256

Ratunek, pomoc i odbudowa 100 Jointu w Polsce

add Your note 

Lot description

Ratunek, pomoc i odbudowa 100 Jointu w Polsce, katalog wystawy, Żydowskie Muzeum Galicja, Kraków 2014, s. 136, wymiary 21 x 28 cm. Okładka miękka, wydawnicza. Publikacja w językach polskim i angielskim. 

Opis wydawcy:

"W 2014 roku mija dokładnie 100 lat od powołania do życia Amerykańskiego Żydowskiego Połączonego Komitetu Rozdzielczego, w Polsce znanego jako Joint. Zadaniem organizacji było przeciwdziałanie cierpieniu, jakiego doznawała ludność żydowska w Europie Wschodniej i Palestynie po wybuchu I wojny światowej. Od samego początku Joint był bardzo aktywny w Polsce, gdzie jego działania – w obliczu wojny, pogromów i nędzy – koncentrowały się na ratowaniu, wspieraniu i pomaganiu Żydom poprzez zapewnienie opieki nad dziećmi, organizowanie opieki medycznej oraz wspieranie rozwoju ekonomicznego. W okresie międzywojennym Joint przystąpił do działań na rzecz przebudowy społecznej, poprzez wsparcie istniejących organizacji wspólnotowych oraz tworząc nowe. Joint finansował także szkolenia pracowników socjalnych, zakładał szkoły pielęgniarskie, dotował szkoły żydowskie i działalność religijną. Jednym z największych dokonań Jointu było wprowadzenie kas pożyczkowych (udzielających nieoprocentowanych pożyczek), które wspomagały żydowskich rzemieślników i właścicieli niewielkich firm, pozwalając im osiągnąć samodzielność finansową.

Szacuje się, że w okresie od I wojny światowej do końca 1941 roku Joint przekazał na pomoc humanitarną i socjalną w Polsce około 30 milionów dolarów (równowartość dzisiejszych 450 milionów dolarów).

Po wojnie Joint kontynuował pomoc dla nielicznych ocalonych. Dzięki zaangażowaniu Jointu, w zaledwie kilka miesięcy po wyzwoleniu Polski spod niemieckiej okupacji w różnych częściach kraju rozpoczęły działalność liczne żydowskie instytucje, w tym domy dziecka i sanatoria dziecięce, szkoły żydowskie, szpitale, stołówki. Wkrótce uruchomiono również programy szkoleń zawodowych oraz szereg innych inicjatyw służących społeczności żydowskiej.

Joint działa w Polsce również dzisiaj. Po wielu latach funkcjonowania w ukryciu, żydowskie życie zaczęło w Polsce rozkwitać, szczególnie w większych miastach takich jak Warszawa czy Kraków. Coraz więcej Polaków odkrywa swoje żydowskie korzenie, a rodziny, które latami milczały na ten temat, zaczęły mówić otwarcie o swoim żydowskim pochodzeniu.

Organizacja stara się zaspokoić zmieniające się potrzeby coraz młodszej i bardziej aktywnej społeczności żydowskiej w Polsce, jednocześnie angażując się w poprawę warunków życia osób starszych, zwłaszcza ocalonych z Holokaustu. Kluczowym aspektem współczesnej działalności Jointu w Polsce są programy rozwoju wspólnot, koncentrujące się szczególnie na docieraniu do młodszych pokoleń – przyszłych liderów społeczności żydowskiej."

Dimensions: 21 x 28
Auction
15 Aukcja Suszek Books - zdjęcia, autografy, książki, grafika
gavel
Date
07 May 2022
date_range
Start price
11 EUR
The item has not been sold and can still be available. If you want to buy, inquire about the possibility to buy and the current price.
Views: 13 | Favourites: 0
Auction

Suszek Books

15 Aukcja Suszek Books - zdjęcia, autografy, książki, grafika
Date
07 May 2022
Lots bidding

All lots are listed to bid

Cost of delivery

Buyer's premium
10.00%
OneBid does not charge additional fees for the bidding.
Bid increments
  1
  > 5
  50
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
 
Terms and Conditions

1.     Organizatorem aukcji jest  firma Suszek Books sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. św. Tomasza 26 zwana w dalszej części regulaminu Antykwariatem.

2.     Przedmiotem aukcji są książki i obiekty kolekcjonerskie powierzone przez Klientów oraz stanowiące własność Antykwariatu.

3.     Antykwariat podejmuje się sprzedaży, w imieniu Właścicieli, obiektów będących ich rzeczywistą własnością, nie objętych postępowaniem sądowym i skarbowym, wolnych od zajęcia i zastawu oraz jakichkolwiek praw osób trzecich.

4.     Antykwariat ustala tzw. postąpienie w licytacji i ma prawo do dowolnego rozdzielania lub łączenia obiektów wystawionych do sprzedaży oraz do ich wycofania z licytacji bez podania przyczyny.

5.     Do udziału w aukcji upoważnione są osoby, które zarejestrowały się w serwisie onebid.pl i zapoznały się z zasadami i techniką licytacji.

6.     Ceny podane w katalogu są cenami wywołania (w PLN). Do ceny wylicytowanej Antykwariat dolicza opłatę organizacyjną w wys. 10%.

