46

RACZYŃSKI Edward ROGALIN I JEGO MIESZKAŃCY, Gliwa, Londyn 1964

add Your note 

Lot description

RACZYŃSKI Edward: ROGALIN I JEGO MIESZKAŃCY, Wydawnictwo THE POLISH RESEARCH CENTRE w Oficynie Stanisława Gliwy, Londyn 1964, s. 240, il. XX, 23cm

Exlibris autora tłoczony z oryginalnego klocka drzeworytniczego wykonanego przez Stefana Mrożewskiego. Na wyklejkach Dęby w Rogalinie wg litografii Leona Wyczółkowskiego. Prof. Ignacy Wieniawski zadiustował rękopis do druku, korektę autorską czytał dr Jan Jasnowski, a Irena Hofman przeprowadziła korektę drukarską. 

Edward Bernard Raczyński (ur. 19 grudnia 1891 w Zakopanem, zm. 30 lipca 1993 w Londynie) – polski dyplomata, polityk i pisarz, prezydent RP na uchodźstwie w latach 1979–1986. Hrabia, pochodził ze znanego wielkopolskiego rodu Raczyńskich h. Nałęcz. Jego ojcem był Edward Aleksander Raczyński, a matką Róża z Potockich 1 voto Władysławowa Krasińska. Był bratem Rogera Adama Raczyńskiego oraz przyrodnim bratem Karola Rogera Raczyńskiego oraz Adama Krasińskiego, IV ordynata na Opinogórze. Lata szkolne spędził w Krakowie, gdzie mieszkał w rezydencji „pod Baranami” w domu babci, Adamowej Potockiej. Po jej śmierci wraz z rodziną przeprowadził się na ulicę Szpitalną nieopodal teatru. Początkowe lata edukacji odbywał wraz z bratem Rogerem w domu, co było powszechnie praktykowane w sferach ziemiańskich w Polsce. W 1919 rozpoczął pracę w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Przebywał na placówkach dyplomatycznych: od 24 maja 1919 do 1 maja 1922 był sekretarzem I stopnia Poselstwa RP w Kopenhadze, a od 1 maja 1922 do 24 lipca 1926 był sekretarzem legacyjnym Poselstwa RP w Londynie (w tym 10 maja 1926 do końca przebywał na urlopie bezpłatnym). W okresie od 24 lipca 1926 do 7 listopada 1932 pracował w centrali MSZ w Warszawie: w Departamencie Polityczno-Ekonomicznym, jako zastępca naczelnika Wydziału Wschodniego, od 1 stycznia 1928 w randze radcy ministerstwa, od 1 maja 1931 był naczelnikiem Wydziału Ustrojów Międzynarodowych. Od 8 listopada 1932 pracował w Delegacji RP przy Lidze Narodów w Genewie jako poseł nadzwyczajny i minister pełnomocny III klasy oraz p.o. delegata RP. Od 1 listopada 1934 był ambasadorem RP w Londynie. Urząd sprawował przez dwie kadencje, aż do cofnięcia uznania rządowi RP na uchodźstwie przez rząd brytyjski (5 lipca 1945). W imieniu rządu polskiego podpisywał polsko-brytyjski układ sojuszniczy. Po agresji ZSRR na Polskę z 17 września 1939 ogłosił w tej sprawie stosowny komunikat, wyliczający złamane przy tym układy, jak protokół Litwinowa, pakt o nieagresji między Polską a ZSRR (1932) i konwencję o określeniu napaści (1933). W latach 1941–1943 był ministrem spraw zagranicznych. W oparciu o dokumenty przywiezione w postaci mikrofilmów do Londynu przez kuriera Jana Karskiego i potwierdzone jego świadectwem, Edward Raczyński przygotował i 10 grudnia 1942 przedstawił aliantom szczegółowy raport o Holokauście. Raczyński osobiście redagował również oświadczenie rządu po odkryciu w 1943 grobów w Katyniu. Po upływie 7-letniej kadencji prezydenckiej 1979–1986 ustąpił, zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią. Był zarówno najstarszym (złożył urząd w wieku 95 lat), jak i najdłużej żyjącym prezydentem RP (zmarł w wieku 101 lat i 7 miesięcy). Edward Raczyński został pochowany w Rogalinie.

Pod koniec 1990 roku Edward Raczyński założył Fundację im. Raczyńskich w Poznaniu i przekazał jej pałac i park w Rogalinie, Galerię Rogalińską przy Muzeum Narodowym, której pozostawał faktycznym właścicielem, oraz przysługujące mu prawa do majątku ziemskiego otaczającego pałacu i parku rogalińskiego. W skład galerii weszło, m.in. przeszło 300 obrazów, rzeźby i różne przedmioty artystyczne. Pałac i park w Rogalin zostały we władaniu Muzeum Narodowego w Poznaniu. Do tej pory, Fundacja, wbrew woli Fundatora, nie mogła odzyskać na własność majątku rolnego, które dalej musi wydzierżawiać, by spełnić swój cel statutowy ochrony jednego z najpiękniejszych krajobrazów Wielkopolski. 

Stanisław Michał Gliwa (ur. 26 marca 1910 w Siedliskach, zm. 7 lipca 1986 w Londynie) – artysta-drukarz, linorytnik, właściciel wydawnictwa „Officina Typographica”. Drukował publikacje artystyczne na tradycyjnej ręcznej prasie drukarskiej Albion z 1872 oraz na prasie pedałowej Arab z 1920. Członek grupy artystycznej nawiązującej do przedchrześcijańskiej historii Słowiańszczyzny Szczep Rogate Serce. Twórca szaty graficznej Bitwy o Monte Cassino, autorstwa Melchiora Wańkowicza. 1 stycznia 1986 został odznaczony przez prezydenta RP na uchodźstwie Edwarda Raczyńskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za zasługi położone w szerzeniu kultury polskiej.

