Advanced search Advanced search
468

SUPEREKSLIBRIS by Count Charles Henry de Hoym; LOCKE - ON THE EDUCATION OF CHILDREN

star_border
Notifications during the live auction
notifications_off Alert: No
textsms SMS: None
add Your note 
Lot description Show orginal version

SUPEREXLIBRIS by Count Charles Henry de Hoym

DE L'ÉDUCATION DES ENFANTS, TRADUIT DE L'ANGLOIS DE MR. LOCKE, PAR PIERRE COSTE.

A Paris, chez Jean Musier. 1711. , pp. 443 ,[13], format 10.5x16.5 cm

HARD BURNING FROM THE 18th C.E. -. FULL CALFSKIN WITH DEEPLY EMBOSSED AND GILT IN MIRROR OF BOTH FACES SUPEREXLIBRIS OF COUNT KAROLAHENRYK DE HOYMN, 6-POLY SPINE RICHLY GILT ALL OVER AND COLORED SIGNBOARD WITH GILT TITLING. DECORATIVE LINING IN SO CALLED. "PEACOCK EYE", CARD TRIMS WITH "PEACOCK EYE" MOTIF. BEAUTIFUL, IMPRESSIVE BINDING!

Piecespecial because of its provenance.

Count Charles Henry de Hoym [1694-1736] was the ambassador of King Augustus II of Poland to France, but he went down in history primarily as an excellent bibliophile, particularly active in the years 1717-1734. Dominating the auctions held at the time, including those outside France, he spent a fortune on enlarging the collection with the greatest cimelia, so that the size of the book collection went hand in hand with the quality; he accumulated, among other things, 5 books in bindings by Grolier himself.
He used the services of the royal bookbinder Luc-Antoine Boyet [d. 1733], binding his books in calfskin or marocin and signing them with a superexlibris, whose characteristic element besides the shield of arms was a chain with the Order of the White Eagle, of which Count Hoym was one of the first cavaliers, on the spines of the books he usually placed the Polish eagle in the crown. Count Hoym's career collapsed when, seeking funds for his extremely expensive passion, he betrayed his closely guarded secrets concerning Miocene porcelain and fell into disfavor with August II. Ruined, he settled at the court of King Stanislaw Leszczynski in Nancy and died by suicide. A sale of his library, one of the largest of the time, was organized in 1738 and was accompanied by a catalog, the best evidence of the size of Count Hoym's collection.

See Brunet 4, 368 EWoK.

The work offered is John Locke's "On the Education of Children."

John, Locke, is, a philosopher and pedagogue, living and creating in 17th-century England, interacting in a specific historical context, which was reflected in the topics taken up in his main texts, which were, as it were, answers to the problems troubling society at the time. At the same time, the way they were approached testified to going beyond the instrumentality that characterized his contemporaries, heralded the use of new means and methods of describing reality, heralded the Enlightenment.

CONDITION BDB/ PERFECT/ IMPECCABLE, IMPRESSIVE, COLLECTOR'S PIECE, DEVOID OF ANY DEFECTS!
Cf
. piece- BYDGOSKI ANTYKWARIAT NAUKOWY, 37th auction catalog, item 843, price 7000 zloty.special offer

Auction
Grudniowa aukcja książek i starodruków
gavel
Date
04 December, 19:00 CET/Warsaw
date_range
Start price
975 EUR
Live bidding
Bid now
Log in to bid

Do you want to bid? Log in and subscribe to the auction.

Log in
PLN
.00

Offers accepted until: 04/12 19:00 CET/Warsaw
Live bidding: , 04/12 19:00 CET/Warsaw

Set the price of the item immediately. Make an offer if you want to bid on preauction. Note: Offers can not be cancelled!

Add limit
Log in to bid

Do you want to bid? Log in and subscribe to the auction.

Log in
PLN
.00

Set your limit for this item. At the time of the live auction, this item will be automatically bid on your behalf, up to the amount specified. Limit is a hidden offer. It's value is not known to other users. Limits can be modified and submitted by bid sheet.

Send a message to auction house

Do you have questions about this lot or about bidding?

Views: 14 | Favourites: 0
Auction

Antykwariat Sobieski

Grudniowa aukcja książek i starodruków
Date
Sunday, 04 December, 19:00 CET/Warsaw
Lots bidding

All lots are listed to bid

Buyer's premium
10.00%
OneBid does not charge additional fees for the bidding.
Bid increments
  1
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
  100 000
  > 10 000
 
