
 9. Prowadzący aukcję może wycofać pozycję przed rozpoczęciem licytacji bez podania przyczyny. 
 10. Antykwariat nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne licytowanych pozycji.
 11. Zamówienia na aukcję przyjmujemy do godz.21 00 dnia poprzedzającego.
 12. Antykwariat przypomina,że zgodnie z przepisami Ustawy z dn. 18.3.2010 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,wywóz materiałów bibliotecznych odbywa się według przepisów zawartych w w/w Ustawie.
 13. Przypominamy również,że zgodnie z obowiązującymi przepisami,antykwariat jest zobowiązany do zbierania danych osobowych klientów,dokonujących   transakcji w kwocie powyżej 15 000 euro.
 14. Odbiór książek w antykwariacie od 3 listopada 2020. Antykwariat jest czynny: w poniedziałki, środy, piątki 10:00-14:00, we wtorki, czwartki 14:00-18:00
About the Auction


FAQ
About the Seller
Antykwariat Tom
Contact
Antykwariat Tom
room
ul. Żelazna 91
00-879 Warszawa
phone
+48 226201301
keyboard_arrow_up
+