7.     Zakończenie licytacji danego obiektu jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna-sprzedaży.

8.     Zgodnie z systemem aukcyjnym, zamówienia złożone przez portal onebid.pl. będą uwzględniane w trakcie trwania licytacji. W  przypadku odnotowania kilku zamówień na jedną pozycję, licytacja rozpocznie się od przedostatniego pod względem wysokości limitu powiększonego o jedno postąpienie. 

9.    Wielkość postąpienia będzie zależna od przedziału cenowego licytowanego przedmiotu, zgodnie z tabelą zamieszczoną poniżej.


Przedział cenowy

Wielkość postąpienia

do 50 PLN

5 PLN

50-200 PLN

10 PLN

200-500 PLN

20 PLN

500-1.000 PLN

50 PLN

1.000-2.000 PLN

100 PLN

2.000-5.000 PLN

200 PLN

5.000-10.000 PLN

500 PLN

10.000-20.000 PLN

1.000 PLN

Od 20.000 PLN

2.000 PLN

Od 50.000 PLN

5.000 PLN


10.   Nabywca jest zobowiązany do przestrzegania 7-dniowego terminu płatności od daty potwierdzenia zakupu wylicytowanych pozycji. Po tym terminie naliczane będą ustawowe odsetki. Może zostać też naliczona opłata za opóźnienie w płatności, w kwocie 150 PLN.

11.   Zakupione pozycje Antykwariat wysyła za pośrednictwem firmy kurierskiej po otrzymaniu należności na konto bankowe. Do ceny końcowej będą doliczane opłaty związane z wysyłką [20 zł za przesyłkę na terenie RP]. Odbiór osobisty w siedzibie Antykwariatu jest możliwy po uprzednim umówieniu telefonicznym (nr. tel. +48 531 656 121 lub +48 785 800 243).

12.   Nabywca może w terminie 14 dni od dnia aukcji odstąpić od umowy kupna w przypadku, gdy opis katalogowy pozycji w sposób ewidentny odbiega od stanu fizycznego. W sprawach spornych roszczenia nabywcy zostaną uwzględnione po dostarczeniu przez niego wiarygodnej ekspertyzy w tym terminie.

13.   Osoba licytująca, podając dane osobowe wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w celu udziału w aukcji, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Administratorem danych osobowych uczestników aukcji jest Antykwariat.

14.   Antykwariat jest zobowiązany do gromadzenia danych osobowych (imię, nazwisko, nr pesel) uczestników aukcji, dokonujących transakcji powyżej 10 tysięcy złotych, w Księdze Ewidencyjnej Zabytków Przyjętych lub Oferowanych do Zbycia i Wydanych Ekspertyzach (Dz. U. z 04.12.2017 r. poz. 2249). 

15.   Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne i prawne kupionych przedmiotów. Wszelkie możliwe reklamacje będą rozpatrywane zgodnie z przepisami prawa polskiego.

16.   Zgodnie z Ustawą o muzeach z 21 XI 1996, muzea rejestrowe mają prawo pierwokupu obiektów bezpośrednio na aukcji za kwotę wylicytowaną. Takie prawo mają także Biblioteka Narodowa, Biblioteka Jagiellońska oraz Muzeum Narodowe w Krakowie. 

17. Obiekty niesprzedane w trakcie licytacji, można zakupić przez 7 dni po zakończeniu aukcji po cenach wywoławczych powiększonych o opłatę organizacyjną w wysokości 25%. 

About the Auction

Zapraszamy do udziału w aukcji 15. Suszek Books, która odbędzie się w sobotę 07.05.2022 o godzinie 9:30. 


Wśród licytowanych obiektów m.in:


- Baczyński Krzysztof Kamil - Śpiew z pożogi [I wydanie - 1947]

- Batowski Zygmunt - Zbiór graficzny w Uniwersytecie Warszawskim [oprawa w typie A. Semkowicza]

- [opr. graf. Anatol Girs] Borowski Tadeusz - Imiona nurtu [Monachium 1945]

- [okładka z kompozycją C.K. Norwida!] Lenartowicz Teofil, Lirenka [wydanie I]

- Molski Marcin, Na śmierć Jozefa Xiążęcia Poniatowskiego [1814]

- Rakowiecki Ignacy Benedykt, Prawda ruska czyli Prawa Wielkiego Xięcia Jarosław Władymirowicz

- Wilder Hieronim, Grafika. Drzeworyt, miedzioryt, litografia

- autografy i dedykacje [Miłosz, Szymborska, Bryll, Edelman, zespół Piwnicy Pod Baranami, czołówka polskich aktorów teatralnych i filmowych]

- bibliologia

- cracoviana

- sztuka

- literatura piękna

- kynologia 

- botanika


Zachęcamy do składania ofert i limitów. 

Przypominamy, że opłata aukcyjna wynosi 10%, spady można kupować przez 7 dni po zakończeniu aukcji (w tym wypadku opłata wynosi 25%). 

Koszt przesyłki na terenie RP wynosi 20 zł. 

FAQ
About the Seller
Suszek Books
Contact
Suszek Books sp. z o. o.
room
ul. św. Tomasza 26
31-027 Kraków
phone
+48531656121
Opening hours
Monday
Closed
Tuesday
12:00 - 18:00
Wednesday
12:00 - 18:00
Thursday
12:00 - 18:00
Friday
12:00 - 18:00
Saturday
12:00 - 18:00
Sunday
Closed
keyboard_arrow_up
+