Terms and Conditions
 1. Organizatorem aukcji są Antykwariat Sobieski, Paweł Kołata, NIP 618-185-33-69 oraz Antykwariat Sobieski, Justyna Kołata, NIP NIP: 6181939059
 2. Ceny podane w katalogu są cenami wywołania (w PLN). Ceną nabycia jest cena wylicytowana, do której Organizatorzy doliczą 10% opłaty organizacyjnej.
 3. W aukcji można wziąć udział przez Internet po uprzednim zarejestrowaniu się i zapoznaniu z zasadami i techniką licytacji
 4. W aukcji można uczestniczyć również w sposób tradycyjny, poprzez wysłanie pisemnego zamówienia pocztą mailową lub tradycyjną najpóźniej na 24 godz. przed rozpoczęciem licytacji online. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za właściwą realizację zleceń pisemnych, które napłynęły po tym terminie. W zamówieniu prosimy podać numer pozycji, nazwisko autora, pierwsze wyrazy tytułu oraz najwyższą oferowaną cenę (limit). Niezbędne jest podanie dokładnych danych identyfikacyjnych (adresu, NIP-u i numeru telefonu) przez osoby lub instytucje składające zamówienie, a tak-że złożenie odręcznego podpisu. W imieniu osób i instytucji składających zamówienie licytację przeprowadzą Organizatorzy, przy zachowaniu zasady stopniowego wykorzystania limitu, w zależności od przebiegu licytacji, przebijając rywali o jedno postąpienie aukcyjne. Treść zamówienia pozostanie informacją poufną.
 5. Zgodnie z systemem aukcyjnym, zamówienia złożone przez portal onebid.pl oraz pocztą tradycyjną będą uwzględniane w trakcie trwania licytacji i od razu pojawiają się na ekranie. W ten sposób uzyskana suma stanowić będzie cenę wywoławczą dla aukcji online, w przypadku odnotowania kilku zamówień na jedną pozycję, licytacja rozpocznie się od przedostatniego pod względem wysokości limitu powiększonego o jedno postąpienie.
 6. Zamówienia prosimy kierować na adres: ANTYKWARIAT SOBIESKI , Saczyn 53a, 62-872 Godziesze
 7. Zamówienia przyjmujemy również pocztą elektroniczną, , e-mail: [email protected]
 8. Informacji przed aukcją udzielamy od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-20.00; w soboty do godz. 15.00 pod numerem telefonu: 609 772 993 lub pocztą elektroniczną [email protected]
 9. Zakupione obiekty zostaną wysłane po uprzednim uiszczeniu całości należności oraz kosztów wysyłki i dopełnieniu niezbędnych formalności wymaganych prawem [patrz pkt 21]. Instytucjom państwowym wysyłamy obiekty wraz z fakturą przelewową.
 10. Prosimy o przestrzeganie 7-dniowego terminu płatności od daty otrzymania rachunku za zakupione pozycje. Po tym terminie naliczane będą ustawowe odsetki.
 11. Zakupione obiekty zostaną wysłane po uprzednim uiszczeniu całości należności oraz kosztów wysyłki. Instytucjom państwowym wysyłamy obiekty wraz z fakturą przelewową.
 12. Koszty wysyłki krajowej wynoszą 15 zł – kurier DHL. W przypadku Klientów zamieszkujących za granicą, prosimy o wcześniejszy kontakt celem ustalenia indywidualnych kosztów dostawy.
 13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykluczenia z aukcji osób, które nie wywiązują się z przyjętych zobowiązań.
 14. Biblioteka Narodowa, Biblioteka Jagiellońska, Muzeum Narodowe oraz inne muzea rejestrowane korzystają z prawa pierwokupu po wylicytowanych cenach (Dz. U. 1996 Nr 5 poz. 24 ustawa z dnia 21 listopada 1996 r.).
 15. Nabywca może w terminie 14 dni od dnia aukcji odstąpić od umowy kupna w przypadku, gdy opis katalogowy pozycji w sposób ewidentny odbiega od stanu fizycznego. W sprawach spornych roszczenia nabywcy zostaną uwzględnione po dostarczeniu przez niego wiarogodnej ekspertyzy w tym terminie.
 16. Organizatorzy  nie ponoszą odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne oraz wady prawne zakupionych obiektów.
 17. Organizatorzy  mają  prawo do wycofania obiektów z licytacji bez podania przyczyny.
 18. Organizatorzy, w uzasadnionych przypadkach, mają prawo do przerwania lub anulowania licytacji.
 19. Zasady wywozu materiałów bibliotecznych za granicę reguluje ustawa z dn. 18 marca 2010 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
 20. Uczestnik aukcji wyraża zgodę na otrzymywanie, w tym pocztą elektroniczną, sms-em korespondencji dot. realizacji zamówienia [patrz pkt. 24].
 21. W przypadku transakcji na kwotę powyżej 10 tys. zł (po uwzględnieniu ceny wraz z opłatą organizacyjną i kosztami dostawy), Uczestnik aukcji jest zobowiązany do przekazania Organizatorom danych osobowych. Antykwariat przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami jest zobowiązany do zbierania danych osobowych tych klientów oraz prowadzenia Księgi ewidencyjnej zabytków.
 22. Moment sprzedaży obiektów przypada na moment uiszczenia ceny.
 23. Antykwariat może wstrzymać realizację zamówienia zakupionych obiektów do czasu dopełnienia niezbędnych formalności wymaganych prawem [patrz pkt 19 i/lub 21], pomimo uiszczenia przez Kupującego całości należności oraz kosztów wysyłki.
 24. Dane uczestników aukcji będą przetwarzane tylko i wyłącznie dla celów realizacji zamówienia, na zasadach analogicznych jak obowiązujące na stronie Antykwariatu Sobieski, tj. https://antyksobieski.pl/webpage/regulamin.html
 25. Antykwariat może wysyłać do Klientów korespondencję handlową i marketingową wyłącznie na podstawie odrębnej zgody wyrażonej poprzez zapisanie się na Newsletter/Newsletter VIP.
About the Auction


FAQ
About the Seller
Antykwariat Sobieski
Contact
ANTYKWARIAT SOBIESKI
room
Pułaskiego 31 / 3
62-800 Kalisz
phone
+48609772993
keyboard_arrow_up