976

Przegląd Polski. [Pismo naukowe i literackie]. Nakł. i red. odp. L. Powidaj. Kraków Druk J. Paszkowskiego. R.VIII 1873

add Your note 

Lot description

Kwartał I. Lipiec - wrzesień. 8, s. 458. R. VIII 1873. Kwartał II. Październik - grudzień. 8, s. 499. Opr. ppł. w 1 wol. Pieczęć herbowa: Ex libris Staromieście. Stan dobry. Treść: Szkice z Włoch Chłędowskiego c.d., I. Skrochowski - Studya do historii nowego Cesarstwa Niemieckiego, Sokołowski M. - Kaulbach i Courbet, B. Kalicki - O niektórych projektach reformy sejmowej XVI i XVII w., Tarnowski St. -Ksiądz Hieronim Kajsiewicz, Łoziński Br. - Opinia publiczna, K. Bartoszewicz - Józef Łukaszewicz, List z Poznania Karmazyna, St. Mieroszewski - Kilka uwag do rozprawy Lelewela o Herbach, L. Powidaj - Przegląd literacki, St. Koźmian - Przegląd polityczny. L. Chrzanowski - Wystawa w Wiedniu w r.1873, St. Koźmian - Pierwszy zeszyt Odysei przekład Siemieńskiego, St. Tarnowski - Artyści polscy na Wystawie wiedeńskiej, St. Koźmian - Dziennik z Wystawy wiedeńskiej (spisany przez Tarnowskiego), Fr. Kasparek - Usiłowania najnowsze około reformy prawa międzynarodowego, Prawdzic - W bolesnej sprawie, L. Powidaj - Teatr. 

Auction
143 Aukcja Antykwaryczna
gavel
Date
14 May 2022
date_range
Start price
26 EUR
Hammer price
29 EUR
Overbid
110%
Views: 22 | Favourites: 0
Auction

Krakowski Antykwariat Naukowy

143 Aukcja Antykwaryczna
Date
14 May 2022
Lots bidding

All lots are listed to bid

Cost of delivery

Buyer's premium
10.00%
OneBid does not charge additional fees for the bidding.
Bid increments
  1
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
 
Terms and Conditions
 1. Ceny podane w katalogu są cenami wywołania. Do ceny wylicytowanej doliczana będzie opłata organizacyjna w wysokości 10%.
 2. Prowadzący aukcję ustala tzw. postąpienie w licytacji i ma prawo do dowolnego rozdzielania lub łączenia obiektów wystawionych do sprzedaży oraz do ich wycofania z licytacji bez podania przyczyny.
 3. W przypadku uzasadnionego sprzeciwu, co do oferty kończącej licytacje danej pozycji, wyrażonego przez uczestnika licytacji bezpośrednio po jej zakończeniu, prowadzący aukcje ma prawo do ponownego przeprowadzenia licytacji lub do jej kontynuowania.
 4. Do udziału w licytacji upoważnione są również osoby oraz instytucje które złożyły pisemne zlecenie kupna.
 5. W zamówieniach pisemnych prosimy podać: numer pozycji, nazwisko autora, pierwsze słowo tytułu i najwyższą oferowana cenę (limit). Wysokość limitów oraz nazwiska osób lub nazwy instytucji biorących udział w licytacji drogą korespondencyjną są informacjami poufnymi. W imieniu tych osób i instytucji będzie uczestniczył upoważniony przedstawiciel antykwariatu.
 6. Zakupione pozycje wysyłamy pocztą:
  1. - dla instytucji – kredytowo,
  2. - dla osób prywatnych - za pobraniem pocztowym (doliczając opłaty wg taryfy pocztowej).
 7. Prosimy o przestrzeganie 7-dniowego terminu płatności od daty otrzymania rachunku za zakupione pozycje.
 8. Osoby odbierające pozycje osobiście zobowiązane są wykupić je w ciągu 7 dni od daty aukcji.
 9. Płatników podatku VAT prosimy o wcześniejsze podanie numeru NIP i przekazanie upoważnienia umożliwiającego przesyłanie faktur VAT bez podpisu odbiorcy.
 10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykluczenia z aukcji osób, które nie wywiązują się z przyjętych zobowiązań.
 11. Antykwariat nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne licytowanych pozycji.
 12. Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Narodowa mają prawo pierwokupu po cenach wylicytowanych.
 13. Informujemy, że zgodnie z przepisami Antykwariat jest zobowiązany do zbierania danych osobowych klientów, których transakcje przekraczają 15 tysięcy euro.
 14. Zamówienia pocztowe prosimy kierować na adres: Krakowski Antykwariat Naukowy, ul. Sławkowska 19, 31-016 Kraków
 15. Zamówienia przyjmujemy również faksem i przez Internet: tel./fax (012) 421-21-43, e-mail: [email protected] 
About the Auction


FAQ
About the Seller
Krakowski Antykwariat Naukowy
Contact
Krakowski Antykwariat Naukowy s.c. Sara Śmiłek Rafał Janke
room
ul. Sławkowska 19
31-016 Kraków
phone
+48124212143
keyboard_arrow_up
+