Oprawa wydawnicza, twarda, płócienna. Futerał wykonany współcześnie. 

Jedyną wadą jest to, że wcześniejszy właściciel książki, obciął nierówności papieru muld-made i nie dość, że to zrobił, zrobił to nieudolnie. Znak czasów... 


Auction
X Czwartkowy Wieczór w IMAGO
gavel
Date
23 June 2022
date_range
Start price
99 EUR
The item has not been sold and can still be available. If you want to buy, inquire about the possibility to buy and the current price.
Views: 26 | Favourites: 1
Auction

Antykwariat Imago

X Czwartkowy Wieczór w IMAGO
Date
23 June 2022
Lots bidding

All lots are listed to bid

Cost of delivery

Buyer's premium
10.00%
OneBid does not charge additional fees for the bidding.
Bid increments
  1
  > 5
  50
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  2 000
  > 100
  5 000
  > 200
  10 000
  > 500
  50 000
  > 1 000
 
Terms and Conditions
 1. Organizatorem aukcji jest  firma Antykwariat IMAGO Julia Świątkowska NIP 836 187 70 36
 2. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki i obiekty kolekcjonerskie w szczególności książki, grafiki, mapy oraz obiekty bibliofilskie powierzone przez Klientów oraz stanowiące własność Antykwariatu.
 3. Ceny podane w katalogu są cenami wywoławczymi. Do cen wylicytowanych dolicza się 10%, a w przypadku sprzedaży poaukcyjnej 25%.
 4. Prowadzący aukcję może wycofać pozycję przed rozpoczęciem licytacji bez podania przyczyny.
 5. Do udziału w aukcji upoważnione są osoby oraz instytucje (w ich imieniu upoważnieni przedstawiciele), które zarejestrowały się w serwisie onebid.pl i zapoznały się z zasadami i techniką licytacji.
 6. Zakończenie licytacji danego obiektu jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna-sprzedaży.
 7. Zakupione obiekty zostaną wysłane po uprzednim uiszczeniu całości należności.
 8. Prawo własności zakupionych obiektów przechodzi na Nabywcę w momencie dokonania całej wpłaty  
 9. Prosimy o przestrzeganie 7-dniowego terminu płatności od daty otrzymania rachunku za zakupione pozycje. Po tym terminie naliczane będą ustawowe odsetki.
 10. Antykwariat IMAGO zastrzegają sobie prawo wykluczenia z aukcji osób, które nie wywiązują się z przyjętych zobowiązań.
 11. Zakupione pozycje Antykwariat IMAGO wysyła za pośrednictwem Poczty Polskiej po otrzymaniu całości należności na konto bankowe (mBank 16 1140 2004 0000 3102 8143 3207) i dopełnieniu niezbędnych formalności wymaganych prawem [patrz pkt 17]. Do ceny końcowej będzie doliczana kwota 20 zł za wysyłkę. Odbiór osobisty w siedzibie Antykwariatu jest możliwy po uprzednim umówieniu telefonicznym (tel. 726 501 200)
 12. Opisy oraz zdjęcia obiektów są objęte ochroną przewidzianą przez przepisy prawa autorskiego. Korzystanie z nich może odbywać się wyłącznie za zgodą Antykwariatu IMAGO
 13. Biblioteka Narodowa, Biblioteka Jagiellońska, Muzeum Narodowe oraz inne muzea rejestrowane korzystają z prawa pierwokupu po wylicytowanych cenach (Dz. U. 1996 Nr 5 poz. 24 ustawa z dnia 21 listopada 1996 r.).
 14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne oraz wady prawne zakupionych obiektów.  Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane zgodnie z przepisami prawa polskiego.
 15. Uczestnik aukcji wyraża zgodę na otrzymywanie, w tym pocztą elektroniczną, korespondencji handlowej i marketingowej organizatora aukcji.
 16. Osoba licytująca, podając dane osobowe w procesie rejestracji osobistej bądź pisemnej, wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w celu udziału w aukcji, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Administratorem danych osobowych uczestników aukcji jest Antykwariat IMAGO Julia Świątkowska z siedzibą przy ul. Chmielnej 2 lok 31, 00-020 Warszawa. Licytujący ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz złożenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, na zasadach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych.
 17. Antykwariat jest zobowiązany do gromadzenia danych osobowych (imię, nazwisko, nr pesel) uczestników aukcji, dokonujących transakcji na kwotę powyżej 10 tysięcy złotych, w Księdze Ewidencyjnej Zabytków Przyjętych lub Oferowanych do Zbycia i Wydanych Ekspertyzach (Dz. U. z 04.12.2017 r. poz. 2249).
 18. Postąpienia w licytacji wynoszą:
  1. do 10 zł – o 5 zł,
  2. od 50 zł – o 10 zł,
  3. od 200 zł – o 20 zł,
  4. od 500 zł – o 50 zł,
  5. od 2000 zł – o 100 zł,
  6. od 5000 zł – o 200 zł,
  7. od 10 000 – o 500 zł,
  8. od 50 000 – o 1000 zł.
About the Auction

Antykwariat Imago zaprasza do przejrzenia katalogu i wybrania sobie czegoś wspaniałego dla siebie. Jest pierwsze wydanie Ferdydurke Gombrowicza, są wspaniałe wydania emigracyjne, historia Słowian, książki ilustrowane, drzeworyty, oprawy, a nawet telegramy i znaczki.

Serdecznie zapraszamy!

FAQ
About the Seller
Antykwariat Imago
Contact
Antykwatiat Imago
room
ul. Chmielna 2/31
00-020 Warszawa
phone
+48726501200
keyboard_arrow_up
+