312

RUBINSTEIN, HELENA. Korespondencja Heleny Rubinstein z Hilde Schulz: 1) firmowa koperta, w górze cze ...

add Your note 
Lot description

RUBINSTEIN, HELENA. Korespondencja Heleny Rubinstein z Hilde Schulz: 1) firmowa koperta, w górze czerwona pieczęć: Helena Rubinstein (…), stempel pocztowy, niżej adresat: Frau Hilde Schulz; na verso nadawca: Helena Rubinstein INC / 655 FIFTH AVENUE, NEW YORK 22. N. Y.; st. bdb., ślad po zszywce; wymiary: 165x93 mm; 2) list do Hilde Schulz na papierze firmowym, z 27 VII 1956 r., w jęz. niem., maszynopis, odręczny podpis Heleny Rubinstein, na firmowym papierze: Helena Rubinstein / ELDORADO 5-2100 655 FIFTH AVENUE, NEW YORK 22. N. Y. PARIS LONDON; H. Rubinstein dziękuje za przesłanie przez Hilde listu i interesującego ją artykułu; st. db., perforacja, nieznaczny ubytek papieru, w kilku miejscach naklejona taśma, zagniecenia; wym.: ok. 215x280 mm;

Helena Rubinstein (1872-1965). Założycielka firmy Helena Rubinstein Inc., twórczyni znanej linii kosmetyków, jedna z najbogatszych kobiet w historii. Pierwszy salon piękności otworzyła w Melbourne 1902 r., następne salony powstały w Londynie (1908), Paryżu (1912), Mediolanie (1932) i w Wiedniu (1934). W czasie I wojny światowej wraz z rodziną przeniosła się do Nowego Jorku, gdzie zaczęła otwierać nowe salony i wkrótce, dzięki swej inteligencji, uporowi, ciężkiej pracy i zmysłowi handlowca zbiła fortunę. W latach 40. XX w. Rubinstein otworzyła kolejne salony w Bostonie, Filadelfii, Waszyngtonie, Chicago oraz San Francisco. Podczas II wojny światowej organizowała specjalne dostawy dla armii – dostarczała amerykańskim żołnierzom środki na oparzenia, ale także kosmetyki do kamuflażu. Wspierała Polski Czerwony Krzyż. W 1950 r. jej koncern liczył 154 fabryki i 32 instytuty na całym świecie.

Auction
XXIX Aukcja Antykwariatu Wu-eL
gavel
Date
17 June 2021
date_range
Start price
135 EUR
The item has not been sold and can still be available. If you want to buy, inquire about the possibility to buy and the current price.
Views: 21 | Favourites: 0
Auction

Antykwariat Wu-eL

XXIX Aukcja Antykwariatu Wu-eL
Date
17 June 2021
Lots bidding

All lots are listed to bid

Buyer's premium
10.00%
OneBid does not charge additional fees for the bidding.
Bid increments
  1
  > 5
  50
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  2 000
  > 100
  5 000
  > 200
  10 000
  > 500
  50 000
  > 1 000
 
Terms and Conditions
 1. Ceny podane w katalogu są cenami wywoławczymi. Do cen wylicytowanych dolicza się 10%, a w przypadku sprzedaży poaukcyjnej 25%.
 2. Udział w aukcji można wziąć w następujący sposób:
  1. a. drogą pocztową, wysyłając stosowne zamówienie,
  2. b. drogą mailową,
  3. c. licytując online za pośrednictwem platformy aukcyjnej OneBid
 3. W wypadku zgłoszenia tego samego limitu cenowego, wygrywa oferta, która napłynęła pierwsza.
 4. Wysokość limitów oraz dane osób i instytucji biorących udział w aukcji drogą korespondencyjną są informacjami poufnymi. 
 5. Prawo pierwokupu ma Biblioteka Narodowa oraz Biblioteka Jagiellońska po cenach wylicytowanych powiększonych o opłatę organizacyjną wymienioną wyżej. 
 6. Nabywca może odstąpić od umowy kupna w terminie dwóch tygodni od zakończenia aukcji tylko w przypadku, gdy opis obiektu w sposób ewidentny odbiega od stanu faktycznego.
 7. Zatwierdzenie przez licytującego ostatecznej, wylicytowanej ceny stanowi zawarcie umowy kupna-sprzedaży. Prawo własności przechodzi na kupującego w momencie dokonania wpłaty całości wylicytowanej kwoty.
 8. Nabywca zobowiązany jest wykupić wylicytowane obiekty w ciągu 7 dni od zakończenia aukcji. Niewykupienie obiektu nie zwalnia nabywcy od pokrycia kosztów wynikłych z faktu wylicytowania obiektu, łącznie z roszczeniami dotychczasowego właściciela. 
 9. Zakupione obiekty wysyłane są przesyłkami kurierskimi, po doliczeniu opłat związanych z wysyłką. Dla instytucji następuje to bez obowiązku przedpłaty, dla osób fizycznych po przedpłacie lub za zaliczeniem pocztowym.
 10. Opisy oraz zdjęcia obiektów są objęte ochroną przewidzianą przez przepisy prawa autorskiego. Korzystanie z nich może odbywać się wyłącznie za zgodą Antykwariatu Wu-eL.
 11. Prowadzący licytację ma prawo do wycofania obiektu z aukcji przed rozpoczęciem licytacji bez podania przyczyny.
 12. Osoby przekazujące swoje dane w celu wzięcia udziału w aukcji wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. Licytujący ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do dokonywania w nich poprawek zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. Administratorem danych osobowych jest: ANTYKWARIAT WU-EL DR WOJCIECH LIZAK, NIP: 8511807452, ul. św. Wojciecha 1, 70-410 Szczecin.
 13. Postąpienia w licytacji wynoszą:
  1. do 50 zł – o 5 zł,
  2. od 50 zł – o 10 zł,
  3. od 200 zł – o 20 zł,
  4. od 500 zł – o 50 zł,
  5. od 2000 zł – o 100 zł,
  6. od 5000 zł – o 200 zł,
  7. od 10 000 – o 500 zł,
  8. od 50 000 – o 1000 zł.
About the Auction


FAQ
About the Seller
Antykwariat Wu-eL
Contact
Antykwariat Wu-eL
room
ul. św. Wojciecha 1
70-410 Szczecin
phone
+48517727267
keyboard_arrow_